SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 7. prosince 2020

Recenze/review - CADAVER - Edder & Bile (2020)


CADAVER - Edder & Bile
CD 2020, Nuclear Blast

for english please scroll down

Rituál smrti, u kterého se pojídá popel zemřelých. Představte si hluboký les, s malou vesnicí uprostřed, kde se zastavil čas. Na stromech jsou rozvěšeny lebky, na zemi nakreslené tajemné symboly. Kult smrti je syrový, navenek ošklivý a nechutný. Jenže takový je i celý náš svět kolem. Jen si to mnohdy nepřipouštíme. Hlavní velekněžka pozvedá svůj nůž a oběť se usmívá. Zde pořád platí, že sníst srdce nepřátel vám dodá sílu. Pořád nechápu, proč právě já, asi jsem narušil atmosféru. Vytáhnou mi vnitřnosti z těla a pak už si nepamatuji nic.

Vstupuji na onen svět za zvuků nového alba norských CADAVER. Ti přicházejí po dlouhých šestnácti letech s novou deskou. Již od prvního tónu vás nahrávka přenese k děsivému oltáři v lesích, na kterém je ještě teplá krev. Budete svědky starodávných ohavných rituálů, u kterých nezůstane nikdo mezi živými. 


Mě osobně "Edder & Bile" opravdu baví poslouchat. Líbí se mi perfektně smíchaný koktejl floridského death metalu, odkazu starých CARCASS i švédského chřestění pytlem plným kostí. Navíc má deska až black metalovou náladu. Mám rád, když je smrtící kov zahalen do tajemna, chladu, když z něj cítím strach a bolest. CADAVER tohle všechno umí, opravdu vás vezmou někam do opuštěných, neprobádaných oblastí, kde se ještě hraje hezky po staru. Roztrhají vás na kusy, vyrvou vám vnitřnosti z těla, rozsekají na kousky a co se nebude hodit k oběti, hodí hladovým psům. Líbí se mi i grafika alba, také vokály, které jsou jiné, originální, než je běžné (i hosté Kam Lee a Jeff Becerra odvedli skvělou práci). Jedinou výtku bych měl snad jen k bicím, které jsou tak nějak divně nazvučené, ale třeba to je jen můj dojem. Ještě ale nemám doma originální CD. "Edder & Bile" je pozvánkou na hodně krvavý a ošklivý death metalový rituál. Je jen na vás, jestli pozvání přijmete. Troufám si tvrdit, že starým fanouškům se bude album líbit a ocení jej i všichni ti, kteří mají rádi tajemno, záhady a pravou ryzí smrt. Vynikající záležitost pro všechny prokleté!


Asphyx says:

A death ritual in which the ashes of the dead are eaten. Imagine a deep forest, with a small village in the middle where time stood still. Skulls are hung on the trees, mysterious symbols drawn on the ground. The cult of death is raw, ugly and disgusting on the outside. But so is our whole world around. We just often don't admit it. The High Priestess raises her knife and the victim smiles. Here, it is still true that eating the hearts of enemies will give you strength. I still don't understand why I, probably, disturbed the atmosphere. They pull my guts out of my body and then I don't remember anything. 

I enter the other world to the sounds of the new Norwegian album CADAVER. They come after a long sixteen years with a new record. From the first tone, the recording will take you to a scary altar in the woods, where there is still warm blood. You will witness ancient abominable rituals in which no one will be left alive.


Personally, I enjoy listening to "Edder & Bile". I like a perfectly mixed cocktail of Florida death metal, the legacy of old CARCASS and Swedish rattlesnake with a bag full of bones. Also, the record has a black metal mood. I like when deadly metal is shrouded in mystery, cold when I feel fear and pain from it. CADAVER can do all this, they will really take you somewhere in deserted, unexplored areas, where it is still played well in old age. They will tear you to pieces, snatch your entrails from your body, cut them to pieces, and throw what will not be suitable for the sacrifice to hungry dogs. I also like the graphics of the album, as well as the vocals, which are different, original than usual (also the guests Kam Lee and Jeff Becerra did a great job). The only complaint I would have is only about the drums, which are kind of weirdly sounded, but maybe that's just my impression. But I don't have an original CD at home yet. "Edder & Bile" is an invitation to a very bloody and ugly death metal ritual. It's up to you to accept the invitation. I dare say that old fans will like the album and all those who like mystery, mysteries and true death will appreciate it. The great affair for all the damned!


tracklist:
1. Morgue Ritual
2. Circle of Morbidity (feat. Jeff Becerra)
3. Feed the Pigs (feat. Kam Lee)
4. Final Fight
5. Deathmachine
6. Reborn
7. The Pestilence
8. Edder & Bile
9. Years of Nothing
10. Let Me Burn


Share this games :

TWITTER