DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 20. listopadu 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ALCHEMY OF FLESH - By Will Alone (2023)

Recenze/review - ALCHEMY OF FLESH - By Will Alone (2023)


ALCHEMY OF FLESH - By Will Alone
CD 2023, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Zkoušel to snad už stokrát. Stále mu to nešlo. Své oběti chytal v temných ulicích a zavíral je do studené kobky. Vyděšená tvář, bolest a mučení. Všechno musel překonat. Jednou se mu to podaří, už je hodně blízko. Stvořit lidskou zombie není vůbec jednoduché. Potřebujete k tomu spoustu znalostí. A je vám doufám jasné, že vás společnost nepochopí? Dnes by to šlo. Noc je jasná a ve městě panuje strach. Kde jsi? Kdo bude další na řadě? Film skončil a šel jsem domů. Zahlédl jsem ve stínu záblesk nože. 

Hororový film a nové album amerických ALCHEMY OF FLESH se mi spojili ihned dohromady. Jako asi každý fanoušek death metalu mám rád, když z hudby cítím napětí, drive a sílu, špínu a hnis, když mě zahalí do černého pláště krvavé mlhy. Tim Rowland, jako jediný člen kapely, tohle všechno umí. Přesvědčit jsme se o tom mohli všichni už na jeho předchozí desce "Ageless Abominations" z roku 2021, o které jsem psal i na našich stránkách (odkaz naleznete dole pod dnešním článkem). Novinka je volným pokračováním morbidních fantazií. A nutno rovnou napsat, že hudba opět řeže tou správnou stranou nože. 


Přiznám se, že jsem si při poslechu ihned začal připadat jako nebohá oběť, která utíká prázdnými ulicemi před nějakým zvráceným maniakem. Byl jsem lovenou zvěří a užíval si ostré, velmi dobře napsané riffy, brutální bicí i démonické melodie. Po formální stránce je také vše v nejlepším pořádku. Divoký, dynamický a velmi dobře čitelný zvuk (Mastered by JB Van Der Wal), který doslova zabíjí, zajímavý fantasy obal (Mario Lopez), tohle všechno dělá z nahrávky doslova povinnost pro všechny, kteří se považují za death metalové gurmány. Stylově se stále pohybujeme na stejných pohřebištích jako kapely typu IMMOLATION, HATE ETERNAL, MORBID ANGEL, BRUTALITY, MONSTROSITY. Osobně se mi nejvíc líbí zvláštní nálada celého alba, kterou lze opravdu přirovnat k nějakému starého dobrému hororovému filmu. K jednočlenným kapelách a projektům bývám většinou skeptický, většina lidí nedokáže vše ošetřit tak, jak to mám rád, ale Tim Rowland opět dokazuje, že má velký talent pro záhrobní věci. Deska se valí kupředu, nekompromisně, jako lavina. Nezná slitování a zůstává po ní dlouhá krvavá šmouha. Je to tak, "By Will Alone" je opět albem, které se povedlo. Podepisuji to já i všichni šílenci, kteří se toulají po setmění ulicemi. Zmínit musím ještě jednu, pro mě asi nejdůležitější věc. Mě zkrátka baví novinku poslouchat a rád se k ní stále vracím. Chutná mi jako pořádná porce shnilého, mokvajícího masa. Chtěl bych ještě dodat několik slov, ale dělat to nebudu. Raději totiž poslouchám, než abych psal. Dávám vysokou známku kvality! Temný, masivní death metalový masakr v kobkách plných hnusu a špíny! Hororová atmosféra!


Asphyx says:

He's tried a hundred times. He still couldn't do it. He'd catch his victims in the dark streets and lock them in a cold dungeon. A terrified face, pain and torture. He had to overcome it all. Once he does, he's very close. Creating a human zombie is not easy. You need a lot of knowledge. And I hope you realize that society won't understand you? It could be done today. The night is clear and the city is in fear. Where are you? Who's next? The movie ended and I went home. I saw the flash of a knife in the shadows. 

The horror film and the new album by American ALCHEMY OF FLESH came together for me immediately. Like probably every death metal fan, I love when music makes me feel tension, drive and power, dirt and pus, when it envelops me in a black cloak of bloody fog. Tim Rowland, as the only member of the band, can do it all. We could all see it on his previous album "Ageless Abominations" from 2021, which I also wrote about on our website (the link can be found at the bottom of today's article). The new album is a loose continuation of morbid fantasies. And it must be written straight away that the music again cuts with the right side of the knife.


I must admit that when I listened to it, I immediately began to feel like a poor victim running through the empty streets from some sick maniac. I was the hunted game and enjoyed the sharp, very well written riffs, brutal drums and demonic melodies. Formally, everything is also in the best order. A wild, dynamic and very clear sound (Mastered by JB Van Der Wal) that literally kills, an interesting fantasy cover (Mario Lopez), all this makes the record a must for all who consider themselves death metal gourmets. Stylistically we are still in the same graveyards as bands like IMMOLATION, HATE ETERNAL, MORBID ANGEL, BRUTALITY, MONSTROSITY. Personally, I like the strange mood of the whole album the most, which can really be compared to a good old horror movie. I tend to be skeptical of one-man bands and projects, most people can't treat everything the way I like it, but Tim Rowland proves once again that he has a great talent for the backstage stuff. The record rolls forward, uncompromisingly, like an avalanche. It knows no mercy and leaves a long bloody smear. That's right, "By Will Alone" is once again an album that succeeds. Signed by me and all the madmen who wander the streets after dark. I have to mention one more thing, probably the most important thing for me. I simply enjoy listening to the new album and I like to come back to it all the time. It tastes to me like a good portion of rotten, dripping meat. I would like to add a few more words, but I won't. I prefer to listen rather than write. I give high marks for quality! Dark, massive death metal massacre in dungeons full of filth and filth! Horror atmosphere!


Recenze/review - ALCHEMY OF FLESH - Ageless Abominations (2021):

Tracklist:
01. Meteor Hammer 
02. The Godhead Of Self 
03. Other Eden 
04. Earth Dragon Totality 
05. Labyrinthine Fortress 
06. An Erratic Existence 
07. Unmaker 
08. Immuration 
09. Origin Of Suffering

band:
Album produced by Tim Rowland
All lyrics and vocals written and performed by Tim Rowland
All music written, performed, recorded, and mixed by Tim Rowland
Mastered by JB Van Der Wal

Artwork by Mario Lopez
Layout by Nestor Carrera
Logo by Lord Tetrarch
Share this games :

TWITTER