DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 23. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - FACELESS BURIAL - Speciation (2020)

Recenze/review - FACELESS BURIAL - Speciation (2020)


FACELESS BURIAL - Speciation
CD 2020, Dark Descent Records / vinyl Me Saco Un Ojo Records


for english please scroll down


Jak se dá vlastně bolest popsat slovy? Měl jsem pocit, že mám v břiše obrovskou krysu, která se mi pomalu prokousává ven. Její zuby mě hryzaly, pálily, chvílemi jsem myslel, že se zblázním. Někde na pomezí mezi naším a oním světem, někde v oblastech, ve kterých se ocitnete v momentě, kdy postupně opustíte svoje nebohé tělo, se pohybují i australští black death metalisté FACELESS BURIAL.


Určitě znáte tlak, který tepe v zanícené ráně, ve vředu, který je plný černé krve. Ostrý nůž a všechen hnis vyteče postupně ven. Hodně podobné pocity mám i z nové desky "Speciation". Je stejně bolestivá, temná, osvobozující. Postavená na pevných death metalových základech, okořeněna black metalem, se mi dostala do krve.
Na novince "Speciation" se potkávají vlivy klasické floridské death metalové školy s progresivnějším směrem, tak jak jej známe třeba u takových GORGUTS, NOCTURNUS. Skladby jsou velmi dobře napsány, postupně gradují a i když jsem se v nich zpočátku trošku ztrácel a chvilku mi trvalo, než jsem je rozpletl, tak mě nakonec přesvědčily na svoji stranu. Rozhodně se nejedná o hudbu na první poslech, ale je opravdu příjemné odkrývat spolu s kapelou jednotlivé vrstvy, stát se death metalových archeologem, nechat se několikrát po sobě proklít a nakonec zemřít v dlouhých bolestivých křečích. Vše sedí krásně pohromadě - zvuk, obal, i celková produkce. Sem tam sice FACELESS BURIAL možná až příliš popustí uzdu své fantazie a kompozice jsou zbytečně rozevláté a dlouhé, ale s tím se v tomto stylu death metalu tak nějak počítá. Neberu to tedy jako závadu. Pro mě je stejně nejdůležitější celkový dojem, který je vynikající. "Speciation" je deskou na které se Australané pokusili znázornit bolest. Myslím, že si jim to povedlo na výbornou. Propracovaný, inteligentní death black metal, který vás sežere zaživa!Asphyx says:


How can be the pain actually described in the words? I felt as if I had a huge rat in my stomach that was slowly biting out of there. Its teeth bit me, burned me, time to time I thought I was going crazy. Somewhere on the border between our world and the other world, somewhere in the areas where you find yourself at the moment you gradually leave your poor body, Australian black death metalists FACELESS BURIAL are also moving.

Surely you know the pressure that beats in an inflamed wound, in an ulcer that is full of black blood. A sharp knife and all the pus leaks out gradually. I have very similar feelings from the new album "Speciation". It is just as painful, dark, and liberating. It is built on solid death metal foundations, spiced with black metal, it has successfully got into my blood.

At the new record "Speciation" the influences by the classical Florida death metal school meets a more progressive direction, as we know it from such bands as GORGUTS, NOCTURNUS. The songs are very well written, they gradually graduate, and even though I got a little lost in the album at first and it took me a while to unravel the songs, it finally convinced me on its side. It's definitely not music at first listen, but it's really nice to uncover the individual layers together with the band, to become a death metal archaeologist, to be cursed several times in a row, and finally to die in long painful cramps. Everything fits beautifully together - sound, cover art, and overall production. Here and there, FACELESS BURIAL may let out its imagination too much and the compositions are unnecessarily circuitous and long, but you have to count on it in this style of death metal. So, I don't take it as a defect. For me, the most important thing is the overall impression, which is excellent. "Speciation" is a record on which Australians tried to describe the pain. I think they did a great job on this. Sophisticated, intelligent death black metal that will devour you alive!


TRACKLIST
1. Worship (6:21)
2. Limbic Infirmary (6:59)
3. Irreparably Corpsed (4:36)
4. Speciation (7:29)
5. Spuming Catarrhal Gruel (5:45)
6. Ravished to the Unknown (6:39)

LINE-UP
Alex Macfarlane - Bass/Vocals
Max Kohane - Drums
Fuj - Guitar

https://www.facebook.com/facelessburial
https://darkdescentrecords.bandcamp.com
https://www.facebook.com/DarkDescentRecords

Share this games :

TWITTER