DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. ledna 2024

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BAFOMET - Baptized in Goat Blood (2023)

Recenze/review - BAFOMET - Baptized in Goat Blood (2023)


BAFOMET - Baptized in Goat Blood
CD 2023, Iron Fist Productions, Nuclear War Now! Productions

for english please scroll down

Probudím se a všechno kolem je úplně jinak. Ještě včera jsme trávili svůj čas na sociálních sítích a všichni byli online, jenže teď mám na sobě džínovou vestu a vedle postele stojí kazeťák. Trošku se leknu, protože dostanu pusu od mladé krásné dívky. Má pevné tělo a na zadku vytetované logo kapely BAFOMET. Usměje se na mě a zmáčkne play. Celý pokoj se zaplní metalem, který  jsem poslouchal v dobách, když jsem s muzikou začínal. Vítejte zpátky v osmdesátých letech minulého století! Dáme si pivo a cigáro a vyrazíme do ulic.

Na periférii se sejdeme s ostatními. Metal zrovna vládne světu a nová deska "Baptized in Goat Blood" ihned všechny zaujme. Sedneme si na betonovou zeď a popíjíme. Pak začne někdo mávat  hlavou. Nakonec se přidáme všichni. Schválně si pusťte ukázky a posuďte sami. 


BAFOMET pocházejí z Japonska a ďábla uctívají od roku 2015. Jedná se o hudbu, která je ohlodaná na kost. Základem jsou odkazy na BATHORY, VENOM, ABIGAIL, SABBAT, přístup mi potom připomíná to, co dělá Fenriz z DARKTHRONE. Zkrátka a dobře, Satan číhá za každým rohem a usmívá se. Hraje se zde hlavně pro něj i pro všechny démony. Jasně, že už tu všechno bylo a Japonci jenom exhumují staré, notoricky známé postupy. Je nutné ale také rovnou dodat, že to dělají velmi zkušeně a elegantně. Mám to ve své hlavě a uších nastavené tak, že mě musí songy rozsekat, musím mít chuť na mosh-pit. Pořádně zahrozit nebi, odplivnout si před kostelem. Tohle jsou všechno věci, které z hudby těchto maniaků slyším. Líbí se mi zastaralý, pradávný zvuk, ten je opravdu jak vystřižený z dávné doby. Parádní je i obal, který vše krásně doplňuje. Je pro mě velmi příjemné poslouchat novou desku  "Baptized in Goat Blood" stále dokola. Nikde nic nepřebývá, ani nechybí. Jedná se o divokou jízdu přímo do pekla. Doporučuji vám si  pustit album, až budete řídit auto. Jen si potom dejte pozor, abyste nepřekročili rychlost. Protáčím CD stále ve svém přehrávači a je mi zase sedmnáct. Nikde žádný internet, ani divný svět, řítící se do záhuby. Jsem jenom já, pivo, holky a metal, který mi právě začíná kolovat v žilách. Mrazí mě v kostech a těším se na večer, až se zavřu před vším okolo a budu si tuhle desku rvát pod tlakem do hlavy. Je totiž skvělá, baví mě a má v sobě potřebnou dávku energie, kterou potřebuji, abych přežil. Zapalte znovu ohně! BAFOMET jsou zde! Heavy black speed metal zahraný s ďáblem s těle! 


Asphyx says:

I wake up and everything around me is completely different. Just yesterday we were spending our time on social media and everyone was online, but now I'm wearing a denim vest and there's a tape recorder next to the bed. I'm a little scared because I get a kiss from a beautiful young girl. She has a firm body and the BAFOMET logo tattooed on her ass. She smiles at me and presses play. The whole room fills up with the metal I used to listen to back when I first started with music. Welcome back to the 1980s! We'll have a beer and a cigarette and hit the streets.

We'll meet up with the others on the outskirts. Metal's ruling the world right now, and the new album, "Baptized in Goat Blood", is catching everyone's attention. We sit down on a concrete wall and drink. Then someone starts waving their head. Eventually, we all join in. You can listen to the previews and judge for yourself.


BAFOMET are from Japan and have been worshipping the devil since 2015. This is music that is gnawed to the bone. The base is references to BATHORY, VENOM, ABIGAIL, SABBAT, then the approach reminds me of what Fenriz from DARKTHRONE does. In short, Satan is lurking around every corner and smiling. It's mostly played for him and all the demons. Of course, it's all been done before and the Japanese are just exhuming old, notorious practices. But it must also be said that they do it with great skill and elegance. I have it set in my head and ears that the songs must chop me up, I must be in the mood for mosh-pit. Threaten the heavens, spit in front of the church. These are all things I hear in the music of these maniacs. I like the antiquated, ancient sound, it's really like something cut from a bygone era. The cover art is awesome too, it complements everything beautifully. I find it very enjoyable to listen to the new album "Baptized in Goat Blood" over and over again. Nothing is missing or missing anywhere. It's a wild ride straight to hell. I recommend you listen to the album when you drive your car. Just be careful not to speed afterwards. I'm still spinning the CD in my player and I'm seventeen again. No internet anywhere, no strange world hurtling towards destruction. It's just me, beer, girls and metal, which is just starting to flow through my veins. I'm chilling in my bones and looking forward to tonight, when I close myself off from everything around me and rip this record into my head under pressure. Because it's great, it's fun, and it has the necessary amount of energy I need to survive. Light the fires again! BAFOMET are here! Heavy black speed metal played with the devil with a body!tracklist:
1. Baptism
2. Goat Blood
3. Lucifer
4. Beast Of Chaos
5. Scythe Of The Reaper
6. Resurrection
7. Leviathan's Priest
8. Evil Force
9. Witch's Curse
10. Take The Knife
11. Heavy Metal AvengerShare this games :

TWITTER