SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 29. dubna 2021

Recenze/review - TRAUMA - Acrimony (2021)


TRAUMA - Acrimony
EP 2021, Selfmadegod records

for english please scroll down

Ve vzduchu bylo cítit napětí. Zvířata hledala úkryt a mraky byly nízko. Mám rád chvíle před bouří. Jsou nabité energií. Jakoby se vzduchem vznášela elektřina. Setmělo se a najednou nastalo ticho. Napětí a strach. Pak to přišlo. Nikdo nečekal takovou smršť. Nezůstal kámen na kameni. Poničené domy, roztrhaná těla. Z nebe olizovaly zemi jedovaté blesky. Do smrti, která nastane každou chvíli, nezapomenu na klečícího muže, který jako poslední věřil tomu, že nás něco nebo někdo zachrání. Rozhlédněte se kolem sebe. Myslím, že to nebude dlouho trvat. Už vidím v dálce černé mraky. 

Polští veteráni TRAUMA jsou dlouhá léta mojí oblíbenou kapelou. Po loňské skvělé desce "Ominous Black" (recenze a rozhovor dole pod článkem), přichází pánové s dalším EP. Tři temné a zákeřné skladby, plus jeden cover od GOREFEST. Apokalypsa dávno začala.TRAUMA i letos připomíná démony vyslané z pekla, aby nás zničili svojí hudbou. Ostré, mohutné riffy, motivy, které vám vyrvou vnitřnosti z těla, neproniknutelná tma a tradičně skvělý zvuk (Hertz Studio), pochmurný obal (Mariusz Lewandowski) - tohle všechno dělá z novinky skvělou záležitost nejen pro pravé věrné fanoušky, ale i pro všechny, kdo mají rádi tmu. Kapela jde stále ve stopách třeba takových SLAYER, PESTILENCE, MORBID ANGEL, GOREFEST, HATE ETERNAL, NEVERMORE, NILE, VITAL REMAINS, MASTER, KRABATHOR, ASPHYX, GORTAL, VADER, letos je ale ještě víc temnější, morbidnější. Jakoby nemrtví opravdu byli vpuštěni na zem. Touží po krvi a pomstě. "Acrimony" je death metalovou bouří, ze které šlehají blesky na všechny strany. Album není jen skvěle odvedeným řemeslem, ale i kusem nahrubo nasekané tmy, vzteku, nenávisti. Deska se valí kupředu jako černá řeka plná zkažené krve, zlých vzpomínek a šílenství. Rozdrásá ti obličej. Zemři a znovu se naroď! Nakonec zůstane jenom spálená země. Démonický smrtící kov par excellence! 


Asphyx says:

There was tension in the air. The animals sought shelter and the clouds were low. I like the moments before the storm. They are full of energy. It was as if electricity were floating in the air. It was getting dark and suddenly there was silence. Tension and fear. Then it came. No one expected such a whirlwind. There was no stone left. Damaged houses, torn bodies. Toxic lightning licked the ground from the sky. Until the death that comes at any moment, I will not forget the kneeling man who last believed that something or someone would save us. Look around you. I don't think it will take long. I can already see black clouds in the distance.

Polish veterans TRAUMA have been my favorite band for many years. After last year's great album "Ominous Black" (review and interview below the article), the gentlemen are coming with another EP. Three dark and insidious songs, plus one cover by GOREFEST. The apocalypse began a long time ago.

TRAUMA again this year reminds us of demons sent from hell to destroy us with their music. Sharp, powerful riffs, motifs that will snatch your entrails from your body, impenetrable darkness and traditionally great sound (Hertz Studio), gloomy cover (Mariusz Lewandowski) - all this makes the news a great affair not only for true loyal fans, but also for everyone who like darkness. The band is still following in the footsteps of SLAYER, PESTILENCE, MORBID ANGEL, GOREFEST, HATE ETERNAL, NEVERMORE, NILE, VITAL REMAINS, MASTER, KRABATHOR, ASPHYX, GORTAL, VADER, but this year it is even darker, more morbid. As if the undead were really let on the ground. He longs for blood and revenge. "Acrimony" is a death metal storm from which lightning strikes in all directions. The album is not only a great craft, but also a piece of roughly chopped darkness, rage, hatred. The plate rolls forward like a black river full of corrupt blood, bad memories and madness. It scratches your face. Die and be born again! In the end, only the scorched earth will remain. Demonic deadly metal par excellence!


about TRAUMA on DEADLY STORM ZINE:

--TRACKLISTING--
1. Internal Sacrifice
2. The Godless Abyss
3. Reign Of Terror
4. Reality When You Die (GOREFEST cover)

-LINE-UP--
Artur „Chudy” Chudewniak – vocals
Jarosław „Mister” Misterkiewicz – all guitars and bass, samples, backing vocals
Arkadiusz „Mały” Sinica - drums

--BAND CONTACT--

--LABEL CONTACT--
SELFMADEGOD RECORDS
Share this games :

TWITTER