DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 8. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MALIGNANT ALTAR - Realms of Exquisite Morbidity (2021)

Recenze/review - MALIGNANT ALTAR - Realms of Exquisite Morbidity (2021)


MALIGNANT ALTAR - Realms of Exquisite Morbidity
CD 2021, Dark Descent Records

for english please scroll down

Všichni věděli, že jediné, co je očistí, tak je oheň. Žhnoucí a spalující. Přímo z pekla. Bylo ale nutné ještě provést několik rituálních obřadů. Aby byla zlá krev zničena. Spojeni v kruhu šeptáme obrácenou modlitbu. Hluboko v lesích, na starém pohřebišti, které by mohlo vyprávět podobné příběhy jako je ten náš. O smrti, šílenství, o temnotě. Hraje nám k tomu nové album amerických démonů MALIGNANT ALTAR.

Mraky jsou nízko a riffy ostré jako obřadní nůž. Podříznou vám hrdlo a nechají vaši krev proudit do zmrzlé země. Mám rád death metal opředený tajemstvím, líbí se mi, když si dá kapela práci se zvukem, když je radost se dívat na obal. Vítejte na seanci pro vyvolávání sil z onoho světa.

 

Kapelu bych zařadil po bok takových smeček, jako jsou DISMA, CIANIDE, případně WORM, SULPHUROUS, PUTREVORE, APPARITION. Skladby jsou tajemné, záhadné, magické a určené pro všechny fanoušky dlouhých stínů. MALIGNANT ALTAR vás vezmou na bolestivý výlet do podzemí, do nekonečných močálů, kam bývají pohozena těla po obřadu. Líbí se mi, jakým způsobem pracují Američané s náladami, s mrazivě černou atmosférou. Vše plyne tak nějak samozřejmě, bez zbytečností. Riffy jsou ohlodány na kost, vokál je nasáklý chorobami a celkový dojem připomíná poctivý pohřeb do země. "Realms of Exquisite Morbidity" duní a pálí, jako pekelný oheň. Očistí vás od zbytečností a vy si budete užívat poctivý, ryzí death metal staré školy nasáklý doomovými prvky. Album vyšlo na CD, kazetě i vinylu, na své si přijde opravdu každý. Toulám se rád a často v podzemních chodbách. S chutí nahlížím do chladných cel, ve kterých jsou jména podobných kapel, jako MALIGNANT ALTAR. Jsou pro mě zárukou kvality, zážitkem, kterému se vyrovná opravdu snad jen okultní obřad pro vyvolávání temných sil. Deska se valí kupředu jako stoka plná zkažené krve. Povinnost pro všechny tmáře a nihilisty. Nahrubo nakrájená death metalová tma!


Asphyx says:

Everyone knew that the only thing that would cleanse them was fire. Glowing and burning. Straight from hell. But it was still necessary to perform several ritual ceremonies. To destroy the evil blood. United in a circle, we whisper an inverted prayer. Deep in the woods, in an old burial ground that could tell stories like ours. About death, madness, about darkness. A new album of American demons, MALIGNANT ALTAR, is playing for us.

The clouds are low and the riffs are as sharp as a ceremonial knife. They cut your throat and let your blood flow to the frozen ground. I like death metal shrouded in mystery, I like it when the band gets to work with the sound, when it's a pleasure to look at the cover. Welcome to the invocation session from the other world.


I would place the band alongside such packs as DISMA, CIANIDE, or WORM, SULPHUROUS, PUTREVORE, APPARITION. The songs are mysterious, mysterious, magical and intended for all fans of long shadows. MALIGNANT ALTAR will take you on a painful trip underground, to endless swamps, where bodies are thrown after the ceremony. I like the way Americans work with moods, with freezing black atmospheres. Everything flows, of course, without uselessness. The riffs are gnawed to the bone, the vocals are soaked with disease and the overall impression is reminiscent of an honest burial in the ground. "Realms of Exquisite Morbidity" rumbles and burns like hellfire. It will cleanse you of nonsense and you will enjoy honest, pure old school death metal soaked in doom elements. The album was released on CD, cassette and vinyl, everyone can really enjoy it. I wander like and often in the underground corridors. I look forward to the cold cells, which contain the names of similar bands, such as MALIGNANT ALTAR. For me, they are a guarantee of quality, an experience that can really only be compared to an occult ceremony for evoking dark forces. The plate rolls forward like a sewer full of rotten blood. Duty for all darkmen and nihilists. Roughly cut death metal darkness!

Tracklist:
01. Channeling Impure Apparitions
02. Usurping The Pantheon Crown
03. Belial Rebirth (Metempsychosis)
04. Realms
05. Ceremonial Decapitator
06. Rite Of Krasue

band:
Wilson Prevette - Vocals
Josh Bokemeyer - Guitars
Beau Beasley - Guitars
Mat Aleman - Bass
Dobber Beverly - DrumsShare this games :

TWITTER