DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 11. února 2022

Recenze/review - SOULCARRION - Infernal Agony (2022)


SOULCARRION - Infernal Agony
CD 2022, Godz Of War Productions

for english please scroll down

Transfúze krve nedopadla přesně podle mých představ. Od té nešťastné noci mívám představy. Probouzím se v noci a odcházím dolů do sklepa. Za rezavými dveřmi na mě čeká dáma s kosou, která mě zve na dlouhý výlet bez konce. Přiznám se, že dost často podléhám. Obzvláště ve chvílích, když nám k tomu hraje nová deska polských SOULCARRION. Přidávám hlasitost a mám pocit, jakoby mi nějaká šelma zasekla svoje špinavé drápy přímo do krku.

Mám několik zásadních požadavků na alba, která poslouchám. Musí mít devastující zvuk, dobré, morbidní nápady a temnou, zákeřnou auru. Pokud bude plná zla a nenávisti, tak se zlobit nebudu. Podepisuji vlastní krví, že nová deska "Infernal Agony" v sobě tohle všechno obsahuje.


Stylově se v tvorbě SOULCARRION potkává death metal z floridských močálů s tím švédským, u kterého praskají zmrzlé kosti. Songy musely být napsané na starých pohřebištích, přesně v místech, ve kterých často z mlhy vystupují démoni. "Infernal Agony" mě pálí jako rozžhavené železo, které vám někdo hodí bez varování do rukou. Líbí se mi i obal, který přesně vystihuje to, co se na nahrávce odehrává. Hrubozrnný, surový a syrový smrtící kov s temně chladnou atmosférou. V Polsku se zrodila další bestie, šelma, která touží po čerstvém mase. O kapele toho příliš nikde nelze zjistit, ale je to vlastně dobře. Mám rád underground, oceňuji, že se SOULCARRION prezentují hlavně muzikou. Smrt je při poslechu hodně blízko, hmatatelně cítím její přítomnost. Transfúze krve nedopadla přesně podle mých představ. Od té nešťastné noci mívám představy. Probouzím se v noci a odcházím dolů do sklepa. Jsem v záhrobí a společnost mi dělá jenom peklo, tma a nenávist. Poslouchám pečlivě, užívám si odkazy prokletých, které jsou do "Infernal Agony" vypáleny jako cejch. V žilách mi koluje úplně stejná zkažená krev, jako téhle polské smečce. Ďábelský death metal z prašivých katakomb! Asphyx says:

The blood transfusion didn't go exactly the way I wanted. I've been having fantasies since that unfortunate night. I wake up in the night and go down to the basement. A lady with a scythe is waiting for me behind the rusty door, inviting me on a long trip with no end in sight. I confess that I often succumb. Especially when the new album of Polish SOULCARRION is playing. I turn up the volume and it feels like some beast has stuck its dirty claws right down my throat.

I have a few basic requirements for the albums I listen to. They must have a devastating sound, good, morbid ideas and a dark, sinister aura. If it's full of evil and hate, I won't be angry. I sign in my own blood that the new album "Infernal Agony" has all of that.

In terms of style, SOULCARRION's death metal from the swamps of Florida meets Swedish death metal that makes frozen bones crack. The songs must have been written in old burial grounds, precisely in places where demons often emerge from the fog. "Infernal Agony" burns me like a red-hot iron thrown into your hands without warning. I also like the cover art, which accurately describes what is happening on the record. Coarse-grained, raw death metal with a darkly cold atmosphere. Another beast has been born in Poland, a beast that craves fresh meat. There's not much to find out about the band anywhere, but that's actually a good thing. I like the underground, I appreciate that SOULCARRION presents itself mainly through music. Death is very close while listening, I can feel its presence palpably. The blood transfusion didn't go exactly as I thought it would. I've been having fantasies since that unfortunate night. I wake up in the night and go down to the basement. I'm in the afterlife, with only hell, darkness and hatred to keep me company. I listen carefully, enjoying the references of the damned that are burned into "Infernal Agony" like a brand. The same corrupt blood runs through my veins as this Polish pack. Evil death metal from the dank catacombs!Tracklist:
01. Piles Of Ashes
02. Realm Of Pain
03. Depth Of Fear
04. Oblivion
05. Revenge Is Mine
06. Cage Of Nothingness
07. Infernal Agony
08. Night Ceremony
09. World Of Putridity

band:
Michał - Guitar (rhythm), Bass, Drums Programming
Greg - Guitar (lead)
Sibila (session) - Vocals


Share this games :

TWITTER