DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 6. února 2021

Recenze/review - GORATORY - Sour Grapes (2020)


GORATORY - Sour Grapes
CD 2020, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Občas je dobré se na smrt podívat z té lepší stránky. Stejně tam všichni musíme, tak proč si do té doby neužít taky trošku té srandy. Poslouchejte GORATORY a vaše nálada se zaručeně zvedne o sto procent. Nadsázka, perverzní vtípky, černý humor. Tohle všechno jsou věci, které dnešnímu světu velmi často chybí. Pánové hrají brutální death metal, pánové do něj vkládají spoustu technických prvků. Pánové jsou jedním slovem skvělí!

Předchozí alba byla také velmi dobrá, ale až "Sour Grapes" mě doslova rozsekalo. Hutný zvuk, střeva na podlaze, trepanace lebky, úsměvy jinak smutných patologů. Tohle všechno zde naleznete nakumulované a zabalené v parádní produkci. Skladby mají silný drive a šťávu. Občas musím mlátit při poslechu pěstí do stolu. Pokud bylo účelem přenést velké množství energie, tak se to povedlo na výbornou. 

 

Po světě chodí tolik divných a úchylných lidí, až to bolí. GORATORY si dělají legraci ze všeho, i ze sebe, ale dělají to elegantně a nezapomínají přitom ani na hudbu. Skladby jsou jako ostré nože, které kolem vás tančí ve zběsilých kruzích. Netušíte, kdy vás který sekne a poteče vám krev. Pokud máte rádi třeba CRYPTOPSY, ARCHSPIRE a podobné smečky, tak neváhejte ani chvilku. Doporučuji si prostudovat texty, bez nich není album úplné. Spousta vtípků, různých náznaků, tenhle typ humoru mám moc rád. Zkrátka a jednoduše, "Sour Grapes" je inteligentně zahraným technickým brutálním death metalem, kterému nechybí nic podstatného. Tlak, temnota, šílenství, skvělý obal i promo fotky! Jako bonus potom dostanete spoustu zajímavých momentů, které neomrzí ani po dlouhé době. GORATORY nelze hodnotit jen jako hudbu, ale musíte v sobě mít smysl pro humor a nadsázku. Všiml jsem si, že spousta lidí kráčí neustále shrbená a kouká do země. Doporučuji léčbu tímto albem a to pořádně nahlas! Přesně takový masakr bych pouštěl všem, kteří moc prožívají sami sebe. Hergot, to má ale sílu! Vynikající záležitost!


Asphyx says:

Sometimes it's good to look at death from the better side. We all have to die anyway, so why not enjoy a little fun then. Listen to GORATORY and your mood is guaranteed to rise by one hundred percent. Exaggeration, perverted jokes, black humour. These are all things that today's world very often lacks. Gentlemen play brutal death metal, gentlemen put a lot of technical elements into it. Gentlemen are, in a one word, great!

Previous albums were also very good, but "Sour Grapes" totally nailed me. Dense sound, intestines on the floor, skull tremors, smiles of otherwise sad pathologists. You will find all this here accumulated and packaged in a great production. The songs have a strong drive and juice. Sometimes I have to beat my fists at the table while listening. If the purpose was to transfer a large amount of energy, then it was excellent.


There are so many strange and perverted people around the world that it hurts. GORATORY make fun of everything, even themselves, but they do it elegantly and don't forget about music. The songs are like sharp knives dancing around you in frantic circles. You have no idea when someone will cut you and your blood will flow. If you like CRYPTOPSY, ARCHSPIRE and similar bands, then don't hesitate for a moment. I recommend studying the lyrics, without them the album is not complete. Lots of jokes, various hints, I really like this type of humour. In short and simply, "Sour Grapes" is an intelligently played technical brutal death metal that don’t miss nothing significant. Pressure, darkness, madness, great cover and promo photos! As a bonus, you will then get a lot of interesting moments that will not get tired even after a long time. GORATORY cannot be evaluated only as music, but you must have a sense of humour and exaggeration. I've noticed that a lot of people are constantly hunched over and looking at the ground. I recommend treatment with this album, and really loud! This is exactly the kind of massacre I would make for all those who experience themselves a lot. Damn, it has power! Excellent matter!


Tracklist:
01. Rat King (03:07)
02. Losing Streak (03:36)
03. I Shit Your Pants (02:59)
04. Bottom Feeder (03:05)
05. Evolutionary Wart (03:15)
06. The People's Temple (03:00)
07. Seth Putnam Was a Sensitive Man (03:07)
08. Back to the Grinding Machine (04:09)

https://everlastingspewrecords.bandcamp.com/album/sour-grapes
https://www.facebook.com/OfficialGoratory/
https://www.instagram.com/goratoryofficial/
https://everlastingspew.com/
Share this games :

TWITTER