Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 12. května 2021

Recenze/review - MALFORMITY - Monumental Ruin (2021)


MALFORMITY - Monumental Ruin
CD 2021, Unspeakable Axe Records

for english please scroll down

Kopali jsme několik metrů pod zem. V temných chodbách jsme postupně narazili na staré pohřebiště. Sáhl jsem rukou do tmy a nahmatal proraženou lebku. Ozval se divoký skřek a pavouci se rozutekli do všech stran. Musel se zde odehrávat nějaký tajný rituál, protože kosti jsou rozmístěny do podivných symbolů. Zatuchlina, zkažený vzduch, vypadá to, že nakonec všechny pohřbili zaživa. Nasávám atmosféru a říkám si, že nějak takhle vypadá pravý death metal.

MALFORMITY pocházejí ze Spojených států a datují svůj vznik do devadesátých let minulého století. Vydali tenkrát několik demonahrávek a potom až do roku 2015 uložili svoji činnost k ledu. Letos jsou opět zpět a lační po čerstvé krvi. 


"Monumental Ruin" je album, které vychází ze stejných kořenů, jako nahrávky MONSTROSITY, BRUTALITY, MASSACRE, SINISTER, PESTILENCE, ale i třeba takových GRAVE nebo SEANCE. Mocné riffy, hutný zvuk, nahrubo nasekaná tma, to jsou hlavní poznávací znaky MALFORMITY. Pánové dokáží být suroví, syroví jako dávno pohřbená těla, ale skladby obsahují i ledově naléhavé melodie. Poslech nové desky připomíná výlet do podzemí. Po stěnách stéká smradlavá voda, pod nohama křupou zlámané kosti. Pomalu, ale jistě, se dostaneme až do obrovského sálu, do chrámu smrti. Songy jsou velmi dobře napsány, obsahují velké množství napětí, zajímavých momentů i černé energie. MALFORMITY připomínají bestii, která spala dlouhá léta zavřená v kleci. Hluboko pod zemí, v opuštěných katakombách Hádovy říše. Letos se probudili, roztrhli řetězy a není před nimi úniku. Způsobů, jakými můžete zemřít, je velké množství. "Monumental Ruin" patří k jedněm z nejkrutějších. Pochmurná atmosféra, hroby jsou exhumovány, nemrtví lezou z děr. Myslím, že návrat se kapele povedl na výbornou. Zatuchlina, zkažený vzduch, vypadá to, že zde nakonec všechny pohřbili zaživa. Nasávám atmosféru a říkám si, že nějak takhle vypadá pravý death metal. Vynikající zásek!


Asphyx says:

We dug a few meters underground. In the dark corridors, we gradually came across an old burial ground. I reached into the darkness and felt the pierced skull. There was a wild scream, and the spiders scattered in all directions. A secret ritual must have taken place here, because the bones are arranged in strange symbols. The musty, the rotten air, seems to have buried everyone alive in the end. I soak up the atmosphere and say to myself that this is how real death metal looks like.

MALFORMITIES originate in the United States and date back to the 1990s. At that time, they released several demos and then, until 2015, kept their activities on hold. This year they are back again and hungry for fresh blood.


"Monumental Ruin" is an album that comes from the same roots as recordings of MONSTROSITY, BRUTALITY, MASSACRE, SINISTER, PESTILENCE, but also such GRAVE or SEANCE. Powerful riffs, dense sound, roughly chopped darkness, these are the main hallmarks of MALFORMITY. The gentlemen can be raw like long-buried bodies, but the songs also contain ice-pressing melodies. Listening to the new record is reminiscent of a trip underground. Stinky water flows down the walls, broken bones crunch under your feet. Slowly but surely, we reach the great hall, the temple of death. The songs are very well written, they contain a lot of tension, interesting moments and black energy. MALFORMITIES resemble a beast that slept for many years locked in a cage. Deep underground, in the abandoned catacombs of the Serpent Empire. This year they have woken up, torn the chains and there is no escape from them. There are many ways you can die. "Monumental Ruin" is one of the cruellest. The gloomy atmosphere, the graves are exhumed, the undead climb out of the holes. I think the return to the band was excellent. The musty, the rotten air, it looks like they were all buried alive here in the end. I soak up the atmosphere and say to myself that this is how real death metal looks like. Excellent matter!


tracklist:
1. And I Beheld...
2. Perverse Apotheosis
3. Facemelt Bloodgrinder
4. Into Ruin
5. Monument To Decay
6. Degenerative Sequences
7. Immolated Archetype
8. False Dichotomy
9. Lost Necropolis
10. Lifeless Mindless
11. In Corrosion
12. Rapturous Damnation (Bonus Track)
13. Unraveling (Bonus Track)

https://www.facebook.com/Malformity
https://www.instagram.com/malformity.band
https://malformity.bandcamp.com/

http://unspeakableaxerecords.com
http://www.facebook.com/unspeakableaxerecords
http://unspeakableaxerecords.bandcamp.com
Share this games :

TWITTER