DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 6. března 2022

Recenze/review - IRONMASTER - Thy Ancient Fire (2022)


IRONMASTER - Thy Ancient Fire
CD 2022, Mojoholic Records

for english please scroll down

Už nějaký čas jsem se díval na svět přes temný závoj z krve. Odsouzený za svůj názor sedím ve starém plesnivém sklepě. Mučený, trápený, ponížený. Nikdy neodvolám, vždy budu poslouchat poctivý reálný death metal. Světlo jsem neviděl mnoho let, snaží se mě zničit hudbou. Jenže neví, že mě každou další skladbou jenom posilují.

Když poslouchám novinku švédských IRONMASTER, říkám si jak je skvělé slyšet perfektně odvedené řemeslo. V tomto případě je to samozřejmostí. Členy kapely jsou totiž zkušení muzikanti - zpěv Roberth Karlsson (SCAR SYMMETRY, FACEBREAKER, Ex-PAN.THY.MONIUM), bicí Janne Jaloma (DARK FUNERAL, AEON, NIGHT CROWNED), basa Jonas Kjellgren (WORLD BELOW, Ex-CENTINEX, Ex-SCAR SYMMETRY). Pokud máte chuť na masivní, mocný smrtící kov, tak rozhodně neváhejte!


"Thy Ancient Fire" je neskutečně natlakovaným albem, které vás vykostí zaživa. Opravdu si při poslechu připadám, jako vězeň odsouzený na smrt, čekající na zítřejší popravu. Líbí se mi zvuk, oceňuji totální nasazení muzikantů. Riffy se mi zasekávají hluboko do masa, padám do šílené laviny. Už dávno se ze mě stal jenom pytel kostí, rozmlácených na kaši. Kapela dokáže vytvořit potřebnou sílu, předat mi neskutečné množství energie. Vztek, nenávist, frustrace, ale také bolestivé melodie. Mé pocity jsou hodně podobné těm, které musí zažívat dlouho vězněný člověk, který právě roztrhl rezavé řetězy a  plivl do tváře svým katům. IRONMASTER na to jdou hodně ostře, s ničím se moc nepářou. Vymlátí vám mozek z hlavy, odsekají nepotřebné maso a tkáně od kostí. Deska musela vznikat ve starých katakombách, na opuštěných jatkách, v chladných márnicích. Na místech, kde je otisknuto čiré zlo. Musím říct, že jsem si "Thy Ancient Fire" opravdu oblíbil. Užívám si způsob, jakým kapela přistupuje ke své hrobnické práci, užívám si i atmosféru nahrávky, s chutí se proplétám jednotlivými motivy. Už nějaký čas jsem se díval na svět přes temný závoj z krve. Odsouzený za svůj názor sedím ve starém plesnivém sklepě. Mučený, trápený, ponížený. Nikdy neodvolám, vždy budu poslouchat poctivý reálný death metal. IRONMASTER! Surový death metal, který vás roztrhá na kusy!


Asphyx says:

I've been looking at the world through a dark veil of blood for some time now. Convicted for my opinion, I sit in a moldy old cellar. Tortured, tormented, humiliated. I will never recant, I will always listen to honest real death metal. I haven't seen the light in many years, they're trying to destroy me with music. But they don't know that with each song they only make me stronger.

When I listen to the new release from Sweden's IRONMASTER, I think how great it is to hear perfectly done craftsmanship. In this case, it's a certainty. The members of the band are experienced musicians - vocals Roberth Karlsson (SCAR SYMMETRY, FACEBREAKER, Ex-PAN.THY.MONIUM), drums Janne Jaloma (DARK FUNERAL, AEON, NIGHT CROWNED), bass Jonas Kjellgren (WORLD BELOW, Ex-CENTINEX, Ex-SCAR SYMMETRY). If you're in the mood for some massive, powerful death metal, definitely don't hesitate!


"Thy Ancient Fire" is an incredibly pressurized album that will bone you alive. It really makes me feel like a death row inmate waiting for tomorrow's execution. I like the sound, I appreciate the total commitment of the musicians. The riffs dig deep into my flesh, I fall into a mad avalanche. I've long since become just a bag of bones, smashed to a pulp. The band manages to create the power I need, to give me an incredible amount of energy. Anger, hatred, frustration, but also painful melodies. My feelings are very similar to those of a long imprisoned man who has just broken the rusty chains and spat in the face of his executioners. IRONMASTER go at it very sharply, they don't fight with anything too much. They'll beat your brains out, cut the unnecessary flesh and tissue from your bones. The record must have been made in old catacombs, abandoned slaughterhouses, cold morgues. Places where pure evil is imprinted. I have to say, I really liked "Thy Ancient Fire". I enjoy the way the band approaches their grave digging, I also enjoy the atmosphere of the record, I enjoy weaving through the various motifs with gusto. I've been looking at the world through a dark veil of blood for some time now. Condemned for my opinion, I sit in a mouldy old cellar. Tortured, tormented, humiliated. I will never recant, I will always listen to honest real death metal. IRONMASTER! Raw death metal that will tear you apart!

Share this games :

TWITTER