DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. září 2023

Recenze/review - EXHUMED - Beyond the Dead (2023)


EXHUMED - Beyond the Dead
EP 2023, vlastní vydání

for english please scroll down

Už si ochutnal úplně všechno. Přejedl ses. Čerstvý mozek, játra na cibulce, lehce osmažené maso. Samé dobroty. Sešli jsme se dnes všichni, usedli ke stolu. Následuje víno a doutník. Jen vybraná společnost. Když máte peníze a moc, tak si můžete dovolit všechno. Chtěl si to prostě vědět? Jak chutná lidská krev? Problém nastal ve chvíli, kdy si se i ty stal pouhou potravou. Silnější šelmy vždycky vyhrávají. Dobrou chuť! Jsou tu staří dobří gore death metalisté EXHUMED a jejich nové EP "Beyond the Dead".

Pánové se na své morbidní pouti vrátili stylově k tomu, co umějí nejlépe. Ke zničujícímu gore, grindu a death metalu. Ubylo thrashe (respektive skoro vymizel) a vy si tak můžete vychutnat čtyři nové skladby a čtyři songy, zahrané naživo. A nebudeme si nic nalhávat, síla téhle smečky nejvíce vynikne právě na koncertech. Přidejte hlasitost, hostina může začít!


Zvuk (Sebastian Phillips), obal (Matt Stikker), produkce - vše je podřízeno jedinému. Zničit vás hudbou, rozsekat na malé kousky a ty potom rozemlít na prach. EXHUMED mají natolik specifický a originální výraz, že by bylo škoda jej měnit. Pánové pokračují i nadále ve své ošklivé práci a dělají to skvěle. Není to nic nového, ani převratného, ale myslím si, že staří fanoušci budou spokojeni. Na téhle partě mě vždy fascinovalo, jak jsou opravdoví, že jim mohu jejich hudbu věřit. Ostré riffy, devastující bicí, chorobné vokály. Neznám nic lepšího, než se zavřít do pokoje, pustit si "Beyond the Dead" pořádně nahlas a zhasnout všechna světla. Stačí několik prvních tónů a na zdi se mi začne promítat starý hororový film. Krásné zdravotní sestřičky s úchylnými úsměvy, milí kanibalové, chlápci, trávící svůj čas lovem v temnotě. Svět kolem nás se možná za poslední roky hodně změnil, ale EXHUMED jsou jistotou, záchytným bodem, na který je spolehnutí. Přiznám se, že už teď se těším na nějaký koncert, na kterém si vychutnám nové skladby naživo. Nějak podvědomě totiž cítím, že se stejně jednou stanu obyčejnou potravou, kusem masa na ujeté hostině. No řekněte, co si přát vlastně víc? Jste fanoušci téhle smečky? Pokud ano, tak neváhejte. Dostanete poctivou porci toho nejlepšího, co máte rádi. Chtěl si to prostě vědět? Jak chutná lidská krev? Problém nastal ve chvíli, kdy si se i ty stal pouhou potravou. Silnější šelmy vždycky vyhrávají. Dobrou chuť! Gore! Death! Grind! Metal! Hostina může začít! Maso je naporcováno! Masakr!


Asphyx says:

You've tasted everything. You've overeaten. Fresh brains, liver and onions, lightly fried meat. All good stuff. We're all here tonight, sitting down at the table. Followed by wine and a cigar. Just select company. When you have money and power, you can afford anything. You just wanted to know? What does human blood taste like? The problem came the moment you too became mere food. The stronger beasts always win. Bon appetit! The good old gore death metallers EXHUMED and their new EP "Beyond the Dead" are here.

On their morbid journey, the gentlemen have returned in style to what they do best. To devastating gore, grind and death metal. Thrash is gone (or almost disappeared) and you can enjoy four new songs and four songs played live. And let's not kid ourselves, the power of this pack is most evident in concert. Turn up the volume, the feast can begin!


The sound (Sebastian Phillips), the cover (Matt Stikker), the production - everything is subordinated to one thing. To destroy you with music, to chop you up into little pieces and then grind you into dust. EXHUMED have such a specific and original expression that it would be a shame to change it. The gentlemen continue to do their nasty work and they do it brilliantly. It's nothing new or groundbreaking, but I think old fans will be pleased. What has always fascinated me about this bunch is how genuine they are, that I can trust their music. Sharp riffs, devastating drums, sick vocals. I don't know anything better than locking myself in my room, turning "Beyond the Dead" up real loud and turning off all the lights. The first few notes are enough to project an old horror movie on the wall. Beautiful nurses with creepy smiles, cute cannibals, guys spending their time hunting in the dark. The world around us may have changed a lot over the years, but EXHUMED are a sure thing, a clue that can be counted on. I'll admit that I'm already looking forward to a show where I can enjoy the new songs live. Somehow, subconsciously, I feel that I'll become a mere food, a piece of meat at a feast anyway. Well, what more could you ask for? Are you a fan of this pack? If you are, don't hesitate. You'll get a fair portion of the best of what you love. You just wanted to know? What does human blood taste like? The problem came the moment you too became mere food. The stronger beasts always win. Bon appetit! Gore! Death! Grind! Metal! Let the feast begin! The meat is carved! Massacre!


about EXHUMED on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Lysergicide 
02. Septic Five 
03. Rapid Unplanned Disassembly 
04. Sick At Heart 
05. Dysmorphic (Live) 
06. Dead End (Live) 
07. Slaughter Maniac (Live) 
08. In My Human Slaughterhouse (Live)


EXHUMED:
Mike Hamilton - drums
Matt Harvey - guitar, vocals
Sebastian Phillips - guitar, vocals
Ross Sewage - bass, vocals


Share this games :

TWITTER