DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 8. února 2024

Report, photos, video - IMPIETY, NIHILO, HELLDRIFTER - club Modrá Vopice, Prague - 07. 02. 2024

Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:


Někdy si připadám jako básník, který provázel Danteho na jeho pouti peklem i očistcem. Vždycky mě fascinovali v knihách ti, kteří stáli v pozadí, našeptávali, naslouchali. Někteří z nich si potom sedli a sepsali díla, které obdivujeme dodnes. Hraň Satan, že bych se chtěl nějak přirovnávat ke světovým velikánům, to mi pokora nedovolí, ale tento příměr je více než vhodný. Již je tomu totiž mnoho let, kdy jsem byl poprvé osloven, abych zkusil napsat pár řádek o muzice. Následoval první rozhovor, první report z koncertu. Vždycky jsem se snažil podporovat kapely, o kterých si myslím, že jsou dobré. Napsal jsem o spoustě nových, které pak získaly smlouvu u velkých labelů. Podobné chvíle pro mě bývají odměnou, satisfakcí, že všechna ta práce není zbytečná. Člověk by měl mít alespoň trošku sebekázně, bez té to nejde. Je to o odříkání. Musíte si sednout, uklidnit se, mít náladu na to psát. Je to i o spoustě administrativy.

Výlety za kapelami jsou pro mě potom takovou odměnou, poutí chcete-li, na jejímž konci si plním sny. Člověk musí mít sny a cíle, jinak zakrní. Stane se z něj zapšklý a líný jedinec. Ale stárnu, živím rodinu, už to zkrátka nedávám jako dřív. Musím si vybírat. Už mě nelákají velké koncerty slavných kapel. Štvou mě tam lidi, kterých je moc a většinou se nudím. Proto si vybírám akce, jako je návštěva IMPIETY. To je pro mě legenda legend, bez které by nebyla moje sbírka úplná. Nebudu vám tu vypisovat celou historii kapely, wikipedii máme všichni a navíc, pořád si zakládám na tom, že mí čtenáři nejsou tupci. Každopádně, tohle je takovej kult, že jsem nesměl v Praze chybět. Příprava začala už minulý týden. Vždy napíšu několika kamarádům, ale poslední dobou chodí stejně jenom Míra, který tentokrát díky nemoci nemohl. Také si musím koupit jízdenky na vlak. Mezi Prahou a Plzní bývá totiž dost často vyprodáno a místenka je pro mě nutností. O víkendu si nabiji baterie do foťáku a vybírám asi hodinu tričko. Mám svý autistický rituály. Marteny vyleštit, abych v hlavním městě neudělal ostudu. 


Když jdu ve středu pěšky do práce, bolí mě celý tělo. Včera jsem si dal spoustu bazénů a už mi fakt není dvacet, aby se to na mě nepodepsalo. Stejně jako práce, ve které sedím a ozářen monitorem se musím soustředit. Továrna není žádnej ouřad, tady se musí makat. Vydám se přes řeku a nasadím si sluchátka (další riutál). Přehrávám si celou diskografii IMPIETY a teprve na hlaváku v Plzni se uklidním. Koupím si pivko a když přijede vlak, tak je mi konečně fajn. Před Smíchovem jdu na záchod, sestoupím do metra a musím se vrátit, nemám jízdenky. Pípnu si v trafice a už si to směřuju na Českomoravskou. Je tu hned u výlezu hospoda Kozlovna. Srkám v ní Kozla 11°, jak jinak a je mi čím dál tím lépe. Ne, nejde o alkohol, jde o celkový stav mysli, o relax. Něco jako sex, jen s tím rozdílem, že pít můžete i s chlapem. Ono tedy, já na to sice nejsem, ale někdo...ale dost, nebudu to rozebírat, nejsem Netflix. Je to legrace.

Popiju a je mi dobře. Vydám se nahoru na kopec, do mý oblíbený kůlny. Modrá Vopice je doslova nasáklá vzpomínkami. Ještě před lety to byla death metalová Mekka. Teď už tolik ne, po covidu se spousta věcí změnila, ale pořád cítím v kostech mráz. Kolik já tu jenom potkal nových kamarádů, známých, kolik kapel, legend. Jedna přijela i dnes. Jsem opravdu natěšený, já tohle potřebuji k životu. Jinak bych zahynul, je to pro mě nutnost, jako chodit ven, do lesa, číst si. Mám metal zakódovaný navěky v genech. Sice nevím, jak se budu trmácet takovou dálku třeba za osm let, ale to teď neřeším. Momentálně jsme tu, máme na držkách rohlíky a těšíme se, až zazní první riff. Dobrá, dám si ještě jedno a pak půjdeme na to. Peklo i očistec v jednom začínají! 


HELLDRIFTER - solidní začátek v melodických death  metalových a thrashových rytmech. Přiznám se bez mučení, že jsem kapelu vůbec neznal, dopředu ji neslyšel. Ale naživo to nebylo špatné. Klukům to sypalo hezky, zazněla spousta zajímavých momentů ve stylu CARCASS, CANNIBAL CORPSE nebo AT THE GATES. Pokud mělo být účelem dát o kapele vědět, byl splněn. Podívám se jim na zub a určitě je povedu i nadále v patrnosti. Dobré to bylo. 
Solid start in melodic death metal and thrash rhythms. I admit without torture that I didn't know the band at all, I hadn't heard them before. But live it wasn't bad. The guys were sprinkling it nicely, there were a lot of interesting moments in the style of CARCASS, CANNIBAL CORPSE or AT THE GATES. If the purpose was to make the band known, it was fulfilled. I'll keep an eye on them and will definitely keep them in my sights. It was good.

NIHILO - švýcarské maniaky chci vidět už několik let. Konečně se mi to splnilo! Pánové staví na starých ověřených postupech a nutno rovnou dodat, že to dělají velmi elegantně a se zručností starých mistrů. Líbilo se mi to! To je bez debat. Připadal jsem si, jako bych sestoupil s kapelou několik metrů pod zem a tam jsme ve starých katakombách drtili prašivé kosti. Bylo to velmi surové a zlé, ošklivé a mokvající. Zásah přímo na solar plexus. Jako starý hrobník a archivář morbidní muziky, jsem byl navýsost spokojený. Bylo to setkání se smečkou vzteklých psů, kteří moc dobře věděli, kam nás kousnout, aby to co nejvíc bolelo. Díval jsem se do tmy a kýval se se sekerou v ruce! Totální masakr v márnici! 

