SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 10. srpna 2021

Recenze/review - DIABOLIZER - Khalkedonian Death (2021)


DIABOLIZER - Khalkedonian Death
CD 2021, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Někdy není lehké se naučit číst v symbolech smrti. Amulet vyřezaný z lidské kosti, lebka, pomazaná krví. Pradávný rituál a nebo bestiální vražda? Pentagram nakreslený na zdi, oltář, který sloužil k popravám. Vzduchem se i po dlouhé době vznáší pach zkaženého masa. Když nalezneš první tělo, šokuje tě to, ale časem otupíš. Na co si ale nikdy nezvykneš, tak je na prázdný pohled mrtvých očí. Pronásleduje tě ve snech, ve zlých nočních můrách. Řešením je jenom pravý, ryzí, devastující death metal. Dnes bych vám rád doporučil maniaky DIABOLIZER z Turecka, kteří vás na podobný obřad pozvou.

Temný, smradlavý, syrový death metal, postavený na tradičních základech. Pohlcující atmosféra, obal, na kterém je jeden z démonů, které potkáváte již dlouho ve svých představách. "Khalkedonian Death" je okultním rituálem pro vyvolávání zlých sil. 


DIABOLIZER ve své tvorbě odkazují na smečky jako CANNIBAL CORPSE, DEICIDE, NILE. Jedná se o přesně ten druh devastujícího death metalu, u kterého praskají kosti, otevírají se víka u rakví a mrtví lezou z děr. Skladby jsou velmi dobře napsány, mají v sobě pradávnou sílu, drive, takový ten zvláštní neklid, který mám u dobrých desek tolik rád. Celkovému dojmu přispívá i surový, chladný zvuk, který vás doslova přikove na zeď. Brutalita, šílenství, spousta bolestivých momentů, to jsou hlavní atributy nové nahrávky. Zážitek je opravdu srovnatelný s návštěvou dávno opuštěné kobky, ve které se kdysi odehrávaly tajemné a kruté seance. "Khalkedonian Death" je přesně tím druhem alba, po kterém budete mít vždycky pocit, že vám kapela vymáchala obličej v kaluži plné krve. Zahalen v temnotě se během poslechu snažím rozluštit staré symboly na zdi. Odkrývám jednotlivé vrstvy, užívám si každý riff, každou notu. Nacházím jenom hnilobu, strach, utrpení. Přesně takový death metal koluje i v mých žilách a já nemůžu jinak, než hodnotit velmi vysoko. DIABOLIZER se zhlédli ve staré americké škole, ale svoje řemeslo povýšili na novou úroveň. Hrají neskutečně uvěřitelně, drsně, maniakálně. Zničující, temný a chladný death metal, který vám vyrve všechny kosti z těla!


Asphyx says:

Sometimes it is not easy to learn to read the symbols of death. An amulet carved from human bone, a skull smeared with blood. Ancient ritual or bestial murder? A pentagram drawn on the wall, an altar used for executions. Even after all this time, the smell of rotten flesh lingers in the air. When you find the first body, you're shocked, but eventually you grow numb. What you never get used to is the blank stare of dead eyes. It haunts your dreams, your nightmares. The only solution is true, pure, devastating death metal. Today I would like to recommend you the maniacs DIABOLIZER from Turkey, who will invite you to a similar ceremony.

Dark, stinky, raw death metal, built on traditional foundations. Absorbing atmosphere, a cover that features one of the demons you've been meeting in your imagination for a long time. "Khalkedonian Death" is an occult ritual for summoning evil forces.


DIABOLIZER in their work refer to packs like CANNIBAL CORPSE, DEICIDE, NILE. This is exactly the kind of devastating death metal where bones crack, coffin lids open and the dead crawl out of holes. The songs are very well written, they have an ancient power, drive, that strange restlessness that I like so much in good records. The overall impression is helped by the raw, cold sound that literally pins you to the wall. Brutality, madness, lots of painful moments, these are the main attributes of the new record. The experience is really comparable to visiting a long-abandoned dungeon, where mysterious and cruel séances used to take place. "Khalkedonian Death" is exactly the kind of album that will always make you feel that the band has washed your face in a pool of blood. Shrouded in darkness, I'm trying to decipher the old symbols on the wall as I listen. Uncovering the layers, enjoying every riff, every note. I find only rot, fear, suffering. This is exactly the kind of death metal that runs through my veins and I can't help but rate it very highly. DIABOLIZER have looked back to the old American school, but have taken their craft to a new level. Their playing is incredibly believable, gritty, manic. Devastating, dark and cold death metal that will rip all the bones out of your body!


Tracklist:
01. Dawn Of Obliteration
02. Maelstroms Of Abhorrence
03. Cloaked In An Aura Of Madness
04. Mayhemic Darkness And Possessed Visions
05. Sulphurous Vengeance
06. Bringers Of Khalkedonian Death
07. Spearfuck The Throes Of Treason
08. Perishing In His Oceans Of Blood

band:
Abomination - Vocals
Mustafa - Guitars
Can - Guitars
Malik - Bass
Aberrant - DrumsShare this games :

TWITTER