DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 27. října 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ONE DAY IN PAIN - Doomsday Congregation (2021)

Recenze/review - ONE DAY IN PAIN - Doomsday Congregation (2021)


ONE DAY IN PAIN - Doomsday Congregation
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Představa, že vypadne elektrický proud, nás právem děsí. Ale není to kvůli tomu, že se vypnou obrazovky, které z nás dělají těla bez duše, ale ony také začnou lézt zombie z mrazáků. V márnicích by mohli vyprávět. Zkuste si přenocovat několik dní mezi chladnými těly a uvidíte sami. Také bych vám doporučil u toho poslouchat novou desku švédských hrobníků ONE DAY IN PAIN.

Kapela je sólovým projektem Nicke Olssona, kterého můžete znát třeba z HYDROGEN, LEPROSY, CENTINEX, BLOOD MORTIZED a spousty dalších severských smeček. V ONE DAY IN PAIN se obklopil dalšími muzikanty stejné krve, aby nám všem ukázal, jak se drtí hudbou staré kosti. Nutno rovnou napsat, že se jedná o velmi povedené album plné chladu, špíny a temnoty. Na CD může být s klidem napsána ochranná známka - old school swedish death metal!


Klasický zvuk, tradiční postupy ve stylu starých GRAVE, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, DISMEMBER, plus navíc vlastní nápady. Tak by se dala novinka "Doomsday Congregation" charakterizovat asi nejlépe. Patřím ke stejnému druhu, také jsem nasával hudbu nejvíce v devadesátých letech minulého století. Možná právě proto mi nesedí současný trend uřvaných kapel bez duše. ONE DAY IN PAIN splňují ale vše, co mám na death metalu tolik rád, jsou divocí, neurvalí, s ničím se nepářou. Přidávají nezbytné mrazivé melodie, chorobný vokál. Vše je v nejlepším pořádku a já mohu s klidem ulehnout do své oblíbené rakve. Jako všichni upíři a fanoušci ryzí opravdové smrti přes den spím a v noci tančím se zombie na opuštěných hrobech. Je jasné a pochopitelné, že pánové nepřinášejí nic nového, ale songy jim věřím, k nahrávce se rád a často vracím. Jako bych pokaždé podal ruku dámě s kosou. Odvede mě do míst, kde je ještě svět v pořádku. Ve vnitřnostech cítím divný tlak. Pulsuje to ve mě, pálí a žhne. Možná už jsem také nemrtvý. Není divu, po poslechu "Doomsday Congregation" se takové věci stávají. Smrt je hodně blízko a já vám můžu desku určitě doporučit. Jen musíte věřit stínům. Ryzí, prašivý švédský death metal par excellence!


Asphyx says:

The idea of a power outage rightly scares us. But it's not because the screens that make us soulless bodies turn off, but they also start crawling zombies out of the freezers. They could tell in the morgue. Try to spend the night a few days between cold bodies and see for yourself. I would also recommend listening to the new record of Swedish gravediggers ONE DAY IN PAIN.

The band is a solo project by Nick Olsson, whom you may know from HYDROGEN, LEPROSY, CENTINEX, BLOOD MORTIZED and many other Nordic packs. On ONE DAY IN PAIN, he surrounded himself with other musicians of the same blood to show us all how he crushes himself with old bone music. It must be written straight away that this is a very successful album full of cold, dirt and darkness. A trademark - old school Swedish death metal - can be written on the CD!


Classic sound, traditional techniques in the style of old GRAVE, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, DISMEMBER, plus your own ideas. This is how the new "Doomsday Congregation" could be characterized best. I belong to the same kind, I also absorbed the music the most in the nineties of the last century. Maybe that's why the current trend of soulless bands doesn't suit me. ONE DAY IN PAIN meet but everything I like so much about death metal, they are wild, unruly, they don't mate with anything. They add the necessary freezing melodies, sick vocals. Everything is fine and I can lie down in my favourite coffin. Like all vampires and fans of genuine real death, I sleep during the day and dance zombies on deserted graves at night. It is clear and understandable that gentlemen do not bring anything new, but I trust them in songs, I like to return to the recording often and often. It was as if I always held out my hand to a lady with a scythe. He will take me to places where the world is still fine. I feel a strange pressure inside. It pulsates in me, burns and glows. Maybe I'm undead too. No wonder, after listening to the "Doomsday Congregation", such things happen. Death is very close and I can definitely recommend the record to you. You just have to trust the shadows. Pure, dusty Swedish death metal par excellence!

Tracklist:
01. POLLICE VERSO
02. CHARRED
03. DEFACED HEALER
04. THE DEMON
05. SCAVENGER
06. STEGLAD
07. MY WILL BE DONE
08. SLAIN
09. DEAD ON SIGHT
10. DESTROYERShare this games :

TWITTER