I've been wanting to see the Swiss maniacs for a few years now. Finally it came true! The gentlemen are building on the old tried and tested techniques and it must be added that they are doing it very elegantly and with the skill of the old masters. I loved it! There is no doubt about it. I felt as if I had descended with the band several meters underground and there we were in the old catacombs crushing dusty bones. It was very raw and evil, ugly and swampy. It hit right on the solar plexus. As an old gravedigger and archivist of morbid music, I was very pleased. It was an encounter with a pack of rabid dogs who knew exactly where to bite us to make it hurt the most. I stared into the darkness, swinging my axe! A total massacre in the morgue!

IMPIETY - pokud by se mě někdo zeptal na definici hudebního zla, určitě bych odpověděl jménem téhle singapurgské kapely - "Satan"!. Jestliže jsem v úvodu zmiňoval Danteho peklo, tak vězte, že tenhle spisovatel jej definoval velmi přesně. Co se týká hudby, jsou v tom IMPIETY stejně dobří. Black metal, death, thrash. Všechno staré a zahnívající. Ortodoxní, klasický a tradiční přístup, který mě nechal zavzpomínat i na moje začátky. Tohle všechno ve vystoupení bylo. Navíc obrovské množství síry a zkažené krve. Ďábel nám zase jednou ukázal svoji pravou tvář. Kapela hrála takovým způsobem, že jsem myslel, že všichni nakonec vypustíme svoji duši. Myslím si, že se to stalo. Alespoň já jsem si připadal jako ukřižovaný hlavou směrem dolů. Tohle byl starodávný black/death metalový obřad! Seance, ze které neodešel nikdo nepoznamenaný! Měl jsem strach, aby se mi neobjevila stigmata na rukou! Blasfemický rituál všech prokletých! Démonický koncert!

 


If someone asked me for a definition of musical evil, I would definitely answer with the name of this Singapore band - "Satan"!. If I mentioned Dante's Inferno in my introduction, know that this writer defined it very precisely. When it comes to music, IMPIETY are equally good at it. Black metal, death, thrash. All old and decaying. An orthodox, classic and traditional approach that made me think back to my beginnings. This was all in the show. Plus a huge amount of sulphur and bad blood. The devil showed his true colors once again. The band played in such a way that I thought we were all going to let our souls out at the end. I think that's what happened. At least I felt like I was crucified upside down. This was an ancient black/death metal ceremony! A session that no one left unscathed! I was afraid of getting stigmata on my hands! The blasphemous ritual of all the damned! A demonic concert!

Návštěvnost byla poměrně slabá. Čekal jsem něco kolem stovky lidí a přišlo dle mého necelých třicet. Ke zvuku mám snad jedinou připomínku. Vše bylo možná moc "nabasované", ale jinak v pořádku. Organizace jako vždy bez připomínek. Jelo se dle uveřejněných časů, takže jsem v pohodě stíhal vlak. 

Popadal jsem dech, musel jsem hned na bar a pivo jsem vypil na ex. Mám to takhle pokaždé, když zažiju nějaké skvělé vystoupení. Bylo to mocné, takový ten zážitek, na který budete hodně dlouho vzpomínat. Budete o něm vyprávět a všichni, kteří na koncertě byli, budou navěky spojeni v nepsaném kruhu. Píšu to často. Muziku poslouchám srdcem a dnes jsem jej také obrovský kus dostal. Bylo černé a prolezlé chorobami. Tepalo v pekelném rytmu. Bohužel mi nezbývalo nic jiného, než se rozloučit. Vylezu z klubu. Jdu po chodníku a proti mě se míhají světla aut. Najednou je mé tělo jen seřízeným strojem, který má jediný úkol - spát. Na tramvaj, pak obezřetně přes park před hlavákem. Najít vlak a sednout si. Teprve pak, když se rozjedeme a já napíšu domů, že jsem v pořádku, mi začne všechno létat hlavou. Myšlenky si utřídím až někde před Plzní. Stojím na zastávce a jsem šíleně utahaný. Tohle nikomu nevysvětlíte, to se nedá popsat. Ten pocit musíte zažít. Uléhám vedle své ženy a když usnu, tak jsem Dante Alighiery. Když vstoupím do pekla, hrají tam IMPIETY. Mějte se co nejlépe a díky za přízeň. A nezapomeňte, ďábel má mnohdy moc hezkou tvář. Carpe Diem!

about bands on DEADLY STORM ZINE:

NIHILO:IMPIETY:---------------------------------------------------------------------------------------------------

Recenze/review - SPECTRAL VOICE - Sparagmos (2024)


SPECTRAL VOICE - Sparagmos
CD 2024, Dark Descent Records

for english please scroll down

Navštěvuji tato podivná místa již dlouhé roky. Daleko za městem, v hlubokých lesích, je močál, který občas vydá děsivé svědectví. Na povrch vyplouvají mrtvá zohavená těla, o kterých nikdo neví, odkud jsou. Pach rozkládajícího se masa, hejna much, krkavci posedávající všude kolem a čekající na mršinu. Bělavé kosti, lebky které žalují. Stává se to pokaždé, když poslouchám nějakou nahrávku, o které si myslím, že není z našeho světa. Novinka amerických tmářů SPECTRAL VOICE"Sparagmos" musela vzniknout někde v těchto místech.

Když si ji totiž pustíte, ucítíte v kostech chlad a vaše oči se zbarví do krve. Jedná se teprve o druhé dlouhohrající album kapely (odkaz na přechozí počin "Eroded Corridors of Unbeing" naleznete dole pod článkem). Opět je to mokvající směs temného a mocného doom death  metalu, který je napsaný velmi originálně a zajímavě. 


Není žádným tajemstvím, že tahle smečka je personálně propojena s kapelami jako BLOOD INCANTATION, BLACK CURSE, CHTHONIC DEITY a spoustou dalších, zaobírajících se převážně posledními věcmi člověka na světě. My staří hrobníci moc dobře víme, že krása pohřebnictví je v její naléhavosti a vznešenosti. I základem hudby SPECTRAL VOICE je absolutní tma. Postupně jsem se dostával do rauše, deska mi připomíná nějakou pradávnou mantru, kterou kapela exhumovala a podpořila svojí hudbou. Je to hodně návykové, jedovaté album,  které vám zkazí veškerou krev v těle. Představte si močál, obklopující malý hřbitov v lesích. Také cítíte fyzickou přítomnost smrti? Není to jenom skvělým  zvukem (Arthur Rizk - recording, mixing, mastering) a kosterným obalem (Manifester). Jsou to hlavně nápady, schopnost kapely navodit potřebně pochmurné nálady. Opravdu mám pocit, že mě jednotlivé skladby stahují pomalu do hlubin. Každý další krok, každá další snaha mě dusí a pálí. Dochází mě dech, abych se nakonec utopil a rozplynul se ve věčnosti. "Sparagmos" je nahrávkou, která by mohla dělat dobře všem prokletým, všem, kteří prodali svoji duši ďáblu. Pokud se vám líbí kapely jako ABHORRENCE, DISEMBOWELMENT, CIANIDE, DECOMPOSED, GRAVE MIASMA, INCANTATION, DISMA, budete určitě spokojeni. Pach rozkládajícího se masa, hejna much, krkavci posedávající všude kolem a čekající na mršinu. Bělavé kosti, lebky které žalují. Stává se to pokaždé, když poslouchám nějakou nahrávku, o které si myslím, že není z našeho světa. Pradávná, naléhavá, pohřební, doom death metalová agonie! Posmrtné ozvěny děsivých rituálů!


