DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 17. ledna 2022

Recenze/review - COFFIN DUST - Nightmare Vision (2021)


COFFIN DUST - Nightmare Vision
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Nejdříve to vypadalo jako nějaká zvrácená hra. Parta mladých šílenců ničila hroby, kopala do křížů a smála se jménům na náhrobcích. Rouhání, hanobení, vandalství. Jenže pak se začaly dít věci. V márnici se probudila nedávno mrtvá těla. Nelidský řev, probudili jste přízraky. Odpadává jim maso od kostí a jdou se pomstít. Zemřelí mají rádi svůj klid. Stejná situace nastala i při poslechu nové desky maniaků COFFIN DUST.

Starý prašivý death  metal, thrash, popraskaná víka od rakví, to je to, oč tu běží. Zombie tančí na svých vlastních hrobech. Do rytmu nové desky "Nightmare Vision". Vítejte v záhrobí, vítejte ve zlých snech. 


Kosti jsou lámány podobným stylem, jako to dělají kapely typu EXHUMED, GHOUL, FRIGHTMARE, EX DEMENTIA, případně v některých momentech SLAYER. To ale není tak důležité, hlavní pro mě je způsob, jakým pánové svoji hudbu předkládají. Mám pocit, že k nám před dům přijel náklaďák plný zkaženého masa. Vjel rovnou dovnitř a zůstala po něm jenom zničená země a neskutečný smrad. Stejně jako po téhle desce. Užívám si špinavý zvuk, s chutí se dívám na obal, po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. Jako bonus naleznete na nahrávce i hlas Stevo Dobbinse (9 song - ex IMPETIGO, SURGIKILL, TOMBSTONES). Pro mě je pak úplně nejdůležitější to, že mě baví "Nightmare Vision" poslouchat. Rád a často se vracím na tenhle starý prokletý hřbitov, kde se každou noc dějí pořádně nechutné věci. Mrtví mají možná rádi svůj klid, ale ten jim rozhodně nebude dopřán. Pokud bude hrát kapela pořád takhle nahlas, s takovou energií a spoustou nápadů, mám o nemrtvé strach. COFFIN DUST nám všem opět nakopali pořádně zadky. A udělali to, jak je jejich zvykem, s nadhledem, elegancí a spoustou krve. A teď už mě prosím nechce, jdu si otevřít pivo a nejbližší hrob. Noc bude dlouhá. Death thrash metalový masakr v márnici!


Asphyx says:

At first it seemed like some kind of sick game. A bunch of young lunatics were destroying graves, kicking crosses and laughing at the names on tombstones. Blasphemy, slander, vandalism. But then things started happening. Recently dead bodies woke up in the morgue. Inhuman screams, you woke the ghosts. The flesh is falling off their bones and they're out for revenge. The dead like their peace. The same situation occurred when listening to the new album of maniacs COFFIN DUST.

Old dusty death metal, thrash, cracked coffin lids, that's what it's all about. Zombies dancing on their own graves. To the rhythm of the new album "Nightmare Vision". Welcome to the afterlife, welcome to bad dreams.


The bones are broken in a similar style to bands like EXHUMED, GHOUL, FRIGHTMARE, EX DEMENTIA, or in some moments SLAYER. But that's not so important, the main thing for me is the way the gentlemen present their music. I have the feeling that a truck full of rotten meat arrived in front of our house. It drove straight in and all that was left was a ruined ground and an unbelievable smell. Just like this record. I enjoy the dirty sound, I enjoy looking at the cover, formally everything is in the best order. As a bonus you can also find the voice of Stevo Dobbins (9 song - ex IMPETIGO, SURGIKILL, TOMBSTONES) on the record. For me the most important thing is that I enjoy listening to "Nightmare Vision". I like and often return to this old cursed cemetery, where some really disgusting things happen every night. The dead may like their peace, but they certainly won't be afforded it. If the band keeps playing this loud, with this much energy and this many ideas, I'm worried about the undead. COFFIN DUST kicked our asses again. And they did it, as is their wont, with panache, elegance and lots of blood. And now please, I'm off to open a beer and the nearest grave. It's gonna be a long night. Death thrash metal massacre in the morgue!


Tracklist:
01. REM/Nightmare
02. The Existential Drift
03. Call Of The Weird
04. Kaijutagen
05. Sick Shift
06. Feed Me
07. Boneyard Rampage
08. Grave Euphoria
09. Ectoplasmic Meltdown
10. Morgue Boss
11. Vision


Share this games :

TWITTER