DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 7. června 2020

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VERTHEBRAL - Abysmal Decay (2020)

Recenze/review - VERTHEBRAL - Abysmal Decay (2020)


VERTHEBRAL - Abysmal Decay
CD 2020, Transcending Obscurity Records


for english please scroll down


Zlo nejde jen tak zničit. Má příliš hluboké kořeny. Krvavé kořeny. Uvědomuji si to často na místech, kde se stal nějaký zlý čin. Na popravištích, na starých pohřebištích, kde jsou pochovány ostatky obětí. Jakoby na mě dýchla temnota, zamlžila můj obličej do nepropustné tmy. Vše umocňuje pokaždé dobrý death metal. Tentokrát vás zvu na daleký výlet do Paraguaye, kde se znovu probudila bestie se jménem VERTHEBRAL.

Cesty, jakými se ke mě death metal dostává, jsou mnohdy složité a zajímavé. Kupříkladu téhle smečky jsem si všiml poprvé, když moje kolegyně Duzl dělala rozhovor s kytaristou Danielem. Jejich tehdejší album "Regeneration" (2017) mě zaujalo natolik, že jsem jej dlouhý čas protáčel ve svém přehrávači. Smrdělo totiž sírou a smrtí. Novinka "Abysmal Decay" plynule navazuje na předchozí desku a je neméně shnilá. Posuďte sami."Abysmal Decay" je zákeřným útokem ve stylu MORBID ANGEL, DEATH, OBITUARY, MALEVOLENT CREATION, KRISIUN, DEICIDE. Je také krvavým svědectvím o hlubokých kořenech. Tahle smečka má death metal v krvi, je hodně znát, že je baví hrát, toulat se po stejných místech jako já. Máme co do činění s ryzím, starodávným death metalem, který opravdu nejlépe vynikne na starých pohřebištích, ve smradlavých celách smrti. Plesnivé riffy, sóla, která se vám zadřou přímo pod kůži. Je sice jasné, že musíte mít pro poslech ty správné vlohy, ale to nic nemění na tom, že VERTHEBRAL nahráli skvělé stylové album. Pro mě je to také určité potvrzení, že já i kapela (a samozřejmě skvělý label Transcending Obscurity Records) máme stejný morbidní vkus pro muziku. Dočetl jsem se, že v Paraguayi se často zvedá silný vítr zvaný Scirocco. Kapela na mě působí stejným dojmem. Představte si staré katakomby s oltářem od krve. Najednou se rozrazí dveře a vítr zpřehází všechny kosti, které zde ležely od devadesátých let minulého století. Od doby, kdy se hrál podobný skvělý death metal, jako jej přinášejí VERTHEBRAL. Hroby byly otevřeny a krvavé kořeny vytrhnuté!Asphyx says:


Evil cannot be destroyed. It has too deep roots. Bloody roots. I often realize this in places where something bad has happened. At execution sites, in old cemeteries where the remains of victims are buried. It was as if darkness was breathing on me, fogging my face in impenetrable darkness. Everything is always enhanced by good death metal. This time I invite you on a long trip to Paraguay, where a beast named VERTHEBRAL has woken up again.

The ways in which death metal reaches me are often complicated and interesting. For example, I noticed this band for the first time when my colleague Duzl was doing an interview with guitarist Daniel. Their then album "Regeneration" (2017) fascinated me so much that I spin it in my player for a long time. It smelled of sulphur and death. The new "Abysmal Decay" is a smooth continuation of the previous record and is no less rotten. Judge for yourself.
"Abysmal Decay" is an insidious attack in the style of MORBID ANGEL, DEATH, OBITUARY, MALEVOLENT CREATION, KRISIUN, DEICIDE. It is also a bloody testimony of deep roots. This band has death metal in their blood, they are enjoy playing, wandering around the same places as me. We are dealing with pure, ancient death metal, which really stands out best in old burial grounds, in stinky cells of death. Moldy riffs, solos that get stuck right under your skin. It's clear that you have to have the predispositions to listen in, but that doesn't change the fact that VERTHEBRAL recorded a great stylish album. For me, it's also a confirmation that me and the band (and of course the great label Transcending Obscurity Records) have the same morbid taste for music. I read that a strong wind called Scirocco often rises in Paraguay. The band makes the same impression on me. Imagine old catacombs with a blood altar. Suddenly the door slams open and the wind blows over all the bones that have been lying here since the 1990s. Ever since great death metal similar to VERTHEBRAL has been played. The graves were opened and the bloody roots were uprooted!


ABOUT VERTHEBRAL ON DEADLY STORM ZINE / O VERTHEBRAL NA DEADLY STORM ZINE:
Interview - VERTHEBRAL - Life‘s too short to waste your time trying to change the world.

Line up -
Christian Rojas - Vocals/Bass
Daniel Larroza - Guitars
Alberto Flores - Guitars
Denis Viveros - Drums

Artwork by Marcos Miller (Mental Horror)
Layout by Turkka Rantanen (Paganizer, Demilich)

1. Ancient Legion
2. The Art of Perversion
3. Abysmal Decay
4. Isolation Room
5. Coronation of Envy
6. Absence of a God
7. Sweet Home Illusion
8. Obsidian Tears
9. My Dark Existence
10. Testimony of Hate

Verthebral Bandcamp
Verthebral Facebook
Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Share this games :

TWITTER