SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 30. dubna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEATHSWARM - Forward into Oblivion (2021)

Recenze/review - DEATHSWARM - Forward into Oblivion (2021)


DEATHSWARM - Forward into Oblivion
CD 2021, F.D.A. Records

for english please scroll down

Nejhorší bývá, když se zlé sny stanou realitou. Zdá se vám často o válce, o tom, jak vás někdo pronásleduje. Nakonec vás bodne nožem do břicha. Desetkrát se probudíte, po jedenácté zemřete v hrozných křečích. Přízraky ožívají, toulají se temnými ulicemi a touží po čerstvé krvi. Smrt a život, snažíme se je pochopit, ale existuje i něco hroznějšího, tajemnějšího. Bývá to obsaženo v dobré hudbě, v ostrých a chladných skladbách. Stačí si dobře vybrat. 

DEATHSWARN jsou kapela ze Švédska, která je složena z bývalých členů skvělých SARCASM. Jedná se o zkušené veterány, kteří hrají od srdce. Výsledkem je druhé dlouhohrající album kapely, které je doslova narvané ostrými a ledovými melodiemi. Vítejte na starodávném obřadu, démoni jsou opět zde. 


DEATHSWARN jsou vojáci temnoty, bojovníci za práva nemrtvých. Skladby mají podobnou atmosféru, jako songy od BOLT THROWER, ASPHYX, DISMEMBER, ENTOMBED. Jedná se studený death metal staré školy, který nejlépe pochopí ti, kteří si utvářeli svůj názor na hudbu v devadesátých letech minulého století. Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíte. V tomto případě je to jen a jen dobře. Při poslechu jsem opravdu někde ve válce, kde mezi sebou na život a na smrt bojují přízraky s démony o můj holý život. Líbí se mi zvuk desky, obal už trošku méně, motiv je sice zajímavý, ale potřeboval by doladit. To ale neplatí o hudbě, která je jedním slovem vynikající. Alespoň pro mě, který se rád a často toulám v záhrobí. K albu "Forward into Oblivion" se s chutí a dlouho vracím. Zaujalo mě svojí opravdovostí, ryzostí, zajímavými motivy, ale hlavně náladou, která je svým způsobem až melancholická. Je hrozně příjemné potkávat své vlastní démony, bojovat s nimi a za pomocí muziky i vítězit. Přízraky ožívají, toulají se temnými ulicemi a touží po čerstvé krvi. Myslím, že jsem zde správně. Starý prašivý death metal, který vás probodne ledovým ostřím! 


Asphyx says:

The worst is when bad dreams come true. You often dream of war, of being persecuted. He eventually stabs you in the stomach with a knife. You will wake up ten times, after the eleventh you will die in terrible convulsions. Ghosts come to life, roam the dark streets, long for fresh blood. Death and life, we try to understand them, but there is something more terrible, more mysterious. It is usually contained in good music, in sharp and cool songs. Just choose well.

DEATHSWARM are a band from Sweden, which is composed of former members of the great SARCASM. These are experienced veterans who play from the heart. The result is the band's second full-length album, which is literally packed with sharp and icy melodies. Welcome to the ancient ceremony, the demons are here again.


DEATHSWARM are soldiers of darkness, fighters for the rights of the undead. The songs have a similar atmosphere as songs from BOLT THROWER, ASPHYX, DISMEMBER, ENTOMBED. It is the cold death metal of the old school, which is best understood by those who formed their opinion on music in the 1990s. It is said that you will not teach an old dog new tricks. In this case, it's just fine. When I listen, I am really somewhere in a war, where ghosts and demons fight for their bare lives for life and death. I like the sound of the album, the cover is a bit less, the motif is interesting, but it would need to be fine-tuned. But this is not the case with music, which is excellent in one word. At least for me, who likes and often wanders in the grave. I am happy to return to the album "Forward into Oblivion" for a long time. I was fascinated by its authenticity, purity, interesting motives, but mainly by the mood, which is in a way even melancholic. It's very nice to meet your own demons, fight them and win with the help of music. Ghosts come to life, roam the dark streets, long for fresh blood. I think I'm right here. Old dusty death metal that will pierce you with an ice blade!Tracklist:
01. We Still Burn
02. Unshackle The Jackal
03. Where Death Is Recrowned
04. Army Of Shadows
05. Unblessed Be Catharsis
06. The Poet And The Meat Cleaver
07. Deus Ex Nihilo
08. The Eating Blood
09. In The Wells They AwaitShare this games :

TWITTER