DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 20. února 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - UPON THE ALTAR - Absid ab Ordine Luminis (2021)

Recenze/review - UPON THE ALTAR - Absid ab Ordine Luminis (2021)


UPON THE ALTAR - Absid ab Ordine Luminis
CD 2021, Putrid Cult

for english please scroll down

Jdu dlouhým tunelem, za pomalu pohasínajícím světlem. Brodím se mokvající bažinou. Pod nohama mi křupou zbytky kostí, smějí se na mě oční důlky lebek. Šílený puch, už dávno se nemodlím. Ztratil jsem jakoukoliv víru v dobro. Prokletý, pomalu postupuji do země stínů. Na stěnách visí zohavená těla hříšníků. Peklo je hnusnější, než jsem si myslel. Otevírám rezavou bránu a hned mě ožehnou plameny. Bez kůže, bez tváře, bez svědomí, pokračuji dál.

UPON THE ALTAR je polská smečka pekelných psů, kteří hlídají vstup do podzemí. Hrají blasfemický black death metal nasáklý zkaženou krví. Inferno, nihilismus, absolutní ztráta víry v dobro. Šílenství, maniakální riffy, atmosféra absolutního zmaru. Tohle album vám navěky vypálí cejch do tváře. 

 

"Absid ab Ordine Luminis" je totální devastací ve stylu VASSAFOR, TEMPLE NIGHTSIDE, DIOCLETIAN, TEITANBLOOD, MORBOSIDAD, DIABOLIC, DEAD CONGREGATION, IGNIVOMOUS, INCANTATION, DISMA. Je také zároveň skvěle napsanou deskou, která má podmanivou zahnívající atmosféru. Jedná se o prvotinu, pod kterou je ale podepsána parta zkušených muzikantů. Smrt je v jejich případně hnusná, mokvající, člověk se při poslechu opravdu brodí po kolena v bahně těch nejúchylnějších myšlenek. Jakoby mě někdo přikoval na zeď a každým riffem ze mě odřezával kousky masa. Rány potom zasypával ještě žhavým popelem z mých mučených předchůdců. Nedostane se vám žádného slitování, v pekle to takhle nefunguje. Kapela vás postupně, pokud máte pro podobný druh black death metalu vlohy, rozloží, nabourá se vám do mozku, zaseje do něj stín pochybnosti. Najednou uvidíte celý svět v jeho opravdových černých barvách. Mám rád alba, která na mě dokáží zapůsobit, hudbu si dávno vybírám hlavně podle předaných emocí a ne podle stylu a UPON THE ALTAR mě pohřbili zaživa, prokleli, zničili. Tohle je opravdové, ryzí, hnusné a smradlavé peklo. Black death metal, u kterého shoříte na popel! Vynikající zásek pro všechny prokleté!


sumarizace:

Vždy se poznáme během několika okamžiků. Podle žhnoucích očí, podle cejchu, vypáleného do kůže. Prokletí, zavržení, jsme jak zombie, potácející se omylem na tomto světě. Obracíme kříže směrem dolů, bojíme se svěcené vody, vyhledáváme temné kouty. Létáme na křídlech havranů, nasáváme jiskřivou energii přicházejících bouřek. Jsme fanoušci pravého ryzího death metalu. Rád bych vás dnes přivítal u dalšího otevřeného hrobu.

Muzika v něm uložená musela hnít dlouhé roky v absolutní temnotě. Beru do ruky nůž a odstraňuji potrhanou látku. Kosti i zbytky masa se uvolní, vypadá to, že se mrtvý hýbe. Cítím strach, chlad a beznaděj. Někde v těchto místech musela vzniknout i hudba polských black death metalistů UPON THE ALTAR.

UPON THE ALTAR jsou zkažení pohrobci VASSAFOR, TEMPLE NIGHTSIDE, DIOCLETIAN, TEITANBLOOD, MORBOSIDAD, DIABOLIC, DEAD CONGREGATION, IGNIVOMOUS, INCANTATION, DISMA. Stylově se pohybují v mokvajících kompozicích, v rychlých i pomalejších pasážích. Hlavně ale na odvrácené straně lidské mysli. Zvukově perfektně ošetřené album pálí, až před námi exhumovaná mrtvola ožívá. Vypráví dlouhé příběhy o utrpení, o svých ošklivých a bolestivých pocitech. "Absid ab Ordine Luminis" je opravdovou rozmluvou s nemrtvými. Songy řežou do těch nejcitlivějších míst a dávají jasně na vědomí, že peklo opravdu existuje. Fanoušci zastřených melodií, morbidních kompozic a chorob v death metalu by měli zbystřit svoji pozornost. Hraje se zde pro všechny s cejchem smrti, pro každého s mrtvolným pohledem. Vynikající záhrobní inferno! Okultní magie opuštěných hrobů! Doporučuji!


Asphyx says:

We always recognize each other in a few moments. According to the glowing eyes, according to the death stamp which we have burned out into the skin. Curse, condemnation, we are as zombies faltering mistakenly in this world. We turn the crosses down; we are afraid of the holy water, we search for dark corners. We fly on the wings of ravens, absorb the flickering energy of the coming storms. We are fans of honest, pure death metal. I would like to welcome you today at another open grave.

The music stored in this grave had to decay for years in absolute darkness. I am taking a knife and remove a torn cloth. The bones and the rest of the meat are detached, it looks like the dead body moves. I feel fear, cold and hopelessness. Somewhere in these places, the album of the Polish black death metalists UPON THE ALTAR had to be created.

UPON THE ALTAR are depraved posthumous sons of VASSAFOR, TEMPLE NIGHTSIDE, DIOCLETIAN, TEITANBLOOD, MORBOSIDAD, DIABOLIC, DEAD CONGREGATION, IGNIVOMOUS, INCANTATION, DISMA. According to the style they are moving in wet compositions, in fast and also slower passages. But especially, on the reverse side of the human mind. The album with excellent sound burns until the exhumed corpse in front of us comes to life again. He tells long stories about suffering, about ugly and painful feelings. "Absid ab Ordine Luminis" is a real conversation with the undead. Songs are cutting into the most sensitive sites, and they are clearly saying that hell really exists. Fans of obscured melodies, morbid compositions, and death metal diseases should pay their attention. This is for everyone with a death stamp, for everyone with a deadly view. Excellent burial inferno! The occult magic of abandoned graves! I highly recommend it!

Tracklist:
01. Crown of Weakness (03:57)
02. Wolfs of Napalm (03:02)
03. Expire (05:13)
04. Mortuus Est Rex (07:42)
05. Blasphemare Absens Fides (05:07)
06. Absid ab Ordine Luminis (05:25)
07. Hapax Legamenon (05:36)

MEMBERS:
Void - vox, bass
Thisworld Outof - dms
bTo - git

Share this games :

TWITTER