DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 17. března 2022

Recenze/review - CRYPTIC HATRED - Nocturnal Sickness (2022)


CRYPTIC HATRED - Nocturnal Sickness
CD 2022, The Other Records

for english please scroll down

Stojíme proti sobě už několik hodin a pořád nemohu v její tváři vystopovat bývalou krásu. Chodili jsme spolu dlouhé roky, ale změnila se. Potrhané maso, bez vlasů a se shnilými ústy. Chybí mi její milý hlas, chybí mi její dotyky. Teď už jenom kouše a chlemtá krev. Přesto ji mám rád a toužím po její společnosti. Láska až za hrob. Doslova. Zemřela mladá a bude mě pronásledovat navždy. Až na věky, amen!

Finské podzemí vydalo další svědectví o hnilobě, temnotě a smrti. CRYPTIC HATRED, mladá kapela založená v roce 2019. Již při prvním, i při každém dalším poslechu, mám pocit, že mi koluje v žilách stejná zkažená krev. Ano, přesně takhle se má hrát death metal. Opravdově, plesnivě, temně a zákeřně.


Pokud otevřete rakev s nápisem CRYPTIC HATRED poprvé, vyhrne se na vás nechutný mix ostrých, devastujících riffů, chorobného vokálu a motivů, které se vám usadí v mozku jako nějaký zlý červ. Budou ve vás hlodat, kousat, trápit vás. Přemění si vaši podstatu ke svému morbidnímu obrazu. Songy jsou velmi dobře napsány, poslouchají se doslova samy. Jako bychom se dívali spolu s kapelou do tváří těch nejkrásnějších zombie. Co na tom, že jednou všichni zemřeme. A nebude to lehká smrt. "Nocturnal Sickness" má v sobě feeling starých dobrých časů. Patinu, posbíranou na opuštěných pohřebištích. Pánové jsou inspirováni devadesátými lety u kapel nejen z jejich země. Díváme se spolu do temnoty a sledujeme v přímém přenosu přízraky. Do skladeb jsou otištěny ty nejohavnější činy, mají hutný a masivní zvuk. Album si užívám jako transfúzi, samozřejmě od nějakého nemrtvého. Líbí se mi i obal, který přesně vystihuje to, co se na desce odehrává. Pravá, reálná, nefalšovaná smrt. Pohřeb do země, za zvuků "Nocturnal Sickness". Zástupy nemrtvých povstaly, aby pomstily svoje křivdy. Hrát jim k tomu bude tohle album. Pořádně nahlas, až budou praskat kosti i víka od rakví. Pravý death metal z prašivých hrobů!


Asphyx says:

We've been facing each other for hours now and I still can't trace the former beauty in her face. We dated for years, but she's changed. Torn flesh, no hair and a rotten mouth. I miss her sweet voice, I miss her touch. All she does now is bite and draw blood. Still, I love her and I long for her company. Love beyond the grave. Literally. She died young and will haunt me forever. Forever and ever, amen!

The Finnish underground has given further testimony to rot, darkness and death. CRYPTIC HATRED, a young band formed in 2019. From the first, and every other listen, I feel the same corrupted blood running through my veins. Yes, this is how death metal should be played. Real, moldy, dark and insidious.


If you open the coffin labeled CRYPTIC HATRED for the first time, you'll be treated to a sickening mix of sharp, devastating riffs, sick vocals and themes that will lodge in your brain like some evil worm. They'll gnaw at you, bite you, torment you. They will transform your essence into their morbid image. The songs are very well written, they literally listen to themselves. It's like looking into the faces of the most beautiful zombies with the band. So what if we're all gonna die one day. And it won't be an easy death. "Nocturnal Sickness" has the feel of the good old days. A patina picked up in abandoned graveyards. The gentlemen are inspired by the '90s bands, and not just from their own country. We look into the darkness together and watch the ghosts live. The most heinous acts are imprinted into the songs, they have a dense and massive sound. I enjoy the album like a transfusion, from an undead of course. I also like the cover art, which accurately describes what is happening on the album. True, real, unadulterated death. Buried in the ground to the sounds of "Nocturnal Sickness". Multitudes of the undead have risen to avenge their wrongs. And this album will play to that end. Loud and loud until the bones and coffin lids crack. True death metal from the dusty graves!


Tracklist:
01. Into The Depths
02. Stench Of The Dead
03. Nocturnal Sickness
04. Vile Execution
05. Full Of Hate
06. As I Enter Darkness
07. Deathtroops
08. Strangled To Silence
09. Saw Torture
10. Eternal HorrorShare this games :

TWITTER