Asphyx says:

I have been visiting these strange places for many years. Far outside the city, in the deep woods, there is a swamp that sometimes gives eerie testimony. Dead, mutilated bodies float to the surface and no one knows where they came from. The smell of decaying flesh, swarms of flies, ravens sitting around waiting for carrion. Whitish bones, skulls that grieve. It happens every time I listen to a record I think isn't from our world. The new release from American darkies SPECTRAL VOICE - "Sparagmos" must have been made somewhere in these places.

Because when you listen to it, you will feel the cold in your bones and your eyes will turn bloodshot. This is only the band's second full-length album (the link to the previous release "Eroded Corridors of Unbeing" can be found at the bottom of the article). Once again, it's a blistering blend of dark and powerful doom death metal that is written in a very original and interesting way.


It's no secret that this pack is personally connected with bands like BLOOD INCANTATION, BLACK CURSE, CHTHONIC DEITY and many others, dealing mostly with the last things in the world. We old undertakers know all too well that the beauty of the funeral business is in its urgency and grandeur. Even the foundation of SPECTRAL VOICE's music is absolute darkness. Gradually getting into a high, the record reminds me of some ancient mantra that the band exhumed and supported with their music. It's a very addictive, poisonous album that will ruin all the blood in your body. Imagine a swamp surrounding a small cemetery in the woods. Do you also feel the physical presence of death? It's not just the great sound (Arthur Rizk - recording, mixing, mastering) and the skeletal cover art (Manifester). It's mainly the ideas, the band's ability to evoke the necessary gloomy mood. I really feel that the individual songs are slowly pulling me down into the depths. Each step, each effort suffocates and burns me. I run out of breath, only to eventually drown and dissolve into eternity. "Sparagmos" is a record that could do good to all the damned, all those who have sold their souls to the devil. If you like bands like ABHORRENCE, DISEMBOWELMENT, CIANIDE, DECOMPOSED, GRAVE MIASMA, INCANTATION, DISMA, you will be satisfied. The smell of decomposing flesh, swarms of flies, ravens sitting all around waiting for a carcass. Whitish bones, skulls that grieve. It happens every time I listen to a record I think is not of our world. Ancient, urgent, funereal, doom death metal agony! The afterlife echoes of horrific rituals!


Recenze/review - SPECTRAL VOICE - Eroded Corridors of Unbeing (2017):


TRACKLIST:
1. Be Cadaver
2. Red Feasts Condensed Into One
3. Sinew Censer
4. Death's Knell Rings in Eternity

LINE-UP:
Morris Kolontyrsky - Guitar
Paul Riedl - Guitar
Jeff Barrett - Bass
Eli Wendler - Drums / Vocals


https://www.ddmsuo.eu (European webstore)

Recenze/review - FUNERAL WINDS - 333 (2024)


FUNERAL WINDS - 333
CD 2024, Osmose Productions

for english please scroll down

Stoupni si do magického kruhu a čekej. Můžeš šeptat tiché modlitby, můžeš se rouhat, ale on si nakonec stejně vezme všechno. Choronzon je poslední překážkou mezi adeptem a osvícením. Namaluj pentagram a poslouchej novou desku holandských FUNERAL WINDS. Také cítíš tu pradávnou, špinavou a temnou sílu? Tak ta byla načerpána v hlubokém podzemí. Primitivní black metal, zahraný s krvavou jiskrou v oku. Už to nebude trvat dlouho a tvoji duši obestře nekonečný chlad. Najdou tě zmrzlého, uprostřed kruhu a tvoje vnitřnosti budou spálené na popel.

Jiná cesta neexistuje. Jenom tradiční, ortodoxní černý kov. To si myslí a koná tak Hellchrist Xul, který táhne káru špinavých kostí již od roku 1991. Kdysi propadl šílenství a proklet navěky se rozhodl, že bude hrát a skládat tuhle hnusnou a shnilou muziku. Nové album si klidně můžete pustit jako kulisu, až budete popíjet svůj oblíbený jed. Poslouchat novinku je jako se dívat na čerstvě rozříznutou ránu, ze které teče zkažená krev. 


Album muselo vznikat mezi démony, za zřetelné účasti samotného Satana. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Na počátku byl chaos, alespoň to mnozí tvrdí. Potom přišli FUNERAL WINDS a začali hrát black metal. Vše je barbarské, hnilobně emotivní a připomíná mi to první setkání s touto odrůdou hudby. Bylo mi myslím devatenáct let a na kazetách se začaly objevovat obrácené kříže. Tehdy jsem propadl peklu. Novinka je jak vystřižená z té doby. A je to moc dobře. Hellchrist Xul hraje tak jak to má rád, jak je to vlastní jeho naturelu. Žádné předstírání, ani pózy, ale přímý útok na vaše podvědomí. Vše je ohlodáno na kost. Mám pocit, že při každém setkání sestoupím několik pater do podzemí. Je tu zima a po stěnách teče špína smíchaná s krví. Sem, do míst, kde kdysi byly prováděny divoké a šílené rituály, deska "333" patří a zde musela být i stvořena. Mezi starými, plesnivými rakvemi, hned vedle kobek, ve kterých jsou pochováni padlí kněží. Nezbývá nic jiného, než ocenit starodávný zvuk, spoustu morbidních nápadů a hlavně celkovou atmosféru, která si vás ihned získá na svoji stranu. Album je jako obrácená, zvrácená a děsivá modlitba, směřovaná směrem dolů, do pekla. Stoupni si do magického kruhu a čekej. Můžeš šeptat tiché modlitby, můžeš se rouhat, ale on si nakonec stejně vezme všechno. Choronzon je poslední překážkou mezi adeptem a osvícením. Namaluj pentagram a poslouchej novou desku holandských FUNERAL WINDS. Bestiální, smrtící, nenávistný, temný a krutý black metal! Plamen byl zapálen!Asphyx says:

Stand in the magic circle and wait. You can whisper silent prayers, you can blaspheme, but in the end, he'll still take everything. The Choronzon is the last barrier between the adept and enlightenment. Paint a pentagram and listen to the new album by the Dutch FUNERAL WINDS. Do you also feel that ancient, dirty and dark power? Well, it's been pumped deep underground. Primitive black metal, played with a bloody sparkle in the eye. It won't be long now before your soul is enveloped in an endless chill. They'll find you frozen, in the middle of the circle, your insides burnt to ashes.

