DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 6. dubna 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HERETIC PLAGUE - Context Is a Stumbling Corpse (2023)

Recenze/review - HERETIC PLAGUE - Context Is a Stumbling Corpse (2023)


HERETIC PLAGUE - Context Is a Stumbling Corpse
CD 2023, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Maso odtrhané od kostí, tvář bez očí. Těla pověšená na háky a neustálý pach smrti. Vítejte na lidských jatkách. Hluboko pod zemí. Temnota, chlad a zaschlá krev na stěnách. Kafilérie! Mlýn na kosti. Vypadá to, že jsem zde správně. V temném podzemí,  kde se hraje brutální death metal. Špína, surové útoky, bestiální rytmus. Tohle všechno krásně dokresluje morbidní atmosféru místa. 

HERETIC PLAGUE jsou z Londýna a hrají velmi krutě. Zaobírají se šílenstvím v hudbě. Nahrubo nasekané rytmy, hnilobný zvuk, údery kladivem přímo do obličeje. Smrt číhá za každým rohem. Elektrické šoky nepomáhají, zabíjet hudbou je jako prokletí, jako hnisavý vřed, který napadne váš mozek. 


Houpavý rytmus, připomínající kopání čerstvého hrobu. Grindcore výjezdy, které vás rozemelou na prach. Jedná se o extrém, který musí dělat dobře každému fanouškovi brutálních masakrů. Doporučuji poslouchat pořádně nahlas. Svět sice nebude už nikdy lepším místem, ale alespoň z něj odejdeme za zvuků poctivé metalové apokalypsy. Líbí se mi, že HERETIC PLAGUE pevně věří tomu, co hrají. Jsou odhodláni vám vytrhnout všechny vnitřnosti z těla. Cítím ze skladeb takový ten starý, poctivý feeling a drive. Tohle album je jízda od začátku do konce. "Context Is a Stumbling Corpse" je jako návštěva dávno opuštěných jatek. Dodnes je do stěn otištěna bolest a nářek umírajících. Troufám si tvrdit, že se nahrávka povedla. Je určena pro všechny fanoušky absolutní tmy, proříznutých tepen a rozkládajících se tkání. Maso odtrhané od kostí, tvář bez očí. Těla pověšená na háky a neustálý pach smrti. Vítejte na lidských jatkách. Hluboko pod zemí. Temnota, chlad a zaschlá krev na stěnách. Kafilérie! Mlýn na kosti. Vypadá to, že jsem zde správně. Máte dvě možnosti, buď budete postupně přidávat hlasitost, podupávat nohou a trhat si vlasy a nebo zemřete! Potom, v momentě, kdy už budete na pokraji zhroucení, pochopíte. Líbí se mi i obal, který znázorňuje šílený děs a hrůzu. Masakrující, brutální death grindcore ze smradlavých jatek!


Asphyx says:

Flesh stripped from bone, face without eyes. Bodies hanging from hooks and the constant smell of death. Welcome to the human slaughterhouse. Deep underground. Darkness, cold and dried blood on the walls. A cafeteria! A bone mill. Looks like I'm in the right place. In a dark underground where brutal death metal is played. Filth, brutal attacks, bestial rhythms. It all adds to the morbid atmosphere of the place.

HERETIC PLAGUE are from London and play very cruel. They deal with madness in music. Coarsely chopped rhythms, rotten sound, hammer blows to the face. Death lurks around every corner. Electric shocks don't help, killing with music is like a curse, like a festering ulcer that invades your brain.


A swinging rhythm, reminiscent of digging a fresh grave. Grindcore exits that will grind you to dust. This is an extreme that must do well for any fan of brutal carnage. I recommend listening really loud. The world may never be a better place, but at least we'll leave it to the sounds of an honest-to-goodness metal apocalypse. I like that HERETIC PLAGUE firmly believe in what they play. They are determined to rip your guts out. I can feel that old, honest feeling and drive from the songs. This album is a ride from start to finish. "Context Is a Stumbling Corpse" is like visiting a long-abandoned slaughterhouse. To this day, the pain and cries of the dying are still imprinted on the walls. I dare say the recording was a success. It's for all fans of absolute darkness, severed arteries and decaying tissue. Flesh torn from bone, a face without eyes. Bodies hanging from hooks and the constant smell of death. Welcome to the human slaughterhouse. Deep underground. Darkness, cold and dried blood on the walls. A cafeteria! A bone mill. Looks like I'm in the right place. You've got two choices, either you turn up the volume, stomp your feet and tear your hair out, or you die! Then, when you're on the verge of collapse, you'll understand. I also like the cover art, which depicts insane terror and horror. Massacring, brutal death grindcore from the stinking abattoir!


Tracklist:
01. Bleeding Stump Marathon
02. All Eyes On The Grave
03. Skull Crawler
04. Context Is A Stumbling Corpse
05. Bloated. Fly-Bitten. Dead
06. Briefcase Full Of Cutlery
07. Pentangle Of Broken Teeth
08. Ubiquitous Gore
09. Grandpa's HammerShare this games :

TWITTER