Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 6. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - EVIL INCARNATE - Depopulation Agenda (2020)

Recenze/review - EVIL INCARNATE - Depopulation Agenda (2020)


EVIL INCARNATE - Depopulation Agenda
CD 2020, Bestial Burst

for english please scroll down

Chtěl jsem jít původně spát, ale nedalo mi to a podíval jsem se z okna. Pod lampou, v mlhavém oparu stála postava v kápi a držela v ruce dlouhý nůž. Najednou se ozval šílený nelidský řev a já ji konečně uviděl do tváře. Přišla si pro mě, bestie z mých zlých snů. Z tlamy ji vytékal hnis a já se vysvlékl z vlastní kůže. Fascinován temnotou jsem vylezl ven. Šeptala a měl jsem pocit, že se mi rozskočí hlava. Poklekl jsem a čekal. Odměnou mi byl rychlý záblesk nože a kaluž krve, která mi vytékala z tepny.

Mám rád klasické horory z osmdesátých let a dodnes obdivuji i death metal, který má podobnou atmosféru. Za EVIL INCARNATE stojí maniak Michael Eisenhauer, příslušník stejné plesnivé death metalové kasty jako moje maličkost. Stačí si pustit jejich dlouhohrající novinku "Depopulation Agenda", se kterou přicházejí po dlouhých patnácti letech. Staří, prašiví psi se vrátili, aby znovu probudili Bestii. 


Musím rovnou dodat, že se to kapele daří na výbornou. Jsem fanouškem, který dá hlavně na atmosféru, na pestrou paletu morbidních nálad. Rád pokleknu před Satanem a poslechnu si syrový a surový smrtící kov klasického střihu. EVIL INCARNATE pocházejí ze stejných katakomb jako třeba VITAL REMAINS, MASSACRE, INCANTATION, VADER, BLASPHERIAN, SADISTIC INTENT. Žádné kompromisy, ale účelné, ostré útočné riffy, rychlé bicí, tlak, špína a neskutečné množství temnoty. Tady se hraje undergroundový death metal toho nejhrubšího zrna. Potkáte stíny nemrtvých, budete mnohokrát prokleti a zavrženi. Zavřou vás do podzemních chodeb a řeknou běž. Po několika dnech strachu, reálného, rezavého a ryzího death metalu, budete chyceni, ukřižováni hlavou dolů a pohřbeni zaživa. "Depopulation Agenda" je albem pro všechny fanoušky starých poctivých postupů, hororových nálad a opravdové smrti. Deska se opravdu povedla a já už teď vím, že si ji vezmu večer s sebou, až bude stát u nás před domem postava v kápi a s nožem v ruce. Tady se umírá ještě hezky postaru, se řevem Bestie v zádech. Absolutní masakr, který vám zpřehází všechny kosti v těle!


Asphyx says:

I wanted to go to bed, but it didn't work and I looked out the window. Under the lamp, in a misty haze, stood a figure in a hood, holding a long knife in his hand. Suddenly there was a mad, inhuman roar, and I finally saw her face. She came for me, the beast of my nightmares. Pus came out of her mouth, and I undressed from my skin. Fascinated by the darkness, I climbed out. She whispered, and I felt like my head was jumping. I knelt and waited. My reward was a quick flash of a knife and a pool of blood dripping from my artery. 

I like classic horror movies from the eighties and I still admire death metal, which has a similar atmosphere. Behind EVIL INCARNATE is maniac Michael Eisenhauer, a member of the same mouldy death metal caste like me. Just play their full length album "Depopulation Agenda", which they come up with after fifteen long years. The old, dusty dogs returned to wake the beast again.


I have to add straight away that the band is doing great. I am a fan who care mainly about the atmosphere, a diverse range of morbid moods. I like to kneel before Satan and listen to the raw death metal of the classic style. EVIL INCARNATE come from the same catacombs as VITAL REMAINS, MASSACRE, INCANTATION, VADER, BLASPHERIAN, SADISTIC INTENT. No compromises, but purposeful, sharp attack riffs, fast drums, pressure, dirt and an incredible amount of darkness. Underground death metal of the coarsest grain is played here. You will meet the shadows of the undead, you will be cursed and condemned many times. They lock you up in underground catacombs and tell you to go. After a few days of fear, real, rusty and pure death metal, you will be caught, crucified upside down and buried alive. "Depopulation Agenda" is an album for all fans of old honest practices, horror moods and real death. The record is really good I already know that I will take it with me in the evening when a hooded figure with a knife in his hand will standing in front of our house. Here the death coming like in old ages, with the roar of the Beast in back. An absolute massacre that will stir all the bones in your body!

order here:


tracklist:
01 Bound and Angel Flesh
02 Killed by the Lions
03 Words of Scorn
04 Walk Among the Burning Churches
05 Crucified Again
06 Override of the Overture (Dismember cover)
07 Dead Corpse of Jesus Christ
08 Lead the People to Satan

band:
Michael Eisenhauer – all instruments, programming
&
guest Guitar solos performed by Tom Brandner of Num Skull/Lupara
Guest Vocals by Skip Mcgullam of Num Skull/Luna in Sanguinem

Share this games :

TWITTER