SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 7. prosince 2020

Recenze/review - DEPRAVITY - Grand Malevolence (2020)


DEPRAVITY - Grand Malevolence
CD 2020, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Přesně věděl, kam bodnout. Aby to co nejvíce bolelo. Strach mu dělal moc dobře. Schovával svoje oběti dlouhé roky na starém opuštěném statku. Dole ve sklepích. Měl dobrý vkus. Na krásné ženy. Další ostrý hřeb, další bolest. Přímo do oka. Všechny si přály po několika dnech zemřít. Tváře rozdrásané do krve, nářek a bědování. Usmíval se. Takový milý chlápek ze sousedství. Všichni jej měli rádi. Vždycky zdravil. A ty jeho krásné oči. Těm podlehlo spousta dívek. Doslova a do písmene. Umíraly pro něj. Jenom pro něj.

Četl jsem nedávno podobný příběh a ihned se mi spojil s druhou dlouhohrající deskou australských death metalistů DEPRAVITY. Ti mi také každým dalším riffem zatloukají do hlavy nový ostrý hřeb. Brutální, krutí, temní a chladní, někdy techničtí i progresivní. Takoví jsou Australané i letos. 


"Grand Malevolence" je albem, které má černě nehumánní atmosféru. Jsem znovu na statku daleko v lesích a pátrám na místě činu. Zaschlá krev, surový průrazný zvuk. Žhavý obal od Alexe Tartsuse. Tohle všechno dohromady tvoří precizní a perfektní morbidní dílo. Osobně se mi nejvíc líbí nálady celé nahrávky, které opravdu připomínají soukromý hřbitov vzadu za domem. Některá těla ještě nejsou rozložena. Pach smrti se vznáší všude kolem a DEPRAVITY na nás útočí podobným způsobem jako třeba takoví MORBID ANGEL, IMMOLATION, MONSTROSITY, NILE, SUFFOCATION, SPAWN OF POSSESSION, HOUR OF PENANCE, ABYSMAL TORMENT, DRAWN AND QUARTERED, BRUTALITY, GORGUTS. Jedná se o natlakovaný death metal s vlastním výrazem a jasně daným směrem - všechno zničit v okruhu několika kilometrů. Deska se mi ihned usadila v hlavě, rád se k ní opakovaně vracím a neskutečně si ji užívám. Byla a je pro mě krvavým příběhem o hrůzných činech, které se mohou stát i ve vašem sousedství. "Grand Malevolence" je nahrávkou, která řeže přímo do živého. Do těch nejcitlivějších míst a skvěle se poslouchá. Propracovaný, inteligentní death metal s temnou aurou, který vás vykostí zaživa! 


Asphyx says:

He knew exactly where to stab. To hurt as much as possible. Fear did him very good. He hid his victims for many years on an old abandoned farm. Down in the cellars. He had good taste for beautiful women. Another sharp nail, another pain. Straight to the eye. They all wanted to die after a few days. Faces torn to blood, lamentation and lamentation. He was smiling. Such a nice guy from the neighbourhood. Everyone loved him. He always greeted. And his beautiful eyes. Lots of girls succumbed to them. Literally and to the letter. They were dying for him. Just for him. 

I recently read a similar story and immediately connected with the second full-length album of Australian death metallers DEPRAVITY. They also hammer a new sharp nail into my head with each new riff. Brutal, cruel, dark and cold, sometimes technical and progressive. Such are the Australians this year as well.


"Grand Malevolence" is an album that has a black inhuman atmosphere. I'm on a farm far away in the woods again, looking for a crime scene. Dried blood, raw piercing sound. Hot cover by Alex Tartsus. All this together forms a precise and perfect morbid work. Personally, I like the mood of the whole recording the most, which really resembles a private cemetery behind the house. Some bodies are not yet decomposed. The smell of death floats all around and DEPRAVITY attacks us in a similar way to MORBID ANGEL, IMMOLATION, MONSTROSITY, NILE, SUFFOCATION, SPAWN OF POSSESSION, HOUR OF PENANCE, ABYSMAL TORMENT, DRAWN AND QUARTERED, BRUTALITY, GORG. It is pressurized death metal with its own expression and clearly defined direction - destroy everything within a radius of several kilometres. The record immediately settled in my head, I like to come back to it repeatedly and I really enjoy it. It was and is for me a bloody story about horrific acts that can happen in your neighbourhood. "Grand Malevolence" is a recording that cuts directly into live. To the most sensitive places and it sounds great. Sophisticated, intelligent death metal with a dark aura that will bone you alive!


about DEPRAVITY on DEADLY STORM ZINE:

Track List:
Indulging Psychotic Thoughts
Grand Malevolence
Invalid Majesty
Cantankerous Butcher
Trophies Of Inhumanity
Castrate The Perpetrators
The Coming Of The Hammering
Barbaric Eternity
Hallucination Aflame
Epitome Of Extinction
Ghost In The Void


Line up:
Louis Rando (Impiety, The Furor) - Drums
Lynton Cessford (Entrails Eradicated) - Guitar
Jamie Kay (Inanimacy, ex-The Ritual Aura) - Vocals
Ainsley Watkins (ex-Scourge) - Bass
Jarrod Curly (ex-Malignant Monster) - Guitar

Artwork by Alex Tartsus (Sepulchral Curse, De Profundis)

Official Video
Official Video Stream
Official Bandcamp
Official Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Depravity Facebook
Official Label YouTube Channel
Label US Store
Label Europe Store
Share this games :

TWITTER