DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 31. října 2022

Recenze/review - SOREPTION - Jord (2022)


SOREPTION - Jord
CD 2022, Unique Leader Records

for english please scroll down

Dlouho to vypadalo, že nás čeká krásný nový svět. Bez bolesti, bez násilí. Jenže se zase všechno vymklo kontrole. Jako pokaždé. Nacházíme se momentálně ve stavu, kdy nikdo nikomu nevěří. Existuje už jenom černá nebo bílá, zlo a nebo dobro. A všemu vládne smrt. Máme skvělou techniku, nové technologie, ale v jádru nás stále ovládají temné pudy. Vidím to tak já, i švédští SOREPTION

Kapela, která hraje jako perfektně seřízený stroj. Přesné riffy, údery bicích, atmosféra chladu a beznaděje. Existuje už jenom temnota, umělá inteligence ovládla naše mozky. A my si můžeme vychutnat nahrávku, která by klidně mohla znít všude po světě, až nastane absolutní apokalypsa. 


Přiznám se bez mučení, že většina technických kapel mi připadá poměrně nezajímavá. Soutěže v tom, kdo zahraje komplikovaněji a rychleji mě příliš nezajímají. SOREPTION jsou ale výjimka. Hrají sice složitě, ale skladby mají jasné a zřetelné melodie, základní motivy. Hlavní pro mě byla vždy atmosféra a tu umí vytvořit Švédi hodně černou a neútěšnou. Jsem opravdu zavřený v továrně na smrt. V hlavě mám zcela nový chip a dávno neovládám svoje tělo. Jsem jenom kusem masa, řízeným na dálku. Pokud máte rádi smečky jako NECROPHAGIST, DECAPITATED, DECREPIT BIRTH, PSYCROPTIC, CRYPTOPSY, ARKAIK, tak neváhejte ani chvilku. Dostanete pořádnou porci velmi kvalitního smrtícího kovu, které je nejen propracovaný, ale také se opravdu dobře poslouchá. "Jord" působí jako ozvěny z vesmíru. Hlasité našeptávání. Nový program, který nás všechny zničí. Velmi kvalitní zvuk, skvělý obal, perfektní řemeslo. Novinku si užívám a rád se k ní vracím. A pořád objevuji nové motivy. Není to lehký poslech, nic nedostanete zadarmo. Ale když budete trpěliví a budete poslouchat pečlivě, budete odměněni hodně temným zážitkem. Někde jsem četl, že i stroje mají duši. Nevím, nedokážu to posoudit. Co ale mohu odpřisáhnout je, že SOREPTION vydali album, které zabíjí na potkání. Temná, technická death metalová symfonie smrti!


Asphyx says:

For a long time, it looked like a beautiful new world was waiting for us. No pain, no violence. But things have gone out of control again. Just like always. We're in a state where nobody trusts anybody. There is only black or white, evil or good. And death rules everything. We have great technology, new technology, but at our core, we are still ruled by dark instincts. That's how I see it, and so do the Swedish SOREPTION.

A band that plays like a perfectly tuned machine. Precise riffs, percussive beats, an atmosphere of coldness and despair. There is only darkness, artificial intelligence has taken over our brains. And we can enjoy a record that could easily be played all over the world when the apocalypse comes.


I admit without torture that I find most technical bands rather uninteresting. Competitions in who can play the most complicated and fastest don't interest me much. But SOREPTION are an exception. Their playing may be complex, but their songs have clear and distinct melodies and basic themes. The main thing for me has always been the atmosphere, and the Swedes can create a very black and bleak one. I'm really locked in a death factory. I have a brand new chip in my head and I haven't controlled my body for a long time. I'm just a piece of meat, controlled remotely. If you like packs like NECROPHAGIST, DECAPITATED, DECREPIT BIRTH, PSYCROPTIC, CRYPTOPSY, ARKAIK, don't hesitate a moment. You'll get a good portion of very high quality death metal that is not only sophisticated but also really good to listen to. "Jord" feels like echoes from outer space. Loud whispers. A new program that will destroy us all. Very high quality sound, great packaging, perfect craftsmanship. I enjoy the new stuff and I love coming back to it. And I keep discovering new themes. It's not easy listening, you don't get anything for free. But if you are patient and listen carefully, you will be rewarded with a very dark experience. I read somewhere that even machines have souls. I don't know, I can't judge. But what I can swear is that SOREPTION have released an album that kills on cue. A dark, technical death metal symphony of death!


Recenze/review - SOREPTION - Monument of the End (2018):


Tracklist:
01. The Artificial North
02. The Forever Born
03. Prophet
04. Each Death More Hollow
05. A Story Never Told
06. The Chasm
07. The Nether Realm's Machinery
08. Död JordShare this games :

TWITTER