DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 13. ledna 2022

Recenze/review - NECROLORD - World Mausoleum​ (2021)


NECROLORD - World Mausoleum
LP 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Nemrtví dávno ovládli celý svět. Stačí se podívat kolem sebe. Prázdné pohledy, slepá víra, ploužíme se ulicemi bez cíle. Obestřela nás temnota a můžeme si za to sami. Chováme se hůř než zvířata, ničíme vše krásné a jsme nepoučitelní. Apokalypsa není spalující oheň, ani povodně, ale přichází z našeho zkaženého nitra. Mraky jsou nízko a obloha je černá. A já poslouchám nové album amerických death metalistů NECROLORD. Ostré riffy, chladné melodie, chorobný vokál. 

Tohle všechno se perfektně hodí k probíhajícím změnám. Na povrch vyplavaly jako nafouklá těla pradávné pudy. A také death metal, který je starý, prašivý a ošklivý. Jako tenhle prokletý svět. Žádné zbytečnosti, žádné kompromisy, jen smrtící kov s vysokým oktanovým číslem. Myslím, že jsem zde správně. Death metalová apokalypsa začala!


Ze starých hrobek, ve kterých trávili dlouhý čas i kolegové VITAL REMAINS, POSSESSED, ACHERON, NECROPHAGIA, CIANIDE, MASTER, vyjeli letos se svým albem "World Mausoleum" i NECLOLORD. Působí jako jezdci apokalypsy, svědci z onoho světa, kteří přišli šířit jedinou pravou víru - prašivý death metal načichlý plesnivinou a nekonečnou tmou. Líbí se mi obal, zvuk, vše sedne perfektně dohromady. Songy navíc smrdí opravdovou sírou a jsou neskutečně uvěřitelné. Pánové hrají démonicky, krev, která odkapává z jednotlivých motivů, je zkažená a smrdí zlem. Jsem hrozně rád, že ještě existují na světě podobné kapely. Dávají mi naději, určují směr. Jako bych při poslechu uléhal každý den ráno do své oblíbené rakve. Teď, po několika týdnech společných setkání, je mi to zcela jasné. Nemrtví opravdu dávno ovládli celý svět. A poslouchají u toho "World Mausoleum". Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Mátožné postavy zombie lačnících pouze po moci, krvi a penězích. Pohřbeni zaživa utíkáme před svým svědomím. Cítím při poslechu v kostech chlad a do zad se mi zasekl mrazivý dráp. Nahrávka se mi usadila ve vnitřnostech, hlodá tam jako nějaký vetřelec, zlá choroba. A je to tak správně! Přesně taková hudba totiž koluje i v mých žilách. Morbidní, prašivý death metal s mrtvolným otiskem! 


Asphyx says:

The undead took over the world long ago. Just look around you. Blank stares, blind faith, crawling through the streets without a destination. We've been overtaken by darkness and it's our own fault. We behave worse than animals, we destroy everything beautiful and we are unteachable. The apocalypse is not a scorching fire, nor a flood, but comes from our corrupted interior. The clouds are low and the sky is black. And I'm listening to the new album by American death metallers NECROLORD. Sharp riffs, cold melodies, sick vocals.

This all fits perfectly with the changes underway. Ancient instincts have surfaced like bloated bodies. And death metal that's old, dusty and ugly. Like this cursed world. No uselessness, no compromise, just high-octane death metal. I think I'm right here. The death metal apocalypse has begun!


From the old tombs, where colleagues VITAL REMAINS, POSSESSED, ACHERON, NECROPHAGIA, CIANIDE, MASTER spent a long time, NECLOLORD also came out this year with their album "World Mausoleum". They act as horsemen of the apocalypse, witnesses from the other world who have come to spread the one true faith - dusty death metal reeking of mould and endless darkness. I like the cover, the sound, everything fits together perfectly. The songs also smell of real brimstone and are incredibly believable. The gentlemen play demonically, the blood that drips from each motif is wicked and reeks of evil. I'm so glad there are still bands like this in the world. They give me hope, they give me direction. It's like I'm lying down in my favourite coffin every morning while listening to them. Now, after a few weeks together, it's very clear to me. The undead really did take over the world a long time ago. And they're listening to "World Mausoleum". Just look around you. The clouds of zombies hungry for power, blood and money. Buried alive, we run from our conscience. I feel a chill in my bones as I listen, and a cold claw digs into my back. The record has taken up residence in my gut, gnawing at me like an intruder, an evil disease. And rightly so! Because that's exactly the kind of music that runs through my veins. Morbid, dusty death metal with a dead imprint!


Recenze/review - NECROLORD - Send Them To Hell (2020):


Tracklist:
01. The Second Coming Of Satan
02. Death To The Human Race
03. The Hatred Grows Stronger
04. World Mausoleum
05. What This World Has Made Me
06. No Absolution
07. Obsolete
08. What Lies Around Us
09. Better If Their Dead
10. Body Parts

Lineup:
B. Blasphemous - Vocals, Guitars
R. Degrave - Bass, Backing Vocals
D. Christianizer - Drums, Keys
D. Demonic - Bass (Track 10)


Share this games :

TWITTER