DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 31. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SEPULCHRAL CURSE - Deathbed Sessions (2022)

Recenze/review - SEPULCHRAL CURSE - Deathbed Sessions (2022)


SEPULCHRAL CURSE - Deathbed Sessions
EP 2022, Lycanthropic Chants

for english please scroll down

Chodila na jeho hrob mnoho let. Naříkala, nadávala mu, že ji opustil. Trápila se a nevynechala jediný den. Prosévala mezi prsty hlínu. Naslouchala šepotu stromů. Sedávala na lavičce a představovala si, že se jednou vrátí. Zestárla a začala věřit stínům. Její přání se splnilo na podzim, když mlha zahalila náhrobky do svého pláště. Vrátil se, ale byl jiný než dřív. Odpadávalo mu maso od kostí, smrděl zatuchlinou a místo polibku jí prokousl hrdlo.

Záhadné jsou věci mezi naším a oním světem. Ještě spoustu toho nevíme a nikdy se to nedozvíme. Dokud nezemřeme. Měl bych pro vás ale nápovědu v podobě nového EP finských maniaků SEPULCHRAL CURSE. Starý, smradlavý death metal, ušpiněný nihilismem a nekonečným rouháním. Myslím, že jsem zde správně. 


Kapela již několikrát dokázala, že je mistrem ve svém oboru. Umí pohřbívat dle všech dostupných postupů. Zároveň si vytvořila vlastní směr. Je rozeznatelná mezi ostatními. Songy jsou od počátku zajímavě a neotřele napsané. Jsou jako zlá a ošklivá mantra, zaříkávání. Seděl jsem a pečlivě poslouchal. Kolem mě jako černé myšlenky létaly jednotlivé melodie a najednou jsem byl já tím, kdo sedí na hřbitově a čeká. Na přízraky, na démony, na vlastní svědomí. Asi nejdůležitější pro mě je, že SEPULCHRAL CURSE dokáží napsat dobrý song. Motivy se mi zadírají hluboko do hlavy. Skvělý zvuk i obal je samozřejmostí. Skladbami se navíc jako jedovatý had proplétá typická finská melancholie. Tři nové songy a jeden cover od DEMIGOD drží pohromadě jako dobře vyrobená rakev. Slyším tiché bolestivé výkřiky nemrtvých. EP se líbí i jim. Muselo být nahráno na nějakém starém opuštěném pohřebišti. Na náhrobku seděl krkavec a čekal na svůj kus prohnilého masa. Tahle smečka má v sobě obrovský potenciál. Každá jejich nová deska je čím dál tím lepší, syrovější, pestřejší, zákeřnější. Doporučují všichni démoni, prokletí i staří fanoušci pohřbů do země. "Deathbed Sessions" vás spálí na popel. Rozdrtí vás, zničí. Stanete se sami přízrakem. Mystický, okultní black death metalový obřad!


Asphyx says:

She went to his grave for many years. Lamenting, cursing him for abandoning her. She suffered and never missed a day. She sifted the dirt between her fingers. She listened to the whispers of the trees. She used to sit on the bench and imagine that one day he would return. She grew old and began to trust the shadows. Her wish came true in autumn when the fog enveloped the tombstones in its mantle. He returned, but he was different than before. His flesh fell from his bones, he smelled musty, and instead of a kiss, he bit her throat.

There are mysterious things between our world and the other. There's a lot we don't know yet and never will. Until we die. But I have a hint for you in the form of the new EP from Finnish maniacs SEPULCHRAL CURSE. Old, stinking death metal, stained with nihilism and endless blasphemy. I think I'm right here.


The band has already proved several times that it is a master in its field. They know how to bury according to all available procedures. At the same time, it has created its own direction. It is recognizable among the others. The songs are interestingly and inventively written from the beginning. They're like an evil and ugly mantra, an incantation. I sat and listened carefully. The individual melodies flew around me like black thoughts, and suddenly I was the one sitting in the graveyard, waiting. For ghosts, for demons, for my own conscience. Probably the most important thing for me is that SEPULCHRAL CURSE can write a good song. The themes are deep in my head. Great sound and cover art is a given. Moreover, the typical Finnish melancholy weaves through the songs like a poisonous snake. Three new songs and one cover by DEMIGOD hold together like a well-made coffin. I can hear the silent painful cries of the undead. They like the EP too. It must have been recorded in some old abandoned burial ground. A raven sat on a tombstone waiting for its piece of rotten flesh. This band has a lot of potential. Every new record they make gets better, rawer, more colourful, more insidious. Recommended by all demons, the damned and old fans of burying themselves in the ground. "Deathbed Sessions" will burn you to the ground. Crush you, destroy you. You become a ghost yourself. A mystical, occult black death metal ceremony!


about SEPULCHRAL CURSE on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Circular Aeons
02. Harvesting The Bloodlines
03. Dystheist
04. Towards The Shrouded Infinity (Demigod Cover)

band:
Vocals - Kari Kankaanpää
Guitars - Jaakko Riihimäki
Guitars - Aleksi Luukka
Bass & Backing Vocals - Niilas Nissilä
Drums - Johannes Rantalahttps://www.youtube.com/channel/UCgJY8ftwT_bUY05rxz4xC3Q

Share this games :

TWITTER