DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 3. září 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SADISTIC ROT - Morbid Nightmare (2020)

Recenze/review - SADISTIC ROT - Morbid Nightmare (2020)SADISTIC ROT - Morbid Nightmare

CD 2020, Warmarch Metal Records

for english please scroll down

Ulicemi vašeho města zase obchází úchylný vrah. Jeho zbraní je zuřivost a ostrý nůž. Čeká ve tmě, sleduje svoji kořist a útočí tiše jako šelma. Nikdo před ním není v bezpečí a všichni se děsí rána, až budou v novinách zase fotky plné krve a rozřezaných těl. Lidé se začínají bát i vlastního stínu a jedinou záchranou je starý hřbitov nad městem. Alespoň ještě donedávna jsem si to myslel. Omyl je pravdou! Bestie zavítala i sem a vyhrabala už několik mrtvol.

Připomíná vám to celé béčkové horory z osmdesátých let? Tak si k tomu ještě přidejte pradávný prašivý death metal, kteří hrají kolumbijští SADISTIC ROT a budete mít před sebou film, který vás vyděsí k smrti. Hudba na "Morbid Nightmare" je mokvající a prašivá. Je jako čerstvě rozkládající se tělo. Procesy hnití byly zahájeny. Tenhle smradlavý zvuk doslova zabíjí!"Morbid Nightmare" je deskou, která odkazuje k základům stylu. Těla jsou porcována motorovou pilou ve stylu prvních alb PESTILENCE, MORBID ANGEL, MASTER, OBITUARY a spousty dalších maniaků, kteří definovali krvavou temnotu. SADISTIC ROT na to jdou velmi dobře, jsou uvěřitelní, šílení. Skladby jsou opravdu velmi dobře napsány a mají jasný cíl - rozbít staré rakve. Povedlo se jim oživit přesně takový ten old schoolový výraz, který jsme měli všichni v dobách největší slávy death metalu tolik rádi. Songy jsou ihned a hluboko otisknuty do vaším mysli,  jako úryvky z těch nejděsivějších nočních můr. Kolumbijci vás stáhnou dolů do katakomb pod vaše město, kde má doupě vrah z úvodu dnešní recenze. Budete se procházet po rozbitých lebkách, poznáte oltář smrti a s obdivem budete obdivovat symboly vyřezané do kostí. "Morbid Nightmare" je prašivou odpovědí na ozvěny ze záhrobí. Album je určeno pro všechny, kteří každé ráno uléhají do dřevěných rakví. Bestie se probudila!Asphyx says:


A perverted assassin walks the streets of your city again. His weapon is fury and a sharp knife. He waits in the dark, watching his victim and attacks quietly like a beast. No one is safe from him, and everyone is terrified of the morning when there are photos of blood and dissected bodies in the newspapers again. People are also beginning to fear their own shadow, and the only salvation is the old cemetery above the city. At least until recently, I thought so. The opposite is the truth! The beast came here and dug up several corpses.

Does it remind you of the whole B-movie horror movies from the eighties? So add to that the ancient dusty death metal played by Colombian SADISTIC ROT and you will have a film in front of you that will scare you to death. The music on "Morbid Nightmare" is soaking and dusty. It's like a freshly decomposing body. Rotting processes have begun. This stinky sound literally killing!"Morbid Nightmare" is a record that refers to the basics of style. The bodies are sliced ​​with a chainsaw in the style of the first albums PESTILENCE, MORBID ANGEL, MASTER, OBITUARY and many other maniacs who defined the bloody darkness. SADISTIC ROT are doing very well, they are believable, crazy. The songs are really very well written and have a clear goal - to break old coffins. They managed to revive exactly the old school expression, which we all loved so much in the days of the greatest glory of death metal. The songs are immediately and deeply imprinted on your mind, like excerpts from the scariest nightmares. The Colombians will drag you down to the catacombs below your city, where the killer lair from the beginning of today's review has. You will walk around broken skulls, get to know the altar of death and admire the symbols carved into bones with admiration. "Morbid Nightmare" is a dusty response to echoes from the grave. The album is intended for everyone who lies in wooden coffins every morning. The beast woke up!


Tracklist:
01. The Unnamed Creature's Carnage 04:31
02. Human Flesh Gluttony 04:54
03. F.C.T.A.D.P (Censored) 02:59
04. Morbid Nightmare 04:11
05. The Inexpressive 05:14
06. Acrotomophilia 04:08
07. Dismembered Innocence 02:23
08. The Devil's Eyes 04:15
09. Hanged by Guts 05:00
10. Psychopath's Funeral 02:25

band:
-Mario Montenegro (Guitars & Vocals)
-Dante Toro (Guitars)
-Gabriel Quiroz (Bass)
-Adrian Toro (Drums)

Share this games :

TWITTER