There is no other way. Only traditional, orthodox black metal. That's what Hellchrist Xul, who's been pulling the cart of dirty bones since 1991, thinks and does. Once cursed with madness and cursed forever, he decided to play and compose this filthy and rotten music. Feel free to listen to the new album as a backdrop while you sip your favorite poison. Listening to the new stuff is like looking at a freshly slit wound oozing rotten blood.

The album must have been made among demons, with the clear participation of Satan himself. I can't explain it any other way. There was chaos in the beginning, or so many say. Then FUNERAL WINDS came along and started playing black metal. Everything is barbaric, rottenly emotional and reminds me of my first encounter with this variety of music. I was nineteen years old, I think, and inverted crosses started appearing on cassettes. That's when I went to hell. The novelty is like a cut from that time. And it's very good. Hellchrist Xul plays the way he likes it, the way it's inherent in his nature. No pretense, no posturing, but a direct assault on your subconscious. Everything is gnawed to the bone. I feel like I descend several floors underground every time I see him. It's cold and there's dirt mixed with blood running down the walls. This is where "333" belongs, where wild and crazy rituals were once performed, and this is where it must have been created. Among the old, moldy coffins, next to the dungeons where the fallen priests are buried. There's nothing to do but appreciate the ancient sound, the many morbid ideas and, most importantly, the overall atmosphere, which immediately wins you over. The album is like an inverted, twisted and terrifying prayer, directed downwards, to hell. Stand in the magic circle and wait. You can whisper silent prayers, you can blaspheme, but he'll take everything in the end. The Choronzon is the last barrier between the adept and enlightenment. Paint a pentagram and listen to the new album by the Dutch FUNERAL WINDS. Bestial, deadly, hateful, dark and cruel black metal! The flame has been lit!


Tracklisting:
1. Sovereign of Shadows (4:01)
2. Eternal Nightmare (6:02)
3. Cast the Gauntlet of Doom (4:01)
4. Ancient Wrath Unleashed (4:53)
5. The Damned Ones Shall Rise (3:52)
6. Forever Cursed and Bound (4:07)
7. Birthed By Pure Malevolence (4:23)
8. Conjuration of the Blind One (7:11)středa 7. února 2024

Recenze/review - SOULMASS - Principality of Mechanical Violence (2024)


SOULMASS - Principality of Mechanical Violence
CD 2024, vlastní vydání

for english please scroll down

Myslím si, že už jsme hodně blízko. Ovládáni na dálku pochodujeme v zástupech. Lidští roboti nás brzy nahradí a možná i zabijí. Ty nejtemnější zákoutí myslí dávných spisovatelů sci-fi se brzy stanou krutou skutečností. Nejsem velký znalec japonského military animé GUNDAM, ale co se týká hudby SOULMASS, tak tu mám rád od jejich počátků. Kombinace doomu a death metalu dělala vždy dobře mé zkažené duši. Navíc bydlím v průmyslovém městě a v továrnách trávím celý svůj život.

Pamatujte na to, že stroje nikdy nespí. Vždy čekají, až je oživíte. S hudbou těchto floridských maniaků je to hodně podobné. Stačí pár prvních tónů a hned máte pocit, že k vám promlouvá odněkud z černých hlubin vesmíru. Vše je ohlodané na kost, chladné a bolestivé. Mrtvolné.


Tahle smečka nemá ve své diskografii žádnou slabou desku. Vše je vždy velmi propracované, kvalitní a neskutečně surové. Letos jsou SOULMASS více přímočařejší, jdou rovnou na věc a připadá mi, že ubylo trošku doom metalových pasáží. Kapela se lehce inspiruje takovými smečkami jako BOLT THROWER, ENTOMBED a samozřejmě doomovými klasiky. To ale není zase tolik důležité. Hlavní je celkový dojem, atmosféra. Opravdu si při poslechu připadám, že mě unesli vetřelci a budou na mě dělat pokusy. Jednotlivé riffy, motivy, se mi dostaly pod pod kůži. Muzika se stala mojí součástí a hlavou mi opět létaly divoké fantazie. Je to hodně návykový materiál, který se velmi dobře poslouchá. I po delší době je stále co objevovat. "Principality of Mechanical Violence" je také albem, které má velmi povedený obal. Ten perfektně sedne k nahrávce a jednotlivým nápadům. Je pod ním podepsán Samuel Nelson. Skvělá práce! Jako bych se ocitl na planetě, na které fouká jedovatý vítr. Všechno jsme dávno zničili. Mrtvé řeky, moře bez života, lesy s pahýly stromů. Nálada celé desky je pochmurná, chladná a odráží ty nejtemnější lidské myšlenky. Co budete jednou dělat, až se vzbouří váš vlastní robot? Vaše přesná kopie? Zabijete ho? Zabijete sebe? Otázek je velké množství a odpovědí málo. Nevíme, co nám přinese budoucnost. Ale když si dávám SOULMASS do uší a užívám si pestrou a košatou stavbu skladeb, i v černých odstínech zabarvené nálady, moc dobře vím, že letos se pánům povedl další z jejich skvělých opusů. Všechno sedí perfektně na svých místech a skladby obsahují velké množství tlaku a energie. Vesmírná doom death metalová odysea plná chladu a absolutní tmy! Symfonie ze vzdálených světů!


Asphyx says:

I think we're pretty close. Remote-controlled, we're marching in droves. The human robots will soon replace us and possibly kill us. The darkest recesses of the minds of ancient science fiction writers will soon become a harsh reality. I'm not a big connoisseur of the Japanese military anime GUNDAM, but as far as SOULMASS music goes, I've loved it since their early days. The combination of doom and death metal has always done my wicked soul good. Plus, I live in an industrial city and have spent my whole life in factories.

Remember, machines never sleep. They're always waiting for you to bring them back to life. It's much the same with the music of these Florida maniacs. Just the first few notes and you feel like it's speaking to you from somewhere in the black depths of space. It's all gnawed to the bone, cold and painful. Dead.


