SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 29. května 2021

Recenze/review - ASCHENVATER - Landungsfeldmassaker (2021)


ASCHENVATER - Landungsfeldmassaker
EP 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Útok byl proveden v noci. Připadali jsme si jako vojáci apokalypsy. Naočkováni zlem jsme si mysleli, že nepřítel je ošklivá bestie. Kolem lítaly střely a někdo křičel bolestí. Díval jsem se do očí mladému klukovi, který byl stejný jako já. Podobný osud. Předtím, než mu náboj proletěl hlavou, se na mě usmál. Nikdy na to nezapomenu. Jeho pohled mě bude navždy pronásledovat. Přežil jsem vlastně náhodou. Teď už je to vlastně jedno. Zbyly jen hromady mrtvol a nekonečný strach, který nás bude provázet do konce života.

Četa death metalových válečníků ASCHENVATER pochází z Německa a letos přichází se svoji prvotinou. Sedm skladeb ostrých jako bodáky. Sedm songů, které vás rozstřílejí na kusy. Vítejte ve válce, ze které nevyjde nikdo živý.


Jsme přímo uprostřed bitvy. Posloucháme studený, temný death metal v podání ASCHENVATER a čekáme na další útok. Kapelu lze zařadit po bok smeček jako BOLT THROWER, ASPHYX, HAIL OF BULLETS, BODYFARM, GOREFEST, MEMORIAM nebo novějších bojovníků DECAYING, DEATH KOMMANDER, SCALPTURE, CHAINSWORD, JUST BEFORE DAWN, SHRAPNEL STORM. Němci také dokáží přesně a hmatatelně znázornit svojí hudbou pochmurnou náladu válek. Riffy jsou napsány s úmyslem vás bez slitování zabít hudbou, zvuk je mrazivý, obal tematický. Osobně jsem velmi spokojen, podobný smrtící kov mi koluje v žilách asi nejčastěji. ASCHENVATER jedou kupředu jako starý tank. Pod jeho rezavými pásy jsou drceny kosti všech nebožáků. Říká se, že všichni vojáci přijdou do pekla, protože zabíjeli. Není to tak docela pravda. Toulají se mezi naším a oním světem a čekají na další boj. Poslouchají u toho "Landungsfeldmassaker" a usmívají se. Tohle je totiž deska, která vám vyrve vnitřnosti z těla. Starý prašivý válečný death metal, ukovaný z té nejkvalitnější oceli! Smrt má tentokrát jméno ASCHENVATER!


Asphyx says:

The attack was carried out at night. We felt like soldiers of the apocalypse. Vaccinated by evil, we thought the enemy was an ugly beast. Bullets flew around and someone screamed in pain. I looked into the eyes of a young boy who was the same as me. A similar fate. He smiled at me before the bullet flew through his head. I'll never forget it. His gaze will haunt me forever. I actually survived by accident. It doesn't really matter now. All that is left are the piles of corpses and the endless fear that will accompany us for the rest of our lives.

The platoon of death metal warriors ASCHENVATER comes from Germany and this year comes with their debut. Seven bayonet-sharp tracks. Seven songs that will shoot you to pieces. Welcome to a war where no one comes out alive.


We are right in the middle of a battle. We listen to cold, dark death metal performed by ASCHENVATER and wait for the next attack. The band can be included alongside bands such as BOLT THROWER, ASPHYX, HAIL OF BULLETS, BODYFARM, GOREFEST, MEMORIAM or newer fighters DECAYING, DEATH KOMMANDER, SCALPTURE, CHAINSWORD, JUST BEFORE DAWN, SHRAPNEL STORM. The Germans are also able to accurately and tangibly depict the gloomy mood of wars with their music. Riffs are written with the intention of killing you without mercy by music, the sound is freezing, the cover is thematic. Personally, I am very satisfied, similar death metal circulates in my veins probably most often. ASCHENVATER are moving forward like an old tank. Beneath his rusty belts are the bones of all the undead. It is said that all soldiers will go to hell because they killed. That's not quite true. They roam between our world and the other, waiting for another fight. They listen to the "Landungsfeldmassaker" and smile. This is an album that will rip your guts out of your body. Old dusty war death metal, forged from the highest quality steel! Death is named ASCHENVATER this time!


Tracklist:
01. Der Beginn // Tag Der Abrechnung
02. Sturmreif // Der Verräterkönig
03. Im Feuersturm // Entfesselte Götter
04. Blut Auf Schwarzem Sand // Im Todesrausch
05. Massaker // Echos
06. Durch Das Kadavermeer // Geschenke Des Krieges
07. Verräter // Visionen Der Hölle

band:
Oliver - Gesang/ Texte
Marko - Gitarre/ Komposition
Marcus - Bass


Share this games :

TWITTER