DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 27. října 2020

Recenze/review - DEMONICAL - World Domination (2020)


DEMONICAL - World Domination
CD 2020, Agonia Records

for english please scroll down

Tma a ticho. Teplota blízká absolutní nule. Dům daleko na severu, ve kterém se zastavil čas. Do stěn jsou otištěny kruté a ošklivé obrazy. Vstoupíš dovnitř a kolem stolu sedí několik zmrzlých postav. Děs ve tváři, bodné rány různě po těle. Pradávná vražda, příběh, který se jednou bude vyprávět. Sepnuté ruce, které nejdou rozevřít. Venku skučí vítr a kolem stále obchází smrt. Strach, melancholie a smutek. Ledové ruce nebožtíků, jak mám pochopit zlo?

DEMONICAL jsou zpět po dvou letech s novým dlouhohrajícím albem. Pro mě osobně jedna z nejlepších koncertních kapel předkládá znovu pestrý, ostrý, melodický a syrový materiál. Jako bych byl během poslechu v domě někde na severu, domě, kde se stala kdysi šílená vražda. Nálada nahrávky je opravdu velmi podobná. Martin Schulman a jeho věrní drží stále kormidlo pevně v rukou a do kapely se vrátil bubeník Ronnie. Změna na postu zpěváka bývá výrazná, ale Christofer Säterdal obstál se ctí. Nová deska je i díky němu jako sněhová bouře. 


DEMONICAL lze dnes již zařadit mezi legendy švédského death metalu. Hrají typický, propracovaný a totálně zničující nářez severské provenience. Dokáží si hrát s ledovými melodiemi jako šelma se svojí obětí. Náladu desky podtrhuje již obal od Susan Wicher (znám její práci pro INTERMENT a moc se mi cover líbí), ale hlavně zvuk a produkce (Karl Daniel Lidén - mix, mastering), který ve mě evokuje stará alba EDGE OF SANITY. Příjemným osvěžením je song Slipping Apart, ve kterém Christofera doplňuje čistým vokálem Nils Patrik Johansson a skladba by s klidem obstála i na deskách mých oblíbených SAXON. Jako celek je potom album ze stejné líhně jako ta, která vytvořili žánroví kolegové DISMEMBER, INTERMENT, GRAVE, ENTRAILS, WOMBBATH, ENTOMBEND, FIRESPAWN a další kapely drtící kosti hezky postaru. DEMONICAL jsou letos zkrátka skvělí. Desku je možno s klidem zařadit k tomu nejlepšímu, co zatím v tomto roce vyšlo. Osobně mě nejvíc fascinuje atmosféra celé nahrávky. Při poslechu opravdu u mého stolu sedí zmrzlá těla nebožtíků. Nemají oči a v rukou svírají CD "World Domination". Někde tam na severu, v mrazu a o samotě, musela novinka vzniknout. Je po okraj narvaná chladem, temnotou a přelámanými zmrzlými kostmi. Ryzí švédský death metal! 


Asphyx says:

Darkness and silence. Temperature close to absolute zero. A house far to the north where time stood. Cruel and ugly paintings are printed on the walls. You go inside and several frozen figures are sitting around the table. Terror in the face, stab wounds variously on the body. An ancient murder, a story that will one day be told. Clasped hands that cannot be opened. The wind howls outside and death is still around. Fear, melancholy and sadness. Icy hands of the dead, how should I understand evil? 

DEMONICAL are back after two years with a new full-length album. For me personally, one of the best concert bands presents again various, sharp, melodic and raw material. It's like being in a house somewhere in the north while listening to a house where there used to be a mad murder. The mood of the recording is really very similar. Martin Schulman and his faithful still hold the rudder firmly in their hands, and drummer Ronnie has returned to the band. The change in the position of singer is usually significant, but Christofer Säterdal made it with honor. Thanks to him, the new album is like a snowstorm.


Today, DEMONICAL can already be included among the legends of Swedish death metal. They play a typical, sophisticated and totally devastating music of Nordic provenance. They can play with ice melodies like a beast with their victim. The mood of the album is underlined by the cover from Susan Wicher (I know her work from INTERMENT and I really like the cover), but mainly the sound and production (Karl Daniel Lidén - mix, mastering), which evokes old EDGE OF SANITY albums in me. A pleasant refreshment is the song Slipping Apart, in which Christofer is complemented by pure vocals by Nils Patrik Johansson and the song would easily stand on the records of my favorites SAXON. As a whole, the album is from the same hatchery as DISMEMBER, INTERMENT, GRAVE, ENTRAILS, WOMBBATH, ENTOMBEND, FIRESPAWN and other bands who crushing bones. DEMONICAL are simply great this year. The album can easily be ranked among the best that has been released so far this year. Personally, I am most fascinated by the atmosphere of the whole recording. When listening, the frozen bodies of the dead are really sitting at my table. They have no eyes and hold the CD "World Domination" in their hands. Somewhere in the north, in the cold new album must have arisen. It is crammed to the brim with cold, darkness, and broken frozen bones. Pure Swedish death metal!

tracklist:
1. My Kingdom Done
2. Hellfire Rain
3. Aeons of Death
4. The Thin Darkness
5. We Stand as One
6. Victorious
7. Slipping Apart
8. Calescent Punishment

band:
Martin Schulman Bass
Ronnie Bergerstål Drums
Johan Haglund Guitars (rhythm)
Eki Kumpulainen Guitars (lead)
Christofer Säterdal Vocals


Share this games :

TWITTER