DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 4. července 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PERDITION TEMPLE - Merciless Upheaval (2022)

Recenze/review - PERDITION TEMPLE - Merciless Upheaval (2022)


PERDITION TEMPLE - Merciless Upheaval
CD 2022, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Celý život chodil ve stínu a čekal na příležitost. Sledoval jenom násilné filmy a četl staré spisy. O rituálech plných smrti, o násilí a o věcech, které nejsou z našeho světa. Dnes ráno vstal ještě za tmy. Začal se toulat ulicemi. Představoval si, že on je vyvolený, on je ztělesnění absolutního zla. Na první oběť nikdy nezapomene. Předhodil ji temnotě. Šílený, s úsměvem klauna, se rozhodl nechat všechno na lidech. Na tupém davu. V přímém přenosu na internetu je donutil hlasovat - život a nebo smrt? Jestlipak víte, co si lidé zvolili? 

PERDITION TEMPLE hráli vždy absolutně devastující a zničující black death metal. Pokaždé, když se setkám s jejich novou deskou, připadám si, jako bych sledoval v přímém přenosu ty nejošklivější a nejčernější lidské myšlenky. Novinka je pokračováním nastaveného směru. Oltář je připraven, stačí jen přidat hlasitost a otevřít dveře do pekla. 


"Merciless Upheaval" je otiskem rozžhaveného železa na vaší kůži. Ano, kapela si vás ocejchuje. Stanete se jen kusem masa, určeným na porážku. Ještě než se tak ale stane, zažijete nekonečná muka. Tajné, dávno zapomenuté rituály znovu ožívají s nebývalou silou. Kapela je silná nejen po skladatelské stránce, ale nezapomíná jako vždy na skvělý surový zvuk. Mám rád černobílé obaly desek a ten od Jenglota Hitama má magickou, pochmurnou atmosféru. Perfektně sedne k tomu, co se odehrává na desce. Zničující, smradlavý smrtící kov, ve stylu třeba takových KRISIUN, ANGELCORPSE, MORBID ANGEL, DIABOLIC, IMPIETY, DEICIDE, SINISTER, IMPRECATION, BLASPHEMY. Celé album je rychlou a zběsilou jízdou, krvavým otiskem. Vše je neskutečně uvěřitelné, z riffů odkapává vztek. Opravdu před sebou zase vidím samotného pána pekel, který chodí ulicemi a vybírá si svoji oběť. Při poslechu "Merciless Upheaval" se vám klidně může stát, že se sami nabídnete. Usměje se na vás a probodne vaše srdce rezavým nožem. Stejně jako tahle spalující nahrávka. Podzemím se procházím již dlouhé roky. Vybírám si jen ty nejzkaženější kusy masa. Troufám si tvrdit, že PERDITION TEMPLE nahráli další ze svých symfonií smrti. Vše se povedlo na výbornou, alespoň tak to vidím já a všichni démoni. Zničující, smradlavá, black death metalová choroba ze starých kobek!


Asphyx says:

All his life he has walked in the shadows waiting for an opportunity. Watching only violent movies and reading old writings. Rituals full of death, violence, and things that are not of our world. He got up this morning in the dark. He started wandering the streets. He imagined that he was the chosen one, the embodiment of absolute evil. He will never forget his first sacrifice. He threw her to the darkness. Mad, with the smile of a clown, he decided to leave everything to the people. The dumb crowd. Live on the internet, he made them vote - life or death? Do you know what the people chose?

PERDITION TEMPLE has always played absolutely devastating and destructive black death metal. Every time I encounter their new record, I feel like I'm watching the ugliest and blackest of human thoughts live. The new album is a continuation of the direction set. The altar is set, all you have to do is turn up the volume and open the doors to hell."Merciless Upheaval" is the imprint of red-hot iron on your skin. Yes, the band will brand you. You become a piece of meat, destined for slaughter. But before that happens, you'll experience endless torment. Secret, long-forgotten rituals come alive again with unprecedented power. The band is not only strong in terms of composition but does not forget, as always, the great raw sound. I love the black and white album covers, and this one by Jenglot Hitam has a magical, somber atmosphere. It fits perfectly with what's happening on the record. Destructive, smelly death metal, in the style of such as KRISIUN, ANGELCORPSE, MORBID ANGEL, DIABOLIC, IMPIETY, DEICIDE, SINISTER, IMPRECATION, BLASPHEMY. The whole album is a fast and furious ride, a bloody imprint. Everything is incredibly believable, the riffs drip with rage. I really see the lord of hell himself again, walking the streets and choosing his victim. Listening to "Merciless Upheaval" you may well find yourself offering yourself up. He'll smile at you and stab your heart with a rusty knife. Just like this searing record. I've been walking the underground for years. I choose only the most vicious cuts of meat. I dare say PERDITION TEMPLE have recorded another one of their symphonies of death. Everything was done perfectly, at least that's how I and all the demons see it. Destructive, stinking, black death metal disease from the old dungeons!


about PERDITION TEMPLE on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Merciless Upheaval
02. Execution Swarm
03. Redemption Abattoir
04. In Thrall Of Malevolence
05. Skeletons In The Closet (Infernäl Mäjesty Cover)
06. From The Stars, Nyarlathotep (Shub Niggurath Cover)
07. Blood On My Hands (Morbid Angel Cover)
08. Parricide (Pestilence Cover)Share this games :

TWITTER