This pack doesn't have a weak record in their discography. Everything is always very sophisticated, high quality and incredibly raw. This year SOULMASS are more straightforward, they go straight to the point and it seems to me that there is a bit less doom metal passages. The band is slightly inspired by such packs as BOLT THROWER, ENTOMBED and of course doom classics. But that's not so important. The main thing is the overall impression, the atmosphere. I really feel like I've been kidnapped by aliens and will be experimented on. Individual riffs, motifs, got under my skin. The music became a part of me and my head was flying wild fantasies again. It's very addictive stuff that's very easy to listen to. Even after a long time there is still a lot to discover. "Principality of Mechanical Violence" is also an album that has a very hilarious cover. It fits perfectly with the record and the individual ideas. It's signed by Samuel Nelson. Well done! I feel like I'm on a planet with a poisonous wind. We destroyed everything a long time ago. Dead rivers, lifeless seas, forests with tree stumps. The mood of the whole album is gloomy, cold and reflects the darkest human thoughts. What will you do one day when your own robot rebels? Your exact replica? Will you kill it? Kill yourself? The questions are many and the answers are few. We don't know what the future holds. But as I put SOULMASS in my ears and enjoy the colourful and colourful song construction, even the black tinged moods, I know very well that this year the gentlemen have delivered another of their great opuses. Everything fits perfectly in place and the songs contain a great deal of pressure and energy. A cosmic doom death metal odyssey full of cold and absolute darkness! A symphony from distant worlds!


about SOULMASS on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Jet Stream Attack (03:51)
02. Cold-Blooded Calculation (02:54)
03. Living Dead Division (04:26)
04. Stardust (04:13)
05. Colony Drop (01:47)
06. Nothing Left (04:24)
07. Red Comet (03:00)
08. Victory Is Mine (02:21)
09. At the Bottom of the Gravity Well (08:55)

band:
Lux Edwards - Vocals, Lyrics
Brett Windnagle - All Instruments, Programming, Mixing

Michael Goodrich - Mastering
Samuel Nelson - Album Cover


Recenze/review - MORBID SAINT - Swallowed By Hell (2024)


MORBID SAINT - Swallowed By Hell
CD 2024, High Roller Records

for english please scroll down

Skáču po zádech z pódia. Z mosh-pitu se ke mě natahují ruce. Jsem mimo. Určitě to znáte. Když hraje vaše oblíbená kapela, přepnete svůj mozek. Je mi šestnáct a jsem plný síly. Patří mi celý svět a nemůžu si vybrat, se kterou holkou vyrazím ven. Moje džínová vesta je sice roztrhaná a vlasy mám po zadek, ale tady, uprostřed koncertu, cítím obrovskou energii a tlak. Mám pocit, že se mi polámou všechny kosti v těle. Poslouchám "Spectrum of Death". Jsou to samozřejmě jen moje představy, protože o koncertě MORBID SAINT jsme tenkrát u nás jenom snili. 

Dodnes si pamatuji každý tón, každý riff. S dalším albem "Destruction System" to mám úplně stejně. Jen už jsem měl rodinu a moje tělo nebylo tak pevné jako dřív. Když jsem pařil ve svém pokoji, tak už mě nesměl nikdo vidět. Letos jsem už šedivý pes, ale o tom, abych si na tuhle smečku skočil po zádech do mosh-pitu, sním stále. Novinka "Swallowed By Hell" je třetím dlouhohrajícím zásekem a také thrash metalem, který mi stále koluje v žilách. Tohle není žádná, dnes tolik častá imitace, ale opravdový metal se vším, co k tomu patří. Ukazuju všem fuck you a zavírám se před světem. Mám pocit, že mě nové album spálí na popel. 


Novinka je ostrá jako břitva, naštvaná a narvaná vztekem. Přesně takhle to mám rád. Možná mám staré kosti a moje hlava je šedivá, ale podobné desky budu vždy poslouchat s chutí. Mají v sobě totiž něco syrového, opravdového, takové to chvění, pnutí, šílenství, chcete-li. MORBID SAINT jsou stále ve skvělé formě. Užívám si živočišný zvuk (Scott Elliott - mixing, mastering), obdivuji parádní stylový obal od Eda Repky. Tohle je hudba, kterou poslouchám celý svůj život. Jsem jí doslova nasáklý. Určitě to znáte. Když je člověk fanoušek nějaké kapely, tak na ní bývá přísný. S napětím očekává, co jeho oblíbenci nahrají a vydají. Poslední roky bývám u starých thrash metalových kapel spíše zklamaný. Čest výjimkám, jakou jsou MORBID SAINT. "Swallowed By Hell" je nahrávkou, který ale není určena pouze pro staré psy. Troufám si tvrdit, že osloví i všechny ostatní. Má v sobě totiž něco navíc, co jiní nemají. Možná je to velký kus srdce, možná talentu, odhodlání. Nevím, na to má slova nestačí. S čím jsem si ale absolutně jistý je, že k téhle desce se budu ještě hodně dlouho vracet. Má totiž v sobě vše potřebné, abych si vyčistil hlavu. Když dnes skočím z pódia po zádech, tak už mě asi nikdo chytat nebude. Asi bych spadl na zem a rozsekal si hlavu. Nevadí mi to, pro mě je hlavní, že mám zase co poslouchat. Zapínám znovu play a postupně se ocitám mimo tenhle svět. Užívám si jednotlivé motivy, předvádím svůj soukromý headbanging. Je to tam, řvu do tmy a klaním se až k zemi. Thrash metal par excellence! Divoká, šílená jízda přímo do pekla! Pozor! Album obsahuje velké množství třaskavých látek!


Asphyx says:

I'm jumping off the stage on my back. Hands are reaching out to me from the mosh pit. I'm out. I'm sure you know. When your favorite band plays, you switch your brain. I'm 16 years old and I'm full of energy. I own the world, and I can't choose which girl to go out with. My jean vest is ripped and my hair is down to my ass, but here, in the middle of a concert, I feel this huge energy and pressure. I feel like every bone in my body is gonna break. I'm listening to "Spectrum of Death". Of course, these are just my imagination, because we only dreamed of a MORBID SAINT concert back then. 

I still remember every note, every riff. With the next album "Destruction System" I feel the same way. I just had a family and my body wasn't as strong as before. When I was partying in my room, nobody was allowed to see me anymore. This year I'm a grey dog, but I still dream of jumping on this pack's back to mosh pit. The new track "Swallowed By Hell" is the third long-playing hit and also the thrash metal that still runs through my veins. This is not any imitation, so common nowadays, but real metal with everything that goes with it. I'm showing everyone fuck you and shutting myself off from the world. I feel like the new album is going to burn me to the ground.


