DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. září 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DRIPPING DECAY - Festering Grotesqueries (2023)

Recenze/review - DRIPPING DECAY - Festering Grotesqueries (2023)


DRIPPING DECAY - Festering Grotesqueries
CD 2023, Satanik Royalty Records

for english please scroll down

Vše je připraveno. Stůl je ušpiněný od krve a skalpely jsou rezavé. Tady se na nějakou sterilitu nehraje. Důležité jsou jenom bolest a strach. Podívejte se do jejích očí. Ta nejistota! Vůbec neví, co jí čeká. Na tohle se nedá připravit, to musíte zažít. Patologové jsou ve střehu. Těší se na čerstvé živé maso. Usmívají se. První řez je veden zezhora dolů. Otevřít břicho, vyndat vnitřnosti, oddělit lebku, poslouchat debutové album amerických DRIPPING DECAY. Je velmi dobrým soundrackem pro veřejnou pitvu. Co na tom, že pacient ještě trošku žije.

Album působí takovým tím krvavě morbidním dojmem, který mám tolik rád. Stejně jako klasické hororové filmy, má i "Festering Grotesqueries" svoji neopakovatelnou a nezaměnitelnou atmosféru. Pokud rádi sledujete, jak odtéká krev z tepny, pak jste tady správně. 


DRIPPING DECAY se inspirovali na starých nemocničních sálech. To je jasné každému, kdo si novou desku poslechne. Pokud máte rádi smečky jako AUTOPSY, CARCASS, TERRORIZER, EXHUMED, bude se vám líbit i "Festering Grotesqueries". Jedná se o exhumaci starých postupů, ale rozhodně ne o kopii. Pánové, narozdíl od jiných, hrají od srdce a uvěřitelně. Myslím si, že poctivá pitva se nedá falšovat, ani kopírovat. A já zde opravdu cítím zkaženou krev. Zvuk, obal, celkové provedení, všechno sedí perfektně na svých místech a vy si tak můžete vychutnat kousky shnilého masa, podávaného na podnose z nerezové oceli. Při poslechu se vám bude zdát o zvrácených, úchylných sestřičkách, o postavách v kápích, které se smějí vaší bezmoci. Budete svázáni jako raněné zvíře a mučeni tím nejkrutějším způsobem. Líbí se mi způsob, jakým kapela přistupuje ke své práci. Patologie je řemeslo, které vám nic neodpustí. Musíte být přesní, odhodlaní a musíte umět rozmlouvat s mrtvými. A tohle všechno zvládají DRIPPING DECAY na výbornou. Samozřejmě, pánové nepřinášejí nic nového, ani převratného, ale to dnes vlastně skoro nikdo. Myslím si, že se kapela chytila své morbidní práce velmi dobře a nelze jinak, než jejich debutové album všem doporučit. Vše je připraveno. Stůl je ušpiněný od krve a skalpely jsou rezavé. Tady se na nějakou sterilitu nehraje. Důležité jsou jenom bolest a strach. Podívejte se do jejích očí. Ta nejistota! Vůbec neví, co jí čeká. Na tohle se nedá připravit, to musíte zažít. Hnisavá, hnusná, smradlavá death metalová choroba! 


Asphyx says:

Everything is ready. The table is bloodstained and the scalpels are rusty. This isn't a sterile place. All that matters is pain and fear. Look into her eyes. The uncertainty! She doesn't know what's coming. You can't prepare for this, you have to experience it. The pathologists are on alert. They're looking forward to fresh, live meat. They're smiling. The first incision is made from the top down. Open the abdomen, remove the intestines, separate the skull, listen to the debut album of American DRIPPING DECAY. It makes a very good soundtrack for a public autopsy. So what if the patient's still alive a little bit.

The album gives that bloody morbid impression I like so much. Like classic horror movies, "Festering Grotesqueries" has its own unique and unmistakable atmosphere. If you like watching blood drain from an artery, then you've come to the right place.


DRIPPING DECAY was inspired by old hospital halls. This is clear to anyone who listens to the new album. If you like packs like AUTOPSY, CARCASS, TERRORIZER, EXHUMED, you will also like "Festering Grotesqueries". It is an exhumation of old practices, but definitely not a copy. The gentlemen, unlike others, play from the heart and believably. I think that honest dissection cannot be faked or copied. And I really smell bad blood here. The sound, the packaging, the overall execution, everything fits perfectly in place so that you can enjoy bits of rotten meat served on a stainless steel platter. As you listen, you'll dream of twisted, creepy nurses, of hooded figures laughing at your helplessness. You will be tied up like a wounded animal and tortured in the most cruel way. I like the way the band approaches their work. Pathology is a craft that won't forgive you for anything. You have to be precise, determined and you have to be able to talk to the dead. And DRIPPING DECAY do all of this to perfection. Of course, the gentlemen bring nothing new or groundbreaking, but then, almost nobody does these days. I think the band has grasped their morbid work very well and one cannot but recommend their debut album to everyone. Everything is ready. The table is bloodstained and the scalpels are rusty. There's no sterility here. All that matters is pain and fear. Look into her eyes. The uncertainty! She doesn't know what's coming. You can't prepare for this, you have to experience it. A festering, ugly, stinking death metal disease!


Tracklist:
01. Septic Sentient Slime (Intro) 
02. Autocannibal Ecstasy 
03. Abundant Cadaveric Waste 
04. Gut Muncher 
05. Bay Of Blood 
06. Barf Bag 
07. Watching You Rot 
08. Cremator 
09. Dissolve Me 
10. Dripping Decay 
11. Chemical Lobotomy 
12. Sadistic Excruciator 
13. Limitless Sacrifice 
14. Oozing Into Oblivion (Outro)Share this games :

TWITTER