SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 1. července 2021

Recenze/review - NIHÏLANTH - Graceless Planet (2021)


NIHÏLANTH - Graceless Planet
CD 2021, Great Dane Records

for english please scroll down

Díváš se na svět černě. Vidíš jenom špatné věci. Dokážeš vycítit bolest a zlo. Před lety tě mučili, pálili rozžhaveným železem, znásilnili tvoji mysl i tělo. Dodnes máš noční můry a nikdo se ti neomluvil. S tím sadistou, který ti to způsobil, vyšla jedna kniha, několik rozhovorů a je pečlivě dbáno na to, aby se měl dobře. Spravedlnost je slepá, svět je někdy opravdu zlý. Neustále dokola se ptáš proč? Proč zrovna já?

Dávno už nevěřím v pozemskou spravedlnost, dávno už nevěřím ve vyšší moc. Uctívám jedině poctivý prašivý death metal. Francouzští NIHÏLANTH a jejich první dlouhohrající album "Graceless Planet" mi dali alespoň na nějakou dobu zapomenout na všechny zlé věci, které kolem nás probíhají každý den. Jedná se o desku, která mě doslova přikovala na zeď.


Jako starý death metalový pes mám na nahrávky, které si pustím k tělu, určité požadavky. NIHÏLANTH je všechny splňují bez připomínek. Mají dobrý ostrý a temný zvuk, zajímavý obal (jen si nejsem jistý, zda je vhodné na tak krásný motiv použít logo v tak nevýrazné barvě), ale hlavně mě musí skladby něčím zaujmout. "Graceless Planet" má v sobě velké množství zajímavých nápadů. Klasický, tradiční death metal staré školy je okořeněn lehkými vlivy prvních desek GORGUTS, ADRAMELECH, DEMILICH. Vítejte zpátky v devadesátých letech minulého století! Ve starých plesnivých hrobech, v opuštěných katakombách, mezi nemrtvými. Francouzům se povedlo nejen vystihnout ducha a náladu dávných časů, ale také přidávají kus vlastní invence. Deska sice asi nebude nic moc říkat fanouškům, kteří sledují jen moderní trendy, ale pro nás, staré hrobníky je skvělou příležitostí si nejen zavzpomínat, ale i si vychutnat pořádnou porci syrového masa. Osobně si nejvíc užívám chladnou a temnou atmosféru celého alba. Jako bych se procházel v mlhavých močálech. Díváš se na svět černě. Vidíš jenom špatné věci. Dokážeš vycítit bolest a zlo. Posloucháš "Graceless Planet". Temný, zahnívající death metal staré školy, který vás stáhne do hlubin! 


Asphyx says:

You look at the world in black. You only see bad things. You can feel pain and evil. Years ago you were tortured, burned with red-hot iron, raped your mind and body. You still have nightmares and no one has apologized to you. One book, several interviews have been published with the sadist who caused it to you, and careful care is taken to ensure that he is doing well. Justice is blind, the world is sometimes really bad. You keep asking yourself why? Why me?

I no longer believe in earthly justice, I no longer believe in higher power. I only worship honest dusty death metal. The French NIHILANTH and their first full-length album "Graceless Planet" made me forget, at least for a while, all the bad things that happen around us every day. It's a record that literally pinned me to the wall.
As an old death metal dog, I have certain requirements for recordings that I play. NIHILANTH meet them all without comment. They have a good sharp and dark sound, an interesting cover (I'm just not sure if it's appropriate to use a logo in such an indistinct color for such a beautiful motif), but most of all I have to be interested in the songs. "Graceless Planet" has a lot of interesting ideas. The classic, traditional death metal of the old school is spiced with the light influences of the first records of GORGUTS, ADRAMELECH, DEMILICH. Welcome back to the 1990s! In old moldy graves, in abandoned catacombs, among the undead. The French not only managed to capture the spirit and mood of ancient times, but also added a piece of their own invention. The record probably won't say much to fans who follow only modern trends, but for us, the old gravediggers, it's a great opportunity not only to remember, but also to enjoy a good portion of raw meat. Personally, I enjoy the cool and dark atmosphere of the whole album the most. It's like walking in foggy swamps. You look at the world in black. You only see bad things. You can feel pain and evil. You're listening to "Graceless Planet". Dark, rotting old school death metal that will take you to the depths!


Tracklist:
01. Le Desosseur De Cadavres
02. Endless Red Stream
03. Inversion Of Values
04. A Promontory Of Pain
05. The Cairn
06. Shared Minds
07. Entity
08. Visions Of Al-Hazred

band:
Antoine Hasday - Vocals ( Samarkand )
Rémi Locatelli - Rythm & Lead Guitars
Mathieu Merel - Bass & Fretless Bass ( Crushburn )
Thomas Hennequin - Drums & Percussions (Grist, Ritualization, Merrimack)


Share this games :

TWITTER