The news is razor-sharp, angry and full of rage. That's just the way I like it. I may have old bones and my head is grey, but I will always listen to records like this with gusto. Because they have something raw, real, that kind of tingle, tension, madness, if you will. MORBID SAINT are still in great shape. I enjoy the animalistic sound (Scott Elliott - mixing, mastering), I admire the awesome stylish cover by Ed Repka. This is the music I've been listening to all my life. I am literally soaked in it. I'm sure you know it. When you're a fan of a band, you tend to be hard on them. He's anxious to see what his favorites are gonna record and release. I've been rather disappointed with old thrash metal bands lately. Honour the exceptions like MORBID SAINT. "Swallowed By Hell" is a record that is not just for old dogs. I dare say it will appeal to everyone else. It has something extra that others don't have. Maybe it's a big piece of heart, maybe it's talent, maybe it's determination. I don't know, my words are not enough. But what I am absolutely sure of is that I will be coming back to this record for a long time. Because it has everything I need to clear my head. If I jump off the stage tonight on my back, I don't think anyone will catch me again. I'd probably fall on the floor and cut my head open. I don't mind, the main thing for me is that I have something to listen to again. I turn the play back on and gradually find myself out of this world. I'm enjoying each motif, doing my own private headbanging. It's there, I'm screaming into the darkness and bowing all the way down. Thrash metal par excellence! A wild, crazy ride straight to hell! Look out! The album contains a lot of shattering substances!


TRACKLIST
01. Rise from the Ashes
02. Swallowed by Hell
03. Bloody Floors
04. Burn Pit
05. Fear Incarnate
06. Fuck Them All
07. Bleed Them Dry
08. Pine Tuxedo
09. Killer Instinct
10. Psychosis

LINE-UP
Pat Lind - Vocals
Jay Visser - Guitar
Jim Fergades - Guitar
Bob Zabel - Bass
DJ Bagemehl - Drums

úterý 6. února 2024

Recenze/review - SOVEREIGN - Altered Realities (2024)


SOVEREIGN - Altered Realities
CD 2024, Dark Descent Records

for english please scroll down

Na některých hřbitovech lze spatřit podivné stíny, které se procházejí mezi náhrobky. Pokud jste vnímavější na temnotu a zůstanete zde dlouho potom, co už je dávno brána zavřená, budete po zásluze odměněni. Schválně si to někdy zkuste. Vezměte si s sebou novou desku thrash death metalových maniaků z Norska SOVEREIGN. Je to sice první dlouhohrající album kapely, ale když si jej poslechnete pozorně, vůbec vám to nepřijde. Zvuk, obal, produkce, vše je na velmi vysoké úrovni. Pokud se pohybujete v undergroundu už nějaký ten rok jako já, budete určitě spokojeni.

Mezi hroby se začne ihned tančit. Mrtví s ještě trošku živými. Vztek, chlad i temnota, tohle všechno bude za zvuků "Altered Realities" létat vzduchem. Víka od rakví budou nadskakovat a kříže se obrátí směrem dolů. Mám rád starý, prašivý metal, mám rád, když praskají kosti tlakem. Dokážu stále ocenit, když hraje kapela opravdově a od srdce. A to tihle maniaci umí. 


Důkazem budiž nové album, které odsýpá v rytmu třeba takových DARK ANGEL, SEPULTURY, NEKROMANTHEON, SOLSTICE, MALEVOLENT CREATION, PESTILENCE, DEMOLITION HAMMER. Je to přesně takový ten druh vichřice, který když začne, tak se roztrhají všechny pavučiny v katakombách. Toulám se chodbami v podzemí už tak dlouho, že někdy ztrácím přehled o realitě. SOVEREIGN mě ale ihned přikovali na zeď, pohřbili zaživa, roztrhali na kusy. Jsou špinaví, jako prašiví psi a hrají ostře a divoce. Troufám si tvrdit, že když tahle smečka uspořádá večírek, přijdou všichni. Zombie, démoni, i ta stará děvka smrt. Satan bude zase jednou sedět na svém trůnu a bude se usmívat. Kývám spokojeně hlavou, jsem tu správně. Pod touhle kapelou jsou podepsáni zkušení muzikanti, kteří moc dobře vědí, co a jak chtějí hrát. Mají jasný cíl. Totálně vás zničit. Nutno rovnou dodat, že se jim to daří na výbornou. Klidně vám to podepíšu vlastní krví, jestli chcete. Norové jsou rychlí, dynamičtí, ale dokáží vytvořit i velmi temnou a chladnou atmosféru. Dal bych si další pivo a nějaký malý klub, nejlépe hned vedle vchodu do podzemí. Skočil bych si z pódia, zapařil v mosh-pitu a když už bych byl unavený, ulehl bych do své rakve. A to vše za poslechu "Altered Realities". Nelze tedy jinak, než vám debutové album doporučit. Pokud máte rádi tradiční lámání kostí a pochmurné nálady plné špíny a smrti, neváhejte ani chvilku. Na některých hřbitovech lze spatřit podivné stíny, které se procházejí mezi náhrobky. Old school death thrash metalová lavina! Hniloba, prašivina, smrt! 


Asphyx says:

In some cemeteries, strange shadows can be seen walking between tombstones. If you are more sensitive to the darkness and stay long after the gates have long since closed, you will be rewarded well deserved. Try it sometime. Take the new album from thrash death metal maniacs from Norway, SOVEREIGN, with you. It may be the band's first full-length album, but if you listen closely, you won't find it at all. The sound, the cover, the production, everything is on a very high level. If you've been around the underground for a year like me, you'll be pleased.

You'll start dancing among the graves immediately. The dead with the still slightly alive. Anger, coldness and darkness, all this will fly through the air to the sounds of "Altered Realities". The coffin lids will pop up and the crosses will turn downwards. I like old, dusty metal, I like my bones cracking from the pressure. I can still appreciate it when a band plays with real heart. And that's what these maniacs can do.


The proof is the new album, which is set to the rhythm of such bands as DARK ANGEL, SEPULTURY, NEKROMANTHEON, SOLSTICE, MALEVOLENT CREATION, PESTILENCE, DEMOLITION HAMMER. It's exactly the kind of whirlwind that when it starts, all the cobwebs in the catacombs get torn apart. I've been wandering the corridors of the underground for so long that sometimes I lose track of reality. But SOVEREIGN immediately pinned me to the wall, buried me alive, ripped me apart. They're dirty, like mangy dogs, and they play sharp and fierce. I dare say if this pack throws a party, everyone will come. Zombies, demons, even that old bitch Death. Satan will once again sit on his throne and smile. I nod my head in satisfaction, I'm right here. This band is signed by experienced musicians who know exactly what they want to play and how they want to play it. They have a clear goal. To totally destroy you. It must be added that they are doing a great job. I'll sign it in my own blood if you like. The Norwegians are fast, dynamic, but they can also create a very dark and cold atmosphere. I'd like another beer and a small club, preferably next to the entrance to the underground. I'd jump off the stage, smoke a mosh pit and when I was tired, I'd lie down in my coffin. All while listening to "Altered Realities". So I can't help but recommend this debut album to you. If you like traditional bone breaking and gloomy moods full of dirt and death, don't hesitate a moment. In some cemeteries, strange shadows can be seen walking among the tombstones. Old school death thrash metal avalanche! Rot, filth, death!


