DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 4. dubna 2024

Home » , , , , , , » Recenze/review - BLODIG - Graveyard Decay (2024)

Recenze/review - BLODIG - Graveyard Decay (2024)


BLODIG - Graveyard Decay 
EP 2024, vlastní vydání

for english please scroll down

Setkáváme se několikrát týdně na místním hřbitově. Už od rána jsme neklidní a těšíme se, až vyrazíme. Cestou nakoupím nějaké dobré pití. Zajímavé je, že si dají živí i nemrtví. Připijeme si na zdraví a potom vykopeme první hrob. Tentokrát je to kdysi padlý a prokletý mnich, který za svého života napáchal příliš zla. Rozdrtíme ho na prach a spálíme na popel. Potom si pustíme nějakou dobrou hudbu. Dnes jsem zvolil nové EP argentinských BLODIG. Kapely, která moc dobře ví, o čem je krutá a reálná smrt.

Jedná se o mrazivý, temný death metal s jasným cílem. Zničit vás, totálně rozsekat. Zvolený styl je potom notoricky známý a ovlivněný severskými melodiemi, které se hrály kdysi dávno ve Švédsku. Doporučuji vám tedy dobré pivo, čerstvě vykopaný hrob a volume úplně doprava.


Nad hřbitovem se vznáší mrazivé melodie. Zombie tančí v zuřivých rytmech. Připadám si jako v dobách svého mládí, když světu vládly kapely jako ENTOMBED, NIHILIST, DISMEMBER, SORCERY, ENTRAILS. Pánové se navíc své hrobnické práce ujmuli velmi dobře. Dali si pozor na zvuk, na produkci, ale třeba i na obal, který je opravdu velmi povedený. Není to ale jenom formální stránka věci, která se mi líbí. Skladby v sobě navíc obsahují takovou tu těžko definovatelnou touhu ničit. Možná právě proto se nejlépe nové EP "Graveyard Decay " poslouchá na starých pohřebištích, v katakombách nebo v márnicích. Argentincům se povedla skvělá stylová deska. Líbí se mi, že se snažili do skladeb vložit i vlastní nápady, invenci. Je prostým faktem, že se album velmi dobře poslouchá a rád se k němu vracím. Muzika je mojí společnicí mimo spánku vlastně pořád. Někdy se ale dostane i do mých snů. To potom tančím s těmi nejkrásnějšími zombie, užívám si mrtvolnou atmosféru a těším se, až peklo otevře svoje brány. Stačí jenom vstoupit. Jsem moc rád, že jsem na svých toulkách podzemím BLODIG potkal. Jinak bych byl ochuzen o další ze skvělých morbidních zážitků. Dávám si další pivo a podupávám si nohou do rytmu. Spokojeně se usmívám já, i všichni nemrtví. Hraje se tu hlavně pro ně. Podepisuji vám vlastní krví, že tohle EP řeže tou správnou stranou nože. Setkáváme se několikrát týdně na místním hřbitově. Už od rána jsme neklidní a těšíme se, až vyrazíme. Cestou nakoupím nějaké dobré pití. Zajímavé je, že si dají živí i nemrtví. Připijeme si na zdraví a potom vykopeme první hrob. Starodávný, severský death metal, po kterém vám zůstane v hlavě krvavá stopa! Exhumace!

 

Asphyx says:

We meet several times a week at the local cemetery. We've been restless since morning and we're excited to get going. I'll buy some good drinks on the way. Interestingly enough, the living and the undead have a drink. We drink a toast and then dig the first grave. This time it's a once fallen and cursed monk who did too much evil in his lifetime. We will crush him to dust and burn him to ashes. Then we'll play some good music. Today I've chosen the new EP from Argentina's BLODIG. A band that knows very well what a cruel and real death is all about.

This is chilling, dark death metal with a clear goal. To destroy you, to totally shred you. The chosen style is then notorious and influenced by Nordic melodies that were played in Sweden long ago. So I recommend a good beer, a freshly dug grave and volume all the way to the right.


Frosty melodies float over the cemetery. Zombies dance to the furious rhythms. I feel like in the days of my youth, when bands like ENTOMBED, NIHILIST, DISMEMBER, SORCERY, ENTRAILS ruled the world. Moreover, the gentlemen did their grave digging job very well. They paid attention to the sound, to the production, but also to the cover, which is really very good. But it's not just the formal side of things that I like. The songs also have this hard-to-define desire to destroy. Maybe that's why the new EP "Graveyard Decay " is best listened to in old burial grounds, catacombs or morgues. The Argentinians have made a great style record. I like that they tried to put their own ideas and inventiveness into the songs. It is a simple fact that the album is very easy to listen to and I like to come back to it. Music is my companion outside of sleep all the time. But sometimes it gets into my dreams. That's when I dance with the most beautiful zombies, enjoy the dead atmosphere and look forward to hell opening its gates. All you have to do is enter. I'm so glad I met BLODIG on my underground wanderings. Otherwise I would have been deprived of another of the great morbid experiences. I'm having another beer and tapping my foot to the beat. I smile with satisfaction, and so do all the undead. It's mostly for them. I'll sign you with my own blood that this EP cuts with the right side of the knife. We meet several times a week at the local cemetery. We've been restless since morning and we're excited to get going. I'll pick up some good drinks on the way. Interestingly enough, the living and the undead have a drink. We drink a toast and then dig the first grave. Ancient northern death metal that will leave a trail of blood in your head! Exhumation!
Tracklist:
01. The Dance Of The Corpses 
02. Inert Bodies 
03. I Am The Chaos 
04. The Cavern


Share this games :

TWITTER