DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 27. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DRAGHKAR - At The Crossroads Of Infinity (2020)

Recenze/review - DRAGHKAR - At The Crossroads Of Infinity (2020)DRAGHKAR - At The Crossroads Of Infinity

CD 2020, Unspeakable Axe Records

for english please scroll down

Potácím se nekonečnými chodbami podzemí a marně hledám alespoň malý kousek světla. Temnota a chlad. Pavučiny a slizká voda, stékající po zdech. Potkávám podobně nakažené, s boláky po celém těle. Postupně se rozkládáme a stáváme se nemrtvými. My, prokletí a zavržení, my kteří posloucháme starý poctivý death metal. Hledáme nová jména, nové náhrobky, na kterých jsou rudá písmena s názvy kapel, které pochopili temnotu. DRAGHKAR jsou jedněmi z vyvolených. Jejich nápis žhne do tmy a hudba se na mě valí jako lavina ze starých kostí.

Historie kapely sahá až do roku 2016. Po několika demonahrávkách, splitkách a kompilaci letos přicházejí s prvotinou "At The Crossroads Of Infinity", která smrdí jako čerstvě otevřený starý hrob. Skladby se rozkládají, jsou plesnivé a mokvající, přesně jako death metal z devadesátých let minulého století. Vítejte v katakombách!Songy jsou nasáklé zkaženou krví. Drtivé, zničující, ale zároveň melodické. Fanoušci třeba takových DRAWN AND QUARTERED, VASTUM, ROTTING CHRIST, BATHORY, VARATHRON by měli zbystřit svoji pozornost.  DRAGHKAR se navíc vydávají do různých temných zákoutí a jejich hudba je velmi pestrá. Nalezneme zde odkazy i na heavy metalové postupy, melodický death metal, řecký black metal. To vše zabalené v čerstvě stažené kůži. Osobně se mi nejvíc líbí jakýsi neklid, chvění, tlak, které ze skladeb cítím. Jakoby mi někdo zapichoval pod nehty ostré jehly. "At The Crossroads Of Infinity" je jako předčítání z nějakého hodně starého pergamenu. Šeptání obrácených modliteb, rozplétání černé aury. Zase běžím temnými chodbami podsvětí, tentokrát s hudbou DRAGHKAR v hlavě. Dnes se bude umírat lépe, to vím jistě. Tahle deska je totiž výborná po všech stránkách - po zvukové, produkční, líbí se mi i obal, ale hlavně atmosféra, které se táhne jako hustý zkažený hnis. Uléhám do své oblíbené rakve a těším se na další tanec smrti v rytmu tohoto alba. Inferno! 


Asphyx says:


I struggle in the endless corridors of the underground and search in vain for at least a small piece of light. Darkness and cold. Cobwebs and slimy water running down the walls. I meet similarly infected people, with sores all over their bodies. We gradually decompose and we are becoming undead. We are those cursed and condemned, we are those who listen to old honest death metal. We are looking for new names, new tombstones with red letters with the names of bands that understood the darkness. DRAGHKAR are one of the chosen ones. Their inscription glows into the darkness and the music rolls on me like an avalanche of old bones.

The history of the band dates back to 2016. After several demos, splits and a compilation, this year they come up with the first album "At The Crossroads Of Infinity", which stinks like a freshly opened old grave. The songs are decomposing, they are moldy and wet, just like the death metal from the 1990s. Welcome to the catacombs!

The songs are soaked with spoiled blood. Overwhelming, destructive, but at the same time melodic. Fans of such bands like DRAWN AND QUARTERED, VASTUM, ROTTING CHRIST, BATHORY, VARATHRON should prick up one’s ear. In addition, DRAGHKAR ventures into various dark corners and their music is very miscellaneous. We will also find some references to heavy metal approaches, melodic death metal, Greek black metal. All wrapped in freshly skinned leather. Personally, I like the restlessness, the tremors, the pressure that I feel from the songs the most. It is as if someone had inserted sharp needles under my fingernails. "At The Crossroads Of Infinity" is like reading from some very old parchment. Whispering inverted prayers, unraveling the black aura. I run through the dark corridors of the underworld again. But this time with DRAGHKAR music in my head. Today is the better day for dying, I know that for sure. This record is excellent in all aspects - in terms of sound and production, I also like the cover art, but especially the atmosphere, which stretches like thick rotten pus. I'm lying down into my favorite coffin and I'm looking forward to another dance of death into the beat of this album. Hell!


tracklist:
1. The First Death
2. Beyond Despair, The Dawn of Rebirth
3. An Erosion of the Eternal Soul
4. Seeking Oblivion
5. Pursued by Black Forms
6. At The Crossroads of Infinity

band:
Daniel Butler - Vocals
Brandon Corsair - Guitars
K.S. Kuciemba - Guitars
Cameron Fisher - Bass
Phil Segitho - Drums

Share this games :

TWITTER