DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 9. března 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - AD VITAM INFERNAL - Infernal Comedy (2020)

Recenze/review - AD VITAM INFERNAL - Infernal Comedy (2020)


AD VITAM INFERNAL - Infernal Comedy
CD 2020, Lavadome Productions

for english please scroll down

Lidé dokáží být hodně vynalézaví ve způsobech, jak mučit ostatní nebo jak jim odebrat život. Dle mého je nejhorší upálení. Nedovedu si představit, že bych byl přivázaný na hranici a mé nohy začaly olizovat plameny, mozek se začal škvařit v hlavě a mé modlitby by se postupně změnily ve zvířecí řev. S francouzskými death metalisty AD VITAM INFERNAL se setkávám poprvé. A hned mám popáleniny nejméně třetího stupně.

Ten tlak, který dokáže kapela vyvinout svými melodiemi je opravdu obrovský. Zpočátku se vše slévá v jeden monolit, možná působí i lehce monotónně. Ale nenechte se klamat. Oheň vás také nejdříve ožehne a teprve až po nějaké době spálí na popel. U "Infernal Comedy" bych si dával velký pozor, hrozí totiž samovznícení.


"Infernal Comedy" je pavučinou utkanou z death metalu, blacku i thrashe. Základem je poctivý smrtící kov staré školy, přidávána potom nadstavba z různých vlivů. AD VITAM INFERNAL jsou progresivní, ale takovým tím přirozeným, nenásilným způsobem. Rozhodně se nejedná o dnes tolik častou křeč. Kapela se nesnaží být "zajímavá" za každou cenu, skladby útočí syrově, bez příkras a zbytečností. Občas se sice vkrádá lehký stereotyp a to obzvlášť v rychlých pasážích, které by zasloužily trošku občerstvit. Ve volnějších chvílích kapela naopak exceluje a ničí vše živé v okruhu několika kilometrů. Pokud bychom hledali styčné body s jinými smečkami, určitě bych volil kupříkladu DIABOLIC, CENTURIAN, ANGELCORPSE, PERDITION TEMPLE. Měl bych ještě jednu drobnost, která mě trošku ruší a tou jsou bicí. Mám raději více živočišný, živý zvuk. Ale i přes mé malé připomínky se jedná o desku, která rozhodně stojí za pozornost. "Infernal Comedy" je opravdu zajímavou prvotinou, která by neměla uniknout každému poctivému fanouškovi death metalu. Navíc u ní shoříte jako kus papíru! Velmi dobře!Asphyx says:

People can be very creative in ways to torture others or take their lives. In my opinion, the worst is burning someone alive. I can't imagine being tied to a stake and the flames start to lick my legs, my brains start to crumble in my head. My prayers would gradually turn into animal roars. I met French death metallers AD VITAM INFERNAL for the first time. And immediately have burns of at least third degree.

The pressure that the band can exert with their melodies is really huge. Initially, everything merges into one monolith, maybe even slightly monotonous. But don't be fooled. The fire will also burn you first and only after a while will it burnt to ashes. I would be very careful with “Infernal Comedy”, as there is a risk of spontaneous combustion.

“Infernal Comedy” is a spider web woven from death metal, black and thrash metal. The basis is the honest deadly metal of the old school, then a superstructure from various influences is added. AD VITAM INFERNAL are progressive, but in a natural and non-violent way. This is definitely not a common spasm today. The band does not try to be “interesting” at any cost. The songs attack raw, without embellishments and uselessness. Sometimes a slight stereotype creeps in, especially in the fast passages, which would deserve a little refreshment. In freer moments, on the other hand, the band excels and destroyed everything alive within a few kilometers. If we were looking for points of contact with other packs, I would definitely choose, for example, DIABOLIC, CENTURIAN, ANGELCORPSE, PERDITION TEMPLE. I would have another little thing that disturbs me a bit and that is the drums. I prefer a more animalistic, lively sound. But despite my little comments, this is a record that is definitely worth attention. “Infernal Comedy” is a really interesting debut that should not escape from any honest death metal fan. Plus, you'll burn like a piece of paper! Very good!

tracklist:
1. Ad Vitam Infernal
2. Abject
3. Hell Hunger
4. God Shall Not Take Your Hand
5. No Sides
6. To Cross the Rivers
7. Rise! Our Souls

band:
Jérôme Mahé – kytary, baskytara, programování bicích
Samuel Girard – zpěv, programování bicích


Share this games :

TWITTER