DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 5. prosince 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MALEDICTION - The Soil Throne (2023)

Recenze/review - MALEDICTION - The Soil Throne (2023)


MALEDICTION - The Soil Throne
EP 2023, Cosmic Key Creations

for english please scroll down

Už dávno nevíš, co je pravda a co lež. Surfuješ na vlnách falešných informací a věříš už jenom tomu, čemu chceš. Potřebuješ další dávku, další násilí, další sex. Zabíjíš z nudy, adrenalinu je tolik málo. Pokřivený svět, zombie, toulající se ulicemi. Ovládáni na dálku, čím větší hloupost, tím větší úspěch. Už dávno vím, že nepatřím do téhle doby. Smířil jsem se s tím. Znovu a znovu za sebou zavírám ocelové dveře a poslouchám už jenom hudbu, která se mi líbí. MALEDICTION se vrátili. Po dlouhých letech v podzemí jsou zpět a vypadá to, že silnější než kdy dřív.

Pamětníkům nemusím nic vysvětlovat, ale pro vás mladší si dovolím pár poznámek. Historie kapely se začala psát v devadesátých letech minulého století. Již tenkrát se jednalo o syrový a drsný death metal s krvavou příměsí grindcore. Zkrátka a jednoduše, stará dobrá britská škola v té nejlepší podobě. Pokud tedy máte chuť na trošku té kruté reality, tak zahoďte všechny obrazovky a poslouchejte pořádně nahlas. 


MALEDICTION vždy uměli nalézt ty nejslabší a nejcitlivější místa a na ty zaútočit. Už v devadesátých letech se mi na nich vždy líbilo, že dokázali kombinovat chladnou a temnou atmosféru s touhou nakopat všem zadky. Daří se jim to i letos, na novém EP "The Soil Throne". Tohle není žádný umělý produkt, se současnou nudnou produkcí. Naopak! Všechno řeže tou správnou stranou nože. Mám pocit, že stojím po kolena v ledové kaluži plné zkažené krve a kapela mi hází syrové maso přímo do obličeje. Jasně, jsem taky starý prašivý pes a můj úsudek je ovlivněn určitě i tím, že jsem fanoušek kapely, ale přátelé - tady se hraje od srdce, pro všechny věrné. Není to ale jenom skvělé řemeslo, které pánové odvedli. Už jenom ten zvuk, obal, celkové provedení. Všechno sedí na svých místech. Jenže tihle maniaci přidávají ještě něco navíc, kus sebe samých. Určitě to znáte. Člověk se ráno probudí, bolí ho hlava a má velmi špatnou náladu. Všechny ty reklamy kolem, lidé s falešnými úsměvy, dav v ulicích, tupé kecy politiků. Doporučuji nasadit sluchátka, přidat volume doprava a uvidíte, že vaše duše bude najednou čistá jako hladina horského jezera. Znáte to, všude kolem chodí kdysi krásné dívky, plné plastu a umělých úsměvů. Já budu mít raději vždycky přirozenost, ryzost a opravdovost. S hudbou těchto maniaků to mám podobně. Věřím jim každý tón, každou notu. Hergot brácho, letos se nové EP fakt povedlo! Tohle je masakr přesně podle mého gusta. Totálně devastující, syrový death grind, který vám vystřelí mozek z hlavy! Smečka starých prašivých psů, která vás roztrhá na kusy! 


Asphyx says:

You don't know what's true and what's false anymore. You surf the waves of false information and believe only what you want. You need another dose, more violence, more sex. You kill out of boredom, adrenaline is so scarce. A twisted world, zombies roaming the streets. Controlled from a distance, the greater the stupidity, the greater the success. I've known for a long time that I don't belong in this era. I've made my peace with it. Time and time again I close the steel door behind me and listen only to music I like. MALEDICTION are back. After many years underground they are back and it seems stronger than ever.

I don't have to explain anything to the old-timers, but for you younger ones I'll allow myself a few remarks. The history of the band began in the 1990s. Even then it was raw and harsh death metal with a bloody grindcore admixture. In short, good old British school at its best. So if you're in the mood for a bit of that harsh reality, drop all the screens and listen properly loud.


MALEDICTION have always been able to find the weakest and most sensitive points and attack them. What I always liked about them back in the nineties was that they could combine a cool and dark atmosphere with a desire to kick everyone's ass. They manage to do it again this year, on their new EP "The Soil Throne". This is no artificial product, with contemporary boring production. On the contrary! It cuts everything with the right side of the knife. I feel like I'm knee deep in an icy pool of rotten blood, and the band is throwing raw meat right in my face. Sure, I'm a mangy old dog too, and my judgement is certainly influenced by being a fan of the band, but friends - this is where the heart is played, for all the faithful. But it's not just great craftsmanship that the gentlemen have done. Just the sound, the packaging, the overall execution. Everything fits in place. But these maniacs add something extra, a piece of themselves. I'm sure you know that. You wake up in the morning with a headache and a very bad mood. All those advertisements around, people with fake smiles, crowds in the streets, politicians talking dumb shit. I recommend you put on your headphones, turn the volume to the right and you will see that your soul will suddenly be as clear as the surface of a mountain lake. You know, once beautiful girls walking around, full of plastic and artificial smiles. I'll always prefer to be natural, pure and real. I feel the same way about the music of these maniacs. I trust them with every note, every note. Damn, bro, the new EP this year was a real success! This one is a massacre, just like my taste. Totally devastating, raw death grind that will blow your brains out! A pack of old mangy dogs that will tear you apart!Tracklist:
01. Black Narcissus 
02. Sky Written Rapture 
03. The Omerta Masquerade 
04. Pernicious Zealotry 
05. Infestation MMXXIII 
06. In Maledictus Sol

Malediction is:
Shaun Stephenson - vocals
Rich Mumford - electric and acoustic lead and rhythm guitars, bass, keyboards.
Mark McGowan - electric rhythm guitars.
Jon Rushforth - drums and percussion
Rik Simpson – bass.Share this games :

TWITTER