Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 2. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - KÖRGULL THE EXTERMINATOR - Sharpen Your Spikes (2020)

Recenze/review - KÖRGULL THE EXTERMINATOR - Sharpen Your Spikes (2020)


KÖRGULL THE EXTERMINATOR - Sharpen Your Spikes
CD 2020, Xtreem Music

for english please scroll down

Ráno jsem vstal, pustil si zprávy a měl ihned chuť vyhlásit válku všem hajzlům. Všechno radši vypnu, odhlásím se ze všech sociálních sítí a obléknu si starou džínovou bundu. Dnes mě na světle neuvidíte. Zmizím v mlze, rovnou na starý opuštěný hřbitov za městem. Tady je klid a hrají tu ještě opravdový prašivý a ryzí black thrash metal. Vyhledám kobku se jménem KÖRGULL THE EXTERMINATOR a vložím CD do přehrávače. Hudba mi málem utrhne hlavu i s páteří.

Kapela, která se jmenuje podle skladby od VOIVOD, nemůže být špatná! Mumlám si pod vousy a po několika zásecích se má slova potvrzují. Odhoďte zábrany, zapalte onen svět. Tohle je průřez tím nejlepším, co kdysi v osmdesátých a devadesátých letech vzniklo. Peklo otevřelo svoje brány a k tanci vás zve samotný ďábel. 

 

Z "Sharpen Your Spikes" je cítit stejný smrad jak z desek starých SODOM, BATHORY, DESASTER, AURA NOIR, VENOM, DARKTHRONE, MOTORHEAD i VOIVOD. To by nebylo zase tak nic zajímavého, podobně hraje dnes spousta smeček, ale KÖRGULL THE EXTERMINATOR umí navíc dostat do své hudby patinu, špínu, temnotu a chlad. O ostrém, řezajícím a zároveň syrovém zvuku nemluvě. Zajímavým je i obal, hrozně mě bavilo se na něj při poslechu dívat. Španělé dokáží být divocí, agresivní, suroví, ale i studení a melodičtí. Všechno sedí přesně na svých místech a troufám si tvrdit, že tahle deska by neměla chybět ve sbírce žádného black thrash metalového maniaka. Jsou zde na oltář bezbožnosti obětovány návykové motivy, je sloužena černá mše pro vyvolávání duší zemřelých. Satan se směje, tohle je reálná uvěřitelná válka! "Sharpen Your Spikes" je deskou, která je ukována jen z těch nejkvalitnějších slitin. Spálí vás na popel, zničí, rozdrtí a ještě budete rádi. Chci KÖRGULL THE EXTERMINATOR vidět naživo, v malém zaplivaném klubu, chci s nimi znovu vyrazit na hřbitov. Nahrávka, která má v sobě velkou pradávnou sílu! Vynikající!


Asphyx says:

I got up in the morning, heard the news, and immediately wanted to declare war on all the bastards. I'd rather turn everything off, log out of all social networks, and put on an old denim jacket. You won't see me in the light today. I disappear into the fog, straight to the old abandoned cemetery outside the city. It's quiet here and they still play real dusty and pure black thrash metal. I look for a cell called KÖRGULL THE EXTERMINATOR and insert the CD into the player. The music almost tears my head and spine. 

A band named after a song of VOIVOD can't be bad! I mumble under my beard and after a few jams my words are confirmed. Drop the barriers, set the world on fire. This is a cross-section of the best that was ever created in the 1980s and 1990s. Hell has opened its gates and the devil himself invites you to dance.


"Sharpen Your Spikes" has the same smell as the old SODOM, BATHORY, DESASTER, AURA NOIR, VENOM, DARKTHRONE, MOTORHEAD and VOIVOD records. That wouldn't be so interesting, a lot of bands play similarly today, but KÖRGULL THE EXTERMINATOR can also get patina, dirt, darkness and coldness into its music. Not necessary to mention the sharp and at the same time raw sound. The cover is also interesting, I really enjoyed looking at it while listening. Spaniards can be wild, aggressive, cruel, but also cold and melodic. Everything sits exactly in its places and I dare say that this record should not be missing in the collection of any black thrash metal maniac. Addictive motifs are sacrificed on the altar of impiety, and a black Mass is served to summon the souls of the dead. Satan laughs, this is a real believable war! "Sharpen Your Spikes" is an album that is forged from only the highest quality alloys. It will burn you to ashes, destroy you, crush you and you will still be happy. I want to see KÖRGULL THE EXTERMINATOR live, in a small old school club, I want to go to the cemetery with them again. A record that has great ancient power in it! Excellent!


Tracklist:
01. Campanades A Morts (Intro)
02. Prophecy Of Black Blood
03. Inquisitor Generalis
04. Sharpen Your Spikes
05. Battle Ram
06. The Black Goat Of The Woods
07. Dawn Of The Extermination
08. Firing Squad
09. Follow The Flame
10. Sword And Sorcery
11. A Black Bird Is Always A Warning

band:
LILITH: Vocals
MARK WILD: Guitars
GHORTH: Guitars
JAVI BASTARD: Bass
JOE BASTARD: Drums

https://xtreemmusic.bandcamp.com/album/sharpen-your-spikes
https://www.facebook.com/KORGULLTHEEXTERMINATORAXETHRASH
https://www.instagram.com/korgulltheexterminator/
http://shop.xtreemmusic.com/english.main.index.php
Share this games :

TWITTER