Tracklist:
1. Altered Reality
2. Futile Dreams
3. Nebular Waves
4. Counter Tech
5. The Enigma of Intelligence
6. Synthetic Life
7. Absence of Unity

SOVEREIGN is:
Vidar Fineidet - Rhythm Guitars
Cato Syversrud - Drums
Tommy Jacobsen - Lead/Rhythm Guitars
Simen Roher Grong - Bass/VocalsRecenze/review - SACROFUCK - Świ​ę​ta krew (2024)


SACROFUCK - Świ​ę​ta krew
CD 2024, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Dům daleko v lesích. Malé městečko, kde se stalo příliš mnoho vražd. Lidé mluví o přízraku, číhajícím ve tmě. O démonech, kteří se zjevují, když je hustá mlha. Za ty roky vznikla velká spousta legend a děsivých příběhů. Cítil jsem v kostech, že se blížím pravdě. Vlastně to bylo jednoduché. Tichý muž, který se skoro nikdy neusmíval. Pokaždé se objevil na místech, kde se stalo něco zlého. Čerpal energii z bolesti. Pro všechny to byl vlastně šok. Jeho sklep plný plesnivých kostí, hroby kolem domu. Mraky padly zase jednou na zem a smrt byla velmi blízko. 

S polskými SACROFUCK se setkávám poprvé. A je to šílené, protože tohle je přesně death metal v podobě, v jaké jej mám nejraději. Špinavý, krvavý, se spoustu odkazů na gore. Zkrátka a dobře, poctivý masakr, který musí dělat dobře každému, kdo s hudbou vyrůstal v devadesátých letech. Ale nejen pro ně. Tohle je nahrubo nasekaná tma, špína a absolutní zlo.


Jedná se o členy třeba takových DEVILPRIEST, EMPHERIS, CHANID. Máte tak jistotu dobrého zvuku, produkce. Líbí se mi i obal. Mám pro podobné černobílé motivy velkou slabost. Pojďme ale k tomu nejdůležitějšímu, k hudbě samotné. Ta je krutá a brutální, nekompromisní, plná temných a chladných momentů. Je špinavá, jako tělo čerstvě vyhrabané mrtvoly. Je prostým faktem, že se s tím pánové moc nepářou. Rovnou vás roztrhají na kusy, ani se nestačíte nadechnout. Budete lovenou obětí během celé doby poslechu. Smrt je stále velmi blízko, užívám si veškerý tlak, energii, které ze skladeb doslova stříkají na všechny strany, jako krev z proříznuté tepny. Myslím si, že fanoušci třeba takových TERRORIZER, ATROCITY, REPULSION, CARCASS, NAUSEA, EXHUMED. To ale není zase tolik důležité. Hlavní je, že mě nové album baví, probouzí ve mě spoustu děsivých představ. Je to nářez, který vám vyřízne kusy masa z těla. Poláme kosti a vytrhne vnitřnosti. Není divu, tahle deska musela vznikat někde hluboko v podzemí, v místech, kde jsou pochovány ostatky všech prokletých. Těla bez hlavy, probodnuté kůlem. Také cítíte tu morbidní atmosféru? Chlad a bolest, které se vznášejí nad hřbitovem? Tak přesně takové nálady potkáte i při poslechu "Świ​ę​ta krew". Texty jsou v polštině, doporučuji nějaký dobrý překladač. Dejte si s tím tu práci, stojí opravdu za to. Dům daleko v lesích. Malé městečko, kde se stalo příliš mnoho vražd. Lidé mluví o přízraku, číhajícím ve tmě. O démonech, které se zjevují, když je hustá mlha. Za ty roky vznikla velká spousta legend a děsivých příběhů. Cítil jsem v kostech, že se blížím pravdě. Vlastně to bylo jednoduché. Tichý muž, který se skoro nikdy neusmíval. Pokaždé se objevil na místech, kde se stalo něco zlého. Čerpal energii z bolesti. Absolutně zničující, nekompromisní death metal, který vám vyrve všechny vnitřnosti z těla! Gore!


Asphyx says:

A house far away in the woods. A small town where too many murders have happened. People talk about a ghost lurking in the dark. Demons that appear when the fog is thick. Over the years, a great many legends and frightening stories have been created. I felt in my bones that I was getting closer to the truth. Actually, it was simple. A quiet man who almost never smiled. He always showed up at places where something bad had happened. He drew energy from pain. It was actually a shock to everyone. His basement full of moldy bones, the graves around the house. The clouds had fallen to earth once more, and death was very close. 

It's the first time I've met Polish SACROFUCK. And it's crazy, because this is exactly death metal in the form I like it best. Dirty, bloody, with lots of gore references. In short, an honest to goodness massacre that has to make anyone who grew up with the music in the 90s feel good. But not just for them. This is coarsely chopped darkness, filth and absolute evil.


These are members of such bands as DEVILPRIEST, EMPHERIS, CHANID. You can be sure of a good sound and production. I like the cover too. I have a great weakness for similar black and white motifs. But let's go to the most important thing, the music itself. It's cruel and brutal, uncompromising, full of dark and cold moments. It's dirty, like the body of a freshly dug corpse. It's a simple fact that the gentlemen don't mess with it. They'll rip you to shreds in no time. You'll be the hunted victim for the entire listening period. Death is still very close, I'm enjoying all the pressure, the energy that literally spurts out of the songs in all directions, like blood from a cut artery. I think fans of the likes of TERRORIZER, ATROCITY, REPULSION, CARCASS, NAUSEA, EXHUMED. But that's not so important. The main thing is that I enjoy the new album, it awakens a lot of scary ideas in me. It's a blast that will cut pieces of flesh out of your body. It's gonna break your bones and rip your insides out. No wonder, this plaque must have originated somewhere deep underground, in the place where the remains of all the damned are buried. Headless bodies, impaled by stakes. Do you also feel the morbid atmosphere? The cold and pain that hovers over the cemetery? That's exactly the mood you'll find when you listen to "Święta krew". The lyrics are in Polish, I recommend a good translator. Take the trouble, it's really worth it. A house far away in the woods. A small town where too many murders have happened. People talk about a ghost lurking in the dark. The demons that appear when the fog is thick. Over the years, a great many legends and frightening stories have been created. I felt in my bones that I was getting closer to the truth. Actually, it was simple. A quiet man who almost never smiled. He always showed up at places where something bad had happened. He drew energy from pain. Absolutely devastating, uncompromising death metal that will rip your guts out! Gore!


