DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 28. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SCORN - Winds of Torment (2022)

Recenze/review - SCORN - Winds of Torment (2022)


SCORN - Winds of Torment
CD 2022, Great Dane Records

for english please scroll down

V ulicích byl cítit neklid. Šrouby byly utahovány již příliš dlouho. Mělo to svůj smysl, jenže lidé nejsou jenom dobří a hodní, jak si z nás většina myslí. Stačí, aby se rozhořela první jiskra a humanita jde stranou. Ze společnosti se vytratila soudnost, moudrost a pokora. Věříme prázdným slibům, visíme na rtech hezkým tvářím. Lži, přetvářka, záleží, kolik máš sledujících v imaginárním světě. Staří říkají, že by to chtělo restart, návrat k základním hodnotám. Možná by ale stačila obyčejná slušnost a pořádný thrash metal. Jeden bych pro vás dnes měl

Prvotina francouzských SCORN, z mého oblíbeného labelu Great Dane Records, se mi ihned dostala do krve. Jak už totiž bývá dobrým zvykem (a moc za to děkuji), dostávám na recenze vždy velmi dobrou muziku. Pestrou, zajímavou. "Winds of Torment" by měl slyšet každý, kdo má rád poctivý thrash metal i opravdovou smrt. 


Na SCORN se mi líbí, že nejsou jen obyčejnou, dnes tolik častou kopií starých kapel. Naopak, pánové se snaží přinést i něco svého, zajímavého. Skladby jsou napsány s nadhledem a zkušenostmi. V některých momentech jsou sice možná příliš rozevlátí, dlouzí, ale třeba je to jen můj dojem. Každopádně, co se týká produkce, zvuku, obalu i celkového provedení, jsem velmi spokojen - vše je velmi profesionální a zároveň slyším, že desku nahráli lidé, jestli mi rozumíte. Mám rád, když jsou skladby organické, živočišné, neurvalé, ale zároveň propracované a mají dobré nápady. Musím si zkrátka album pustit a musí mě přikovat ke zdi. A u "Winds of Torment" takové pocity mám. Pokud máte rádi kapely jako OVERKILL, EXODUS, MISERY INDEX, CORONER, TESTAMENT, REVOCATION, WARBRINGER, neváhejte. SCORN jsou totiž jako svěží vítr nebo spíše vichřice. Dobré riffy i vokalista, přesné bicí. Co si víc přát? Tohle album sype jako lavina z kostí, kamení a pravého thrash metalu. Oheň byl zažehnut. Chodím ulicemi a cítím zvláštní neklid. Lidé jsou napnutí jako struny. Měli by zůstat rozumní a poslouchat podobné nahrávky, protože u nich je přejde veškerá frustrace. Vymlátíte si mozek z hlavy, vyplavíte adrenalin a necháte nízké pudy zatím spát. Svět se mění a dobrá muzika zůstává. SCORN mě velmi mile překvapili. Díky jim za to! Zničující thrash/death metalová destrukce!


Asphyx says:

There was a sense of unease in the streets. The screws had been tightened for too long. There was a point to it, but people are not just good and kind as most of us think. All it takes is the first spark to ignite and humanity goes by the wayside. Judgment, wisdom, and humility have disappeared from society. We believe empty promises, we hang on the lips of pretty faces. Lies, pretense, depending on how many followers you have in your imaginary world. The old saying it would take a reboot, a return to core values. But maybe some common decency and some proper thrash metal would do the trick. I have one for you today.

The debut album of French SCORN, from my favorite label Great Dane Records, immediately got into my blood. As it is a good habit (and I thank you for it), I always get very good music for reviews. Varied, interesting. "Winds of Torment" should be heard by everyone who likes honest thrash metal and real death.


What I like about SCORN is that they are not just a simple copy of old bands, so common nowadays. On the contrary, the gentlemen try to bring something of their own, interesting. The songs are written with insight and experience. In some moments they are perhaps too sprawling and long, but maybe that's just my impression. Anyway, in terms of production, sound, cover and overall performance, I'm very satisfied - everything is very professional and at the same time I can hear that the record was recorded by people if you understand me. I like the songs to be organic, animalistic, and non-violent, but at the same time sophisticated and with good ideas. I just have to listen to the album and it has to drive me up the wall. And with "Winds of Torment" I feel that way. If you like bands like OVERKILL, EXODUS, MISERY INDEX, CORONER, TESTAMENT, REVOCATION, WARBRINGER, don't hesitate. SCORN is like a fresh wind or rather a whirlwind. Good riffs and vocalist, precise drums. What more could you ask for? This album pours like an avalanche of bones, rocks, and true thrash metal. The fire has been lit. I walk the streets and I feel a strange unease. People are tense as strings. They should stay sane and listen to records like this because they'll get over all the frustration. You'll beat your brains out, flush out the adrenaline and let the low instincts sleep for now. The world is changing and good music is here to stay. SCORN surprised me very pleasantly. Thank them for that! Devastating thrash/death metal destruction!


Tracklist:
01. Let Me See Your Blood
02. Resilient
03. Dripping Veins
04. Scorn
05. Winds Of Torment
06. Despondency
07. The Urge To Kill
08. Deathstroke And Agony
09. The Horde
10. Sentenced To Live

band:
Guillaume / Guitare ex OUTCAST
Rob / Basse
Tony / Batterie ex RED DEAD
Manu / Chant. DEATH FROM ABOVE / ex CAN OF WORMSShare this games :

TWITTER