DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 6. dubna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SOULCARRION - Soulcarrion (2023)

Recenze/review - SOULCARRION - Soulcarrion (2023)


SOULCARRION - Soulcarrion
EP 2023, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Až jednou budu ležet na smrtelné posteli, tak za mnou přijdou démoni. Podají mi své krvavé ruce a pozvou mě do země nekonečných stínů. Někde tam, daleko za řekou Styx, je místo, kde shnijí mé staré kosti. Zaplatím převozníkovi hudbou. Ano, nové EP polských tmářů SOULCARRION se opět povedlo. Je po okraj narvané nahrubo nasekanou tmou. Hoří a pálí. Několikrát u něj zemřete a znovu se narodíte, abyste cítili bolest.

První setkání s kapelou proběhlo loni, když vydali skvělou nahrávku "Infernal Agony" (recenze je odkazována dole pod článkem). Album jsem poslouchal velmi často a dalo by se napsat, že jsem se stal fanouškem téhle divoké smečky. Pánové totiž pochopili, o čem je opravdové, reálné zlo a nenávist. Jejich nové, stejnojmenné EP "Soulcarrion" je toho jasným důkazem. Oheň opět hoří!


Dívám se znovu a znovu do tmy a oceňuji nejen skvělý masivní a chladný zvuk, ale i ďábelský obal. Stylově se stále pohybujeme někde mezi floridskou, chicagskou, ale i finskou a holandskou death metalovou školou. Nebudu vám kapelu záměrně k nikomu přirovnávat, udělejte si názor dle vložených ukázek. Osobně se mi stejně nejvíc líbí, že ze skladeb odkapává zkažená krev, hnis a špína. Jakoby mi někdo zabodnul do břicha rezavý nůž. Skvěle napsaná čtveřice songů, ostrých jako břitva, připomíná hřeby, které mi jednou zatlučou do rakve. Mám rád, když ve mě hudba dokáže vyvolat nějaké emoce a tentokrát si připadám jako na nějaké starodávné seanci pro vyvolávání temných a špatných sil. Fanoušci tohoto stylu určitě ví, co tím chci říci. Skladby totiž v sobě mají nezaměnitelný feeling a drive a smrdí sírou na sto metrů okolo. Když jsem se před lety rozhodl, že chci podobnou hudbu podporovat, měl jsem na mysli přesně skupiny jako jsou SOULCARRION. Až jednou půjdete po dlouhých schodech do podzemí a na stěnách budou přikováni a mučeni všechny hříšníci, určitě si na mě vzpomenete. Poláci mě utvrzují v tom, že peklo doopravdy existuje. Je v každém v nás, v našich pokřivených myslích. Až jednou budu ležet na smrtelné posteli, tak za mnou přijdou démoni. Podají mi své krvavé ruce a pozvou mě do země nekonečných stínů. Kývnu souhlasně na jejich otázky a předám jim EP "Soulcarrion". Bude mojí vstupenkou do Hádovy říše. Morbidní a temný, ďábelský death metalový rituál! Inferno!Asphyx says:

Once I'm on my deathbed, the demons will come to me. They will give me their bloody hands and invite me to the land of endless shadows. Somewhere out there, far beyond the River Styx, is where my old bones rot. I'll pay the ferryman with music. Yes, the new EP from Polish darkies SOULCARRION has done it again. It's packed to the brim with coarsely chopped darkness. It burns and burns. You die to it several times and are reborn to feel the pain.

My first encounter with the band was last year when they released the excellent "Infernal Agony" (review linked at the bottom of the article). I listened to the album a lot and you could write that I became a fan of this wild pack. For the gentlemen understood what real, real evil and hatred is all about. Their new, eponymous EP "Soulcarrion" is a clear proof of that. The fire is burning again!

I look again and again in the dark and appreciate not only the great massive and cool sound, but also the devilish packaging. Stylistically we are still somewhere between the Florida, Chicago, as well as Finnish and Dutch school of death metal. I'm not going to deliberately compare the band to anyone, make up your own mind according to the embedded samples. Personally, I still like most that the songs drip with bad blood, pus and filth. It's like someone stuck a rusty knife in my stomach. A brilliantly written quartet of razor-sharp songs reminds me of the nails that will one day be hammered into my coffin. I love it when music can evoke some emotion in me, and this time I feel like I'm at some ancient séance for summoning dark and evil forces. I'm sure fans of this style know what I mean. Because the songs have an unmistakable feeling and drive to them and they reek of brimstone for a hundred yards around. When I decided years ago that I wanted to support this kind of music, I had bands like SOULCARRION in mind. One day, when you walk down the long stairs to the underground and all the sinners are chained and tortured on the walls, you will definitely remember me. The Poles make me believe that hell really exists. It's in all of us, in our twisted minds. Once I'm on my deathbed, the demons will come to me. They will give me their bloody hands and invite me into the land of endless shadows. I'll nod in agreement to their questions and hand them the "Soulcarrion" EP. It will be my ticket to the realm of Hades. A morbid and dark, diabolical death metal ritual! Inferno!

Recenze/review - SOULCARRION - Infernal Agony (2022):
Share this games :

TWITTER