DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 5. února 2021

Recenze/review - NEW WORLD DEPRESSION - Descent (2020)


NEW WORLD DEPRESSION - Descent
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Na zdech jsou pověšena dávno vyschlá těla. Lebky se šklebí, sledují mě a já přemýšlím, kdy už jsem tohle všechno viděl. Staré katakomby s podivnou atmosférou. Všichni by měli být mrtví, ale nejsou. Šeptají, křičí do ticha. Kdysi zde byli mučeni a vypadá to, že nikdy nenalezli klid. Chřestí kostmi, žalují do tmy. V jedné kobce je rakev s nápisem NEW WORLD DEPRESSION. Ukrývá v sobě nové album "Descent", které je esencí starého prašivého death metalu.

Beru desku do rukou a skeleton, který ji ještě před chvíli držel v drápech, se rozpadne v prach. Plesnivá cela plná chladu a temnoty. Taková je i novinka téhle smečky zuřivých psů.

 

Katakomby jsou otevírány podobných způsobem, jako to dělávaly staré švédské kapely, ale i třeba takoví BOLT THROWER, OBITUARY. Zkrátka a jednoduše, poctivý masakr staré školy, který bude dělat dobře všem pamětníkům i fanouškům pohřbů do země. NEW WORLD DEPRESSION nehrají nic nového, ani objevného, ale nutno také rovnou napsat, že deska se velmi dobře poslouchá, je po okraj narvaná zajímavými melodiemi a navíc v sobě obsahuje pradávný tlak a energii, tolik známé právě z opuštěných pohřebišť. Nasávám hnilobnou atmosféru, užívám si další otevřený hrob. "Descent" je albem, na kterém naleznete esenci starého upřímného death metalu. Nemrtví by mohli vyprávět. Svět je někdy hodně těžké místo k žití. Rád, s chutí a čím dál tím častěji navštěvuji chodby podzemí, abych si poslechl ozvěny ze záhrobí. Smrt je blízko, alespoň tak to slyším z nové nahrávky těchto maniaků. Morbidní nálada při exhumaci. Těla rozervaná kdysi na kusy, mučená a ponížená. Věřili asi v jiného boha a nebo přímo v Satana. NEW WORLD DEPRESSION mají cit pro mrazivé melodie i drtivé rytmy. Myslím, že k této desce se budu ještě dlouho vracet. Death metal, který vás přikove na zeď a pohřbí zaživa! Velmi dobře!


Asphyx says:

Long-dried bodies are hung on the walls. The skulls grin, watching me, and I wonder when I've seen all this before. Old catacombs with a strange atmosphere. They should all be dead, but they are not. They whisper, screaming in silence. They were once tortured here and seem to have never found peace. Rattlesnake bones, complain in the dark. In one cell there is a casket with the inscription NEW WORLD DEPRESSION. It hides a new album "Descent", which is the essence of old dusty death metal.

I take the album in my hands and the skeleton that held it in its claws a moment ago crumbles to dust. A mouldy cell full of cold and darkness. Such is the novelty of this pack of rabid dogs.
The catacombs are opened in a similar way as old Swedish bands did, but also such as BOLT THROWER, OBITUARY. In short and simply, an honest old-school massacre that will do well to all witnesses and funeral fans. NEW WORLD DEPRESSION do not play anything new or revealing, but it is also necessary to write straight away that the record is listenable very well, is packed to the brim with interesting melodies and also contains ancient pressure and energy, well known from abandoned cemeteries. I soak up the rotting atmosphere, I enjoy another open grave. "Descent" is an album on which you will find the essence of old honest death metal. The undead could tell. The world is sometimes a very difficult place to live. I like more and more often visiting the corridors of the underground to hear the echoes from the grave. Death is near, at least that's how I hear it from a new recording of these maniacs. Morbid mood during exhumation. Bodies once torn to pieces, tortured and humiliated. They probably believed in another god or even in Satan. NEW WORLD DEPRESSION has a feeling for freezing melodies and crushing rhythms. I think I will return to this record for a long time. Death metal that will nail you to the wall and bury you alive! Very good!Tracklist:
01. Ceremony Of Delusion
02. Scoff Till Death
03. Working With Flesh
04. Panzer
05. Nasha
06. Descent To Hell
07. Pervitin
08. Ritual
09. Devil's Slavery
10. Hate.Kill.Repeat

band:
Hütte : Vocals / Sascha : Bass / Ritchie : Guitar / Sig : Drums / Julian : Guitar


Share this games :

TWITTER