Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 3. července 2022

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ABYTHIC - Eden of the Doomed (2022)

Recenze/review - ABYTHIC - Eden of the Doomed (2022)


ABYTHIC - Eden of the Doomed
EP 2022, Iron Bonehead Productions

for english please scroll down

Celým tělem ti projela obrovská bolest. Propadl si strachu. Bylo to nečekané, jako blesk z čistého nebe. Otočíš se a jsi v šoku. Nejhorší, co se ti může stát je, že tě zradí přítel. Ještě nedávno se na tebe usmíval, myslel sis, že se na něj můžeš kdykoliv spolehnout. Varovali tě, ale ty jsi mu věřil. Tak moc věřil. Než padneš k zemi a vyprchá z tebe veškerý život, tak uvidíš jeho jedovatý úsměv. Ten tě bude pronásledovat ještě dlouho po smrti.

Na tenhle příběh jsem si vzpomněl, když jsem poprvé poslouchal nové EP německých death metalistů ABYTHIC. Měl jsem s nimi již několik společných setkání a vlastním doma celou jejich diskografii. Vždycky se mi na nich líbila upřímnost, špína, chlad a temnota, které dokáží svojí hudbou znázornit. Jako když vám někdo bodne nůž do zad. Jako bych se účastnil dávné okultní seance.


I letos se pánové drží kdysi nastaveného směru. Předkládají nám pořádnou porci syrového, surového death metalu. Podávají jej na dřevěném víku od rakve. Songy nepostrádají typickou doomovou atmosféru. Procházím se po starém hřbitově a čtu si nápisy na náhrobcích. U jednoho se zastavím. Je na něm moje jméno. Přidám hlasitost na svém přehrávači na maximum a vše se mi spojí v jedno. Najednou jsem součástí songů, jsem uvnitř opuštěné kobky. Na zdech jsou nakresleny symboly smrti a utrpení. Pradávné rituály na albu opět ožily a vy si tak můžete vychutnat hudbu, ovlivněnou třeba takovými PENTACLE, GRAVE, BOLT THROWER, INCANTATION, NOVEMBER´S DOOM, OPHIS, MOURNING BELOVETH, KRYPTS, UNDERGANG, WINTER. Oheň zase jednou hoří jasným plamenem. Jsme nakonec jen potravou pro temnotu. Někteří z nás připomínají nemrtvé ještě za života. Není zase tak těžké uvěřit. Obzvláště, pokud posloucháte desky jako je "Eden of the Doomed". Znovu a znovu si přehrávám jednotlivé songy a opravdu si připadám jako oběť v jindy tak tiché uličce na kraji města. Tentokrát si pro mě přijde krásná dáma s kosou a pozve mě na morbidní výlet bez konce. Do smradlavých močálů, až k hranici, kterou když překročíte, tak není cesty zpět. Povedlo se vlastně všechno - obal, zvuk, jednotlivé motivy. Můžete si tak vychutnat dokonalý záhrobní obřad. Death doomové přízraky, které přišly z krvavé mlhy!


Asphyx says:

A great pain shot through your body. You gave in to fear. It was unexpected, like a bolt from the blue. You turn around and you're shocked. The worst thing that can happen to you is a friend betrays you. Not long ago, he was smiling at you, you thought you could count on him anytime. You were warned, but you trusted him. You trusted him so much. Before you fall to the ground and all the life drains out of you, you'll see his poisonous smile. It will haunt you long after you die.

I was reminded of this story when I first listened to the new EP from German death metallers ABYTHIC. I've had several encounters with them and own their entire discography at home. What I've always liked about them is the honesty, the dirt, the coldness and the darkness that they can portray with their music. Like someone stabbing you in the back. It's like being in an ancient occult séance.


This year, the gentlemen are sticking to the once set direction. They present us a good portion of raw, brutal death metal. Served on a wooden coffin lid. The songs don't lack the typical doom atmosphere. I walk around the old cemetery and read the inscriptions on the tombstones. I stop at one. It's got my name on it. I turn the volume up on my player to maximum and it all comes together. Suddenly I'm part of the songs, I'm inside an abandoned dungeon. Symbols of death and suffering are drawn on the walls. The ancient rituals have come alive again on the album and you can enjoy music influenced by PENTACLE, GRAVE, BOLT THROWER, INCANTATION, NOVEMBER'S DOOM, OPHIS, MOURNING BELOVETH, KRYPTS, UNDERGANG, WINTER. The fire burns bright once again. We are, after all, just food for the darkness. Some of us resemble the undead in life. It's not so hard to believe. Especially if you listen to records like "Eden of the Doomed". I play each song over and over again and really feel like a victim in an otherwise so quiet alley on the edge of town. This time a beautiful lady with a scythe comes for me and invites me on a morbid trip with no end in sight. Into the stinking swamps, to a line that once you cross, there's no turning back. In fact, everything worked - the cover, the sound, the individual motifs. So you can enjoy the perfect afterlife ceremony. Death doom ghosts that came out of the bloody fog!


about ABYTHIC on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Revelation From The Great Vastness Thereafter
02. Conquest Of The One True Creed
03. Victory In Your Eden Of The DoomedShare this games :

TWITTER