SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 5. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEHUMAN REIGN - Descending upon the Oblivious (2020)

Recenze/review - DEHUMAN REIGN - Descending upon the Oblivious (2020)


DEHUMAN REIGN - Descending upon the Oblivious
CD 2020, F.D.A. Records

for english please scroll down

Také jste někdy přemýšleli, co budete mít napsáno na svém hrobě? Nějaký citát nebo jen pár strohých slov? Já vím, tyhle myšlenky nebývají příliš příjemné, ale musíte si uvědomit, že když člověk poslouchá death metal tolik let jako já, tak to ovlivní jeho úsudek a představy. Jsem zrovna na hřbitově a vybírám si, kde by se mi líbilo ležet, být pohřbený. Tohle místo, pod starým stromem je doslova nádherné.

Poslouchám u toho novinku berlínských DEHUMAN REIGN a všechno se mi spojilo krásně v jedno. Mé pocity jsou možná černé, ale zároveň mě hudba naplňuje i chladem a temnými vizemi. Němci hrají ostře, surově, moc se s tím nepářou. A přesně takhle to mám opravdu rád. 


"Descending upon the Oblivious" je divokým, nekompromisním albem, u kterého se ale nezapomíná ani na melodie. Kapela je volně inspirována třeba takovými MONSTROSITY, IMMOLATION, DEATH, SUFFOCATION. DEICIDE, MORBID ANGEL. Vlivů je samozřejmě více, jinak to dnes vlastně ani nejde, ale to pro mě není rozhodující. Užívám si jednotlivé skladby, jsou pro mě jako ostré hroty, které mi postupně pronikají do hlavy. DEHUMAN REIGN dokáží některými motivy člověka doslova přikovat ke zdi, vymáchat mu hubu v kaluži plné krve, ale také umí vytvořit temnou atmosféru. Chladné, mrazivé pasáže se střídají s těmi drtivějšími a výsledkem je velmi dobré death metalové album s přidanou hodnotou navíc. Zvuk je v pořádku, obal taktéž, myslím, že po formální stránce si není na co stěžovat. Mám rád podobná alba, která si beru na své nekonečné procházky na hřbitov nebo do podzemí.  "Descending upon the Oblivious" je druhým dlouhohrajícím zásekem a kapela na něm znovu dokazuje, že má velký cit pro melodii i černé nálady záhrobí. DEHUMAN REIGN hrají starý prašivý death metal s citem a odhodláním. Jsou ryzí, opravdoví, uvěřitelní. Parádní záležitost pro všechny prokleté!


Asphyx says:

Have you ever wondered what you will have written on your grave? Any quote or just a few austere words? I know these thoughts aren't very pleasant, but you have to realize that when you listen to death metal for so many years as I do, it affects your judgment and imagination. I'm in the cemetery right now, choosing where I would like to lie, be buried. This place, under the old tree, is literally beautiful. 

I'm listening to the new album of the Berlin DEHUMAN REIGN, and everything has come together beautifully. My feelings may be black, but at the same time the music fills me with coldness and dark visions. The Germans play sharply, cruelly, without mercy and that's exactly how I really like it.


"Descending upon the Oblivious" is a wild, uncompromising album, but the melodies are not forgotten either. The band is loosely inspired by bands as MONSTROSITY, IMMOLATION, DEATH, SUFFOCATION. DEICIDE, MORBID ANGEL. Of course, there are more influences, otherwise it is not even possible today, but it is not decisive for me. I enjoy the individual songs, they are like sharp spikes for me, which gradually penetrate my head. DEHUMAN REIGN can literally nail a person to a wall with some motives, rinse mouth in a pool full of blood, but they can also create a dark atmosphere. The cool, freezing passages alternate with the more overwhelming ones, and the result is a very good death metal album with added value. The sound is fine, the cover as well, I don't think there's anything to complain about formally. I like similar albums that I take on my endless walks to the cemetery or underground. "Descending upon the Oblivious" is the second full-length jam, and the band proves once again that they have a great feeling for the melody and the black mood of the graveyard. DEHUMAN REIGN play old dusty death metal with feeling and determination. They are pure, real, believable. Great matter for all the damned!tracklist:
1. Perish or Subdue
2. Kill to Live
3. Serenade to the Blood Moon
4. Prelude to Aberration
5. Obscure Affliction
6. Repay Your Dept in Blood
7. Interlude - Beyond the Looking Glass
8. Caputo
9. Eternity´s Embrace
10. The In Vitro Overture
11. Project GECU
12. Self Induced Mass Extinction

band:

Totte – choke blasting
Ulf – rotten skeletal hands
Tesk – even more rotten skeletal hands
Rouven – corpse basher
Alex – horrific prophecies and incantations

https://dehumanreign.bandcamp.com/album/descending-upon-the-oblivious

https://dehumanreign.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/DehumanReign
https://www.instagram.com/dehuman_reign/
https://fda-records.com/de/
Share this games :

TWITTER