Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 8. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - TRIBE OF PAZUZU - King of All Demons (2020)

Recenze/review - TRIBE OF PAZUZU - King of All Demons (2020)


TRIBE OF PAZUZU - King of All Demons
EP 2020, Vic Records

for english please scroll down

Prach si a v prach se navrátíš. V undergroundu to platí mnohonásobně. Uctíváme zde temnotu, chlad, špinavé metalové postupy a hlavně poctivou a studenou atmosféru, kterou poznáte jen v případě, když potkáte smrt. Jsem zrovna několik metrů v podzemí. V jedné staré, dávno opuštěné kobce. A poslouchám v ní nové EP black death metalové skupiny TRIBE OF PAZUZU. Přidávám hlasitost a najednou mám pocit, že po stěnách ztéká krev. Myslím, že jsem místo svého posledního odpočinku nalezl správně.

Kolem se povalují rozbité rakve, ze kterých vylezli nemrtví. Chtějí se pomstít za všechna příkoří, která se jim za života stala. Tahle smečka je složena ze samých slavných jmen (Death Metal ft. Nick Sagias (bass/vocals, Overthrow, Soulstorm), Randy Harris (guitar, Macifecation), John McEntee (guitar, Incantation), Flo Mounier (drums, Cryptopsy). Podobné superskupiny nebývají vždy zárukou kvality, ale za TRIBE OF PAZUZU bych dal ruku do ohně. Povedlo se jim totiž zhudebnit nejčernější tmu. 

 

Procházím se mezi stíny a obdivuji zvuk celé desky. Dívám se na obal a přemýšlím, kdy jsem naposledy potkal Satana. Dnes už dobře vím, že se ukrývá v každém z nás. Stejně jako v "King of All Demons". Kapela působí jako nějaký zlý našeptávač, který vás svádí k rouhání. Kříže jsou obráceny směrem dolů a prokletým kostelem zní death/black metal ve stylu MORBID ANGEL, OBITUARY, DEATH. Jedná se o čistou esenci toho nejlepšího, co přináší ryzí a nefalšovaný americký death metal. Užívám si temnou energii, skladby jsou náležitě heavy, mají v sobě tajemno a touhu po krvi. Riffy jsou jako ostré hroty, které mi kapela postupně zaráží do hlavy. Troufám si tvrdit, že v téhle kobce budu ještě dlouhý čas a pokaždé, když mi bude připadat, že dnešní svět hoří, tak se do ní budu rád a často vracet. TRIBE OF PAZUZU totiž nahráli album, které je jako dokonale vybroušený černý diamant. Skladby nejsou jen obyčejným, skvěle zvládnutým řemeslem, ale mají v sobě i štiplavou pachuť starých poctivých časů. Prach si a v prach se navrátíš. Mezitím budu poslouchat "King of All Demons". Brána do pekla byla opět otevřena. Stačí jen vstoupit. Excelentní pocta stínům!


Asphyx says:

Dust and return to dust. In the underground, this is true many times over. We worship darkness, cold, dirty metal procedures and, most importantly, an honest and cold atmosphere, which you will only know if you meet death. I'm just a few feet underground. In an old, long-abandoned dungeon. And I listen to the new EP black death metal band TRIBE OF PAZUZU. I turn up the volume and suddenly I feel the blood flowing down the walls. I think I found the place of my last rest correctly. 

Broken coffins are lying around, from which the undead climbed. They want revenge for all the hardships that have happened to them during their lives. This pack consists of famous names (Death Metal ft. Nick Sagias (bass / vocals, Overthrow, Soulstorm), Randy Harris (guitar, Macifecation), John McEntee (guitar, Incantation), Flo Mounier (drums, Cryptopsy). supergroups are not always a guarantee of quality, but for TRIBE OF PAZUZU I would put my hand in the fire, because they managed to set the darkest darkness to music.


I walk through the shadows and admire the sound of the whole album. I look at the cover and wonder when I last met Satan. Today, I know very well that he is hiding in each of us. As in "King of All Demons". The band acts like some evil whisperer, seducing you to blasphemy. The crosses are turned downwards and the cursed church sounds death / black metal in the style of MORBID ANGEL, OBITUARY, DEATH. It is the pure essence of the best that pure and unadulterated American death metal brings. I enjoy the dark energy, the songs are properly heavy, they have a mystery and a desire for blood. Riffs are like sharp spikes that the band gradually strikes in my head. I dare say that I will be in this dungeon for a long time and every time I feel like today's world is burning, I will be happy to return to it often. TRIBE OF PAZUZU recorded an album that is like a perfectly cut black diamond. The songs are not only an ordinary, well-mastered craft, but they also have a pungent taste of old honest times. Dust and return to dust. In the meantime, I'll listen to "King of All Demons." The gate to hell was reopened. Just enter. An excellent tribute to the shadows!Tracklist:
01. King of All Demons
02. Summoning Rituals
03. The Burning of Diseased Empires
04. Crucify the Deceivers
05. Retaliation & Wrath

band:
Death Metal ft. Nick Sagias (bass/vocals, Overthrow, Soulstorm), Randy Harris (guitar, Macifecation), John McEntee (guitar, Incantation), Flo Mounier (drums, Cryptopsy)


Share this games :

TWITTER