DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. srpna 2021

Recenze/review - MAGEFA - Exenteration (2021)


MAGEFA - Exenteration
EP 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Výkřik ze tmy, pachuť šílenství. Přeběhne ti mráz po zádech. Běžíš směrem, odkud se ozývá bolestivý nářek. Přišel si pozdě. Její oči právě vyhasínají. Vezmeš ji za ruku a cítíš, jak přechází na druhou stranu, na onen svět. Proříznuté hrdlo, jsi celý od krve. Setkání se smrtí vždycky bolí, ale tentokrát je to ještě horší kvůli násilí, které bylo spácháno. Chodíš sem od té doby každý den, marně hledáš odpověď. Jednou se odlepí od zdi dlouhý stín a tvým srdcem projede ostrý nůž. Teď už přesně víš, jak zní pravý death metal.

Ten hrají i němečtí maniaci MAGEFA. Kapela přichází letos se svým druhým EP (ještě má na kontě jednu demonahrávku). Od začátku do konce zde máme co do činění s hrubozrnným, klasickým smrtícím kovem, který vám zláme všechny kosti v těle.


Musím se přiznat, že si skladby opravdu užívám. Myslím, že pokud jako já rádi a často posloucháte smečky typu MASSACRE, ASPHYX, PESTILENCE, DEATH, CARCASS, OBITUARY, CANNIBAL CORPSE. Zkrátka a dobře hřbitov, na kterém jsem vyrůstal a který uctívám dodnes. Skladby odsýpají jako lavina a je pro mě hrozně příjemné se nechat obestřít temnotou a šílenstvím. Pro převoz na druhou stranu potřebuji dobré riffy, mokvající zvuk a také nápady, které mě zaujmou. MAGEFA tohle všechno umí na výbornou. Je sice jasné, že Němci nepřinášejí do záhrobí nic nového, ani převratného, ale myslím, že to nikomu příliš vadit nebude. Album je stejně určeno pro všechny fanoušky starých, dávno opuštěných katakomb a ti na nějakou tu špínu nehledí. Až půjdu zítra ráno zase temnou ulicí, budu dávat bedlivě pozor. Nebezpečí číhá na každém roku. Na uších budu mít EP "Exenteration" a to pořádně nahlas! Až uslyším výkřik, tak se nebudu bát. Moc dobře totiž vím, že podobnou hudbu budu poslouchat i na onom světě. Pravý death metal, který řeže ostrou stranou nože!


Asphyx says:

A scream from the darkness, the aftertaste of madness. A chill runs down your spine. You run in the direction of the painful cry. You're too late. Her eyes are just going out. You take her hand and feel her cross over to the other side, to the other world. Your throat is cut, you're covered in blood. Death always hurts, but this time it's even worse because of the violence that was committed. You've come here every day since, searching in vain for answers. One day, a long shadow peels away from the wall and a sharp knife pierces your heart. Now you know exactly what true death metal sounds like.

It is also played by German maniacs MAGEFA. The band comes this year with their second EP (they still have one demo). From start to finish we are dealing with coarse-grained, classic death metal that will break every bone in your body.


I have to admit that I really enjoy the songs. I think that if you like me and often listen to bands like MASSACRE, ASPHYX, PESTILENCE, DEATH, CARCASS, OBITUARY, CANNIBAL CORPSE. In short, the graveyard I grew up in and still worship to this day. The songs roll off like an avalanche and it's awfully nice for me to let the darkness and madness envelop me. To transport me to the other side I need good riffs, a swamping sound and also ideas that grab my attention. MAGEFA does all of this very well. While it's clear that the Germans aren't bringing anything new or groundbreaking to the beyond, I don't think anyone will mind too much. Anyway, the album is for all fans of old, long abandoned catacombs and they don't care about some dirt. When I walk down the dark street again tomorrow morning, I'll be paying close attention. Danger lurks at every turn. I'll have the "Exenteration" EP on my ears, and loud! When I hear the scream, I won't be afraid. Because I know I'll be listening to music like this in the next world. True death metal that cuts with the sharp side of the knife!


Tracklist:
01. Impressions Of Dying
02. Instrument Inside
03. ECMO
04. Exenteration
05. Abdominal Section
06. War Paradise
07. Cloud Nine

band:
Kevin (2014-)
Thorsten (2014-)
Kai (2014-)


Share this games :

TWITTER