DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. dubna 2022

Recenze/review - DAWOHL - Leviathan (2022)


DAWOHL - Leviathan
CD 2022, Dolorem Records

for english please scroll down

První ránu jsem ještě vnímal se všemi odstíny bolesti. Úder kladivem přímo do obličeje. Připadal jsem si jako ochrnutý. Zemřu, říkal jsem si stále dokola, ale nebylo mi ještě přáno. Po spoustě nekonečných dní, ve starém sklepení, mučili moje tělo i mysl. Prý se modlím ke špatnému Bohu. Kdyby jen věděli, kdyby jen tušili. Nevěřím nikomu a ničemu. Jsem dávno prokletý, zavržený, jsem vojákem temnoty.

Společnost mě možná považuje za vadný kus, za špatnou vývojovou větev, ale já bez hudby nemůžu existovat. Francouzské DAWOHL jsem si ihned oblíbil. Při poslechu jejich dlouhohrající prvotiny "Leviathan" si totiž připadám, že jsem otevřel dveře do pekla. Jsem možná zničený, ponížený a prokletý, ale když poslouchám jejich hudbu, cítím se neskutečně silný. S klidem pak přijímám další úder kladivem přímo do obličeje. 


DAWOHL hrají divoký, zběsilý, temnotou, nenávistí a zlem nasáklý death metal , který lze stylově přiřadit ke kapelám, jako jsou ZYKLON, HATE ETERNAL, INFERNAL WAR, ARKON INFAUSTUS, BEHEADED. Posluchače doslova smete z povrchu zemského zvuk, pod kterým je podepsán Frédéric Gervais (Creeping Fear) a Henosis Studio. Morbidní radost mám i z obalu (Business for Satan (Svart Crown)). Nenechte se ale mýlit, nejedná se jen o velmi dobré řemeslo. Hlavní devizou kapely je schopnost francouzské smečky ničit, pálit, devastovat. Vytrhnout srdce z těla, ukázat vám je a donutit démony, aby před nimi poklekli v pokoře. Rád a často ochutnávám z jejich pestrého menu. Na podnose vysekaném z víka od plesnivé rakve jsou podávány jen ty nejchutnější kousky zkaženého masa. Všechny ingredience, jako temnota, chlad, drive i černý hnis, jsou podávány s elegancí. "Leviathan" je pro mě skvělou deskou po všech stránkách. Vůbec mi najednou nevadí, že jsem přikovaný ke zdi a o hladu pomalu přecházím na druhou stranu. Dokud budou na světě kapely jako jsou DAWOHL, budu rád oddaným fanouškem ryzího smrtícího kovu. Přízraky už čekají, nastal čas. Přidejte hlasitost a obraťte všechny kříže směrem dolů. Bestiální death metal, který smrdí sírou a zkaženou krví! Skvěle!


Asphyx says:

I still perceived the first blow with all the shades of pain. A hammer blow to the face. I felt like I was paralyzed. I'm going to die, I told myself over and over again, but it wasn't meant to be. For many endless days, in the old dungeon, they tortured my body and mind. They said I was praying to the wrong God. If only they knew, if only they knew. I don't trust anyone or anything. I'm cursed, damned, a soldier of darkness.

Society may consider me a defective piece, a bad evolutionary branch, but I cannot exist without music. I took an instant liking to French DAWOHL. In fact, listening to their long-playing debut album "Leviathan", I feel like I've opened the door to hell. I may be devastated, humiliated and cursed, but when I listen to their music I feel incredibly powerful. And then I calmly take another hammer blow to the face.


DAWOHL play ferocious, furious, dark, hateful and evil death metal , which can be stylistically related to bands like ZYKLON, HATE ETERNAL, INFERNAL WAR, ARKON INFAUSTUS, BEHEADED. Listeners will literally be swept off the face of the earth by the sound, which is signed by Frédéric Gervais (Creeping Fear) and Henosis Studio. I am also morbidly happy with the cover artwork (Business for Satan (Svart Crown)). However, do not get confused, this is not just very good craftsmanship. The main asset of the band is the ability of the French band to destroy, burn, devastate. Rip the heart out of your body, show it to you and make the demons kneel before them in humility. I like and often sample from their varied menu. Only the tastiest bits of rotten meat are served on a tray cut from the lid of a moldy coffin. All the ingredients, such as darkness, cold, drive and black pus, are served with elegance. "Leviathan" for me is a great record in every aspect. I don't mind being chained to the wall all of a sudden and slowly crossing over to the other side in hunger. As long as there are bands like DAWOHL in the world, I will gladly be a devoted fan of pure death metal. The ghosts are waiting, the time has come. Turn up the volume and turn all the crosses down. Bestial death metal that reeks of sulfur and tainted blood! Great!

tracklist:
1. Canticum Belli - 01:34
2. Statolatria - 05:41
3. Institutionalized Hatred - 03:54
4. Voluntary Servitude - 03:53
5. Subjugation - 03:44
6. Telos - Immanent Orthogenesis - 04:20
7. Macro Apoptosis - 03:10
8. I Vomit This World (Mercyless Cover) - 02:28

band:
Vocals: Maxime Guillemain
Guitar/Bass: Eloi Nicod
Guitar/Bass: Florian Delbart
Drums: Thomas Hennequin aka BlastumShare this games :

TWITTER