Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 24. dubna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ENSANGUINATE - Entranced by Decay (2021)

Recenze/review - ENSANGUINATE - Entranced by Decay (2021)


ENSANGUINATE - Entranced by Decay
EP 2021, Emanzipation Productions

for english please scroll down

V reálném světě, který je tak pomíjivý, se znovu změnila pravidla. Najednou jsem byl zase nepohodlný. Zavřeli mě do staré kobky a pouštěli ven jenom ve chvílích, kdy potřebovali udělat nějakou špinavou práci. Likvidace starého hřbitova by se mohla zdát pro někoho nechutná, jenže já u toho poslouchal prvotinu slovinských ENSANGUINATE neskutečně si užíval

Přenesme se prosím spolu někam k přelomu osmdesátých a devadesátých let. Nechme mluvit nemrtvé, jinak tuhle desku vůbec nepochopíte. Je to, jak jinak, starosvětský death metal, ušpiněný blackem a thrashem. Otevírám první hrob a přidávám volume. 


Pokud se vám líbí a k smrtí uctíváte třeba takové POSSESSED, MORBID ANGEL, NIHILIST, GRAVE, GROTESQUE a další prokleté kapely, budete spokojeni i tentokrát. Můj tip je samozřejmě ochutnávkou, pozvánkou k poslední večeři, na které se podává to nejvybranější shnilé maso. ENSANGUINATE vylezli z hlubokého undergroundu, líbí se mi, že si na nic nehrají, nepředstírají. Jejich skladby jsou jako rezavé hřeby, zatloukané pomalu do hlavy. Lebky praskají, kosti jsou lámány v kole. Přiznávám bez mučení, že osobně si v podobných katakombách vyloženě rochním a nechce se mi z nich vůbec ven. Nahrávka vyjde na LP a digitálně, jak už tomu dnes bývá často zvykem u Emanzipation Productions 14. května. Myslím, že by neměla chybět ve sbírce žádného fanouška old school death metalu. ENSANGUINATE totiž dokáží přesně svojí hudbou znázornit atmosféru starých pohřebišť. Stávají se pro mě tak velkým překvapením a příslibem do budoucna. Beru do ruky kladivo a čekají mě další hromady kostí. Myslím, že dnes mi půjde práce lépe než kdy jindy. "Entranced by Decay" vám totiž dodá velké množství temné energie. Old school death metal, který nadzvedává víka od rakví!


Asphyx says:

In the real world, which is so fleeting, the rules have changed again. Suddenly I was uncomfortable again. They locked me in an old dungeon and let me out only when they needed to do some dirty work. The liquidation of the old cemetery might seem disgusting to some, but I listened to the first Slovenian ENSANGUINATE while this and enjoyed it.

Please move together to the turn of the eighties and nineties. Let the undead speak, or you won't understand this record at all. It's, as usual, old-world death metal, smeared with black and thrash. I open the first grave and add volume.


If you like and worship band such POSSESSED, MORBID ANGEL, NIHILIST, GRAVE, GROTESQUE and other cursed bands to death, you will be satisfied this time as well. My tip is, of course, a tasting, an invitation to the last dinner, at which the most selected rotten meat is served. ENSANGUINATE climbed out of the deep underground, I like that they don't play anything, they don't pretend. Their compositions are like rusty nails, hammered slowly into the head. The skulls crack, the bones are broken in the wheel. I have to say, that I personally like similar catacombs and I don't want to get out of them at all. The recording will be released on LP and digitally, as is often the case today with Emanzipation Productions on May 14. I don't think it should be missing from the collection of any old school death metal fan. ENSANGUINATE can accurately depict the atmosphere of old cemeteries with their music. They become such a big surprise and promise to the future for me. I pick up a hammer and more piles of bones await me. I think I will do my job better today than ever before. "Entranced by Decay" will give you a lot of dark energy. Old school death metal that lifts coffin lids!


tracklist:
01. Ghoul Presence
02. Hunted
03. Pit of Ash

Line up:
Andrej Čuk - guitars, vocals
Jaka Črešnar - guitars
Miha Šinigoj - bass
Rok Lukavečki - drums


Web:
Facebook
Instagram
Bandcamp
Youtube
Share this games :

TWITTER