DEADLY STORM STRÁNKY/PAGES

pondělí 3. října 2022

Recenze/review - ESCARNIUM - Dysthymia (2022)


ESCARNIUM - Dysthymia
CD 2022, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Amulety vyřezané z lidských kostí. Hřbitov vysoko v horách, kde se potkávají nemrtví s démony. Stačí pár správných modliteb nebo dobré death metalové album a také se s nimi můžete setkat. Jenom počítejte s tím, že budete roztrháni na kusy. Stejně jako v případě nové desky brazilských tmářů ESCARNIUM. Kapela a jejich krutá hudba je přesnou definicí temnoty. Díváš se do čerstvě vykopaného hrobu. Přemýšlíš, pro koho je určen. Správně, jsi na řadě. A vůbec nevadí, že jsi stále živý. Pohřbíme tě zaživa.

Smrt má mnoho podob a Brazilci ji znázorňují v její šílené podobě. Opravdu si při poslechu připadám jako na starém pohřebišti, na kterém sídlí staří death metaloví šamani. Dostanete koktejl z těch nejchladnějších a nejjedovatějších jedů. Takhle zní opravdové peklo! Hniloba, prašivina, smrt! "Dysthymia" vás roztrhá na kusy!


ESCARNIUM uctívají pradávné rituály, podobně jako kapely typu KRISIUN, INCANTATION, VITAL REMAINS, IMMOLATION. Z nové nahrávky je cítit pravé nefalšované peklo. Smrdí sírou a nenávistí. Zároveň se nezapomnělo na chladné a zuřivé melodie. Zvuk, obal, produkce, všechno je ošetřeno na výbornou. Pokud máte rádi smrtící kov nasáklý zkaženou krví, tak neváhejte ani chvilku. Hraje se zde pro vás i pro všechny nemrtvé. "Dysthymia" je albem, které muselo být nahráváno hluboko pod zemí nebo právě na pohřebištích, kde jsou vystaveny lebky padlých kněží. Rouhání, pentagramy zářící do tmy. Děs v očích, bestie, která se opět probudila, aby nás pronásledovala v nočních můrách. Novinka se opravdu povedla po všech stránkách. Je zběsilá, maniakální, ďábelská ze své podstaty. Skvělé řemeslo, ale také songy, do kterých je otištěn vztek a nahrubo nasekaná tma. Amulety vyřezané z lidských kostí. Hřbitov vysoko v horách, kde s potkávají nemrtví s démony. Stačí pár správných modliteb nebo dobré death metalové album a také se s nimi můžete setkat. "Dysthymia" je jasnou volbou, tajemným obřadem, u kterého shoříte na popel. Zůstává po ní jenom spálená země a krev v očích. Death metalový rituál pro vyvolávání temných sil!


Asphyx says:

Amulets were carved from human bones. A cemetery high in the mountains where the undead meets the demons. All it takes is a few prayers or a good death metal album and you can meet them too. Just expect to be torn to pieces. Just like in the case of the new album by Brazilian darkies ESCARNIUM. The band and their harsh music are the exact definitions of darkness. You're looking into a freshly dug grave. You wonder who it's for. That's right, you're next. Never mind that you're still alive. We'll bury you alive.

Death takes many forms and Brazilians depict it in its crazy form. I feel like I'm in an old burial ground with old death metal shamans. You get a cocktail of the coldest and most poisonous poisons. This is what real hell sounds like! Rot, filth, death! "Dysthymia" will tear you apart!


ESCARNIUM worships ancient rituals, like bands like KRISIUN, INCANTATION, VITAL REMAINS, IMMOLATION. The new record reeks of true unadulterated hell. It reeks of brimstone and hatred. At the same time, the cold and furious melodies have not been forgotten. The sound, the cover, the production, everything is handled to perfection. If you like deadly metal soaked in corrupted blood, don't hesitate a moment. It's played here for you and all the undead. "Dysthymia" is an album that must have been recorded deep underground or just in the burial grounds where the skulls of fallen priests are displayed. Blasphemies, pentagrams glowing in the dark. The terror in the eyes, the beast that has reawakened to haunt our nightmares. The novelty has worn off in every way. It's frantic, manic, and diabolical by nature. Great craftsmanship, but also songs that are imprinted with rage and coarsely chopped darkness. Amulets were carved from human bones. A graveyard high in the mountains where the undead meets the demons. All it takes is a couple of the right prayers or a good death metal album and you can meet them too. "Dysthymia" is the obvious choice, a mysterious ceremony that will burn you to ashes. It leaves only scorched earth and blood in your eyes. A death metal ritual for summoning dark forces!


about ESCARNIUM on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Inglorious Demise
02. Far Beyond Primitive
03. Deluged In Miasma
04. Anguish Ad Nauseum
05. Dysthymia
06. Into The Grave (Grave Cover)

Escarnium is:
Victor Elian - Rhythm guitars / Vocals
Nestor Carrera - Drums
Alex Hahn - Lead guitars
Vitor Giovanni - Bass