Tracklist:
01. Wbijam Gwoździe W Twoje Dłonie 
02. Wieczna Wojna 
03. Trumna 
04. Niech Płynie Krew 
05. Czarnego Kozła Śmierć 
06. Brama Snów 
07. Zabij Wszystkich, Których Kochasz 
08. Ból 
09. El Raval 
10. Maska

Line-up:
Critical Madness • Vocals
M.K. Bush • Guitars
The Inexorable • Guitars, Backing Vocals
T • Bass
Casketkrusher • Drumspondělí 5. února 2024

Recenze/review - FATHOMLESS RITUAL - Hymns For The Lesser Gods (2024)


FATHOMLESS RITUAL - Hymns For The Lesser Gods
CD 2024, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Když praskla první rakev, tak to nikomu nepřipadalo divné. Začalo to, stejně jako vše zlé, pomalu, postupně. Zpočátku jsem nic nevnímal. Každý den jsem sestoupil dolů, do chrámu bolesti a udělal jsem, co bylo třeba. Nepřemýšlel jsem, jednal spíše automaticky. Jenže pak jsem poprvé slyšel novou desku FATHOMLESS RITUAL a vše bylo zcela jinak. Tichý šepot nemrtvých se změnil v drásavý řev bestie. Z rakví vylezly mrtvoly a začaly tančit ve zběsilých rytmech. Když jsem slyšel album poprvé, málem se mi zastavilo srdce. V žilách mi koloval led a všechna světla dávno zhasla.

Absolutní tma, špína a hnus, vytažené z pradávných jeskyní. To mě napadá jako první, když novinku poslouchám. Smrt chodí kolem a usmívá se. Svět je náhle zahalen do černých mraků a ostré riffy se mi doslova zadírají do mozku. Skvěle napsané, majestátní skladby, potvrzují mi všichni démoni. 


Pod všemi nástroji i vokálem je podepsán B. Dean (Gutvoid, Fumes, Pukewraith) - Vocals, Guitars, Bass, Drum Programming. Ten odvedl skvělou práci. Album, nejen že má dobrý zvuk a zajímavý obal (Marcio Blasphemator (Autophagy)), ale hlavně dostanete obrovskou porci zajímavých děsivých momentů. Budete zahaleni do krvavé mlhy a budete si užívat jednotlivé pasáže, které jsou volně inspirovány kapelami DEMILICH, DEAD AND DRIPPING, MORTIFERUM, CRYPTWORM, DEAD, ADRAMELECH, CHTHE'ILIST. Osobně si potom při poslechu nejčastěji představuji, že běžím tmou. Hluboko pod zemí. Dostávám se do jiných, temných světů, do dimenzí, ve kterých je jenom bolest, strach a nenávist. Stávám se pomalu stínem, přízrakem, který se topí v močálech, padá do hlubiny, houpe se oběšený v korunách stromů. Jedná se o debutové album a to většinou přivírám trošku oči, jsem shovívavý, ale tentokrát vůbec nemusím. Jde totiž o velmi profesionálně zahranou hudbu, která má vlastní názor i ksicht. Jsem vždy velmi rád, když se někdo snaží posunout smrtící kov trošku dál, překročit hranice i svůj vlastní stín. Myslím si, že se všechno tohle FATHOMLESS RITUAL povedlo na výbornou. Možná se svět dnes otáčí trošku jiným směrem, ale podobné desky budu vždy rád poslouchat. Mají v sobě totiž něco magického, záhadného, odlišného. Když praskla první rakev, tak to nikomu nepřipadalo divné. Začalo to, stejně jako vše zlé, pomalu, postupně. Zpočátku jsem nic nevnímal. Každý den jsem sestoupil dolů, do chrámu bolesti a udělal jsem, co bylo třeba. Nepřemýšlel jsem, jednal spíše automaticky. Jenže pak jsem poprvé slyšel novou desku "Hymns For The Lesser Gods" a vše bylo zcela jinak. Pradávný, majestátní death metalový rituál, který vás strhne do hlubin! Krutá a syrová oběť šíleným bohům!


Asphyx says:

When the first coffin burst, no one thought it was strange. It started, like everything bad, slowly, gradually. At first, I didn't notice anything. Every day I went down to the temple of pain and did what I had to do. I didn't think, I acted rather automatically. But then I heard the new FATHOMLESS RITUAL album for the first time and everything was completely different. The silent whisper of the undead turned into the gut-wrenching roar of a beast. The corpses crawled out of the coffins and began to dance to frantic rhythms. When I first heard the album, my heart almost stopped. I had ice in my veins and all the lights had long since gone out.

Absolute darkness, filth and filth, pulled out of ancient caves. That's the first thing that comes to mind when I listen to the new album. Death walks around and smiles. The world is suddenly shrouded in black clouds and the sharp riffs are literally digging into my brain. Brilliantly written, majestic songs, all demons confirm to me.


All instruments and vocals are signed by B. Dean (Gutvoid, Fumes, Pukewraith) - Vocals, Guitars, Bass, Drum Programming. He did a great job. The album, not only has a good sound and an interesting cover (Marcio Blasphemator (Autophagy)), but mainly you get a huge portion of interesting scary moments. You'll be enveloped in a bloody fog and you'll enjoy the individual passages that are loosely inspired by DEMILICH, DEAD AND DRIPPING, MORTIFERUM, CRYPTWORM, DEAD, ADRAMELECH, CHTHE'ILIST. Personally, when I listen to them, I most often imagine that I am running in the dark. Deep underground. I'm getting into other, dark worlds, dimensions where there is only pain, fear and hatred. I slowly become a shadow, a ghost drowning in the swamps, falling into the depths, swinging suspended in the treetops. This is a debut album and I usually turn a little blind eye, I'm indulgent, but this time I don't have to at all. This is, after all, very professionally played music that has a point of view and a face of its own. I'm always very happy when someone tries to push the death metal a little further, to cross the boundaries and their own shadow. I think that FATHOMLESS RITUAL has done all of this very well. Maybe the world is turning in a slightly different direction nowadays, but I'll always love to listen to records like this. They have something magical, mysterious, different. When the first coffin cracked, nobody thought it was strange. It started, like everything bad, slowly, gradually. At first, I didn't notice anything. Every day I went down to the temple of pain and did what I had to do. I didn't think, I acted rather automatically. But then I heard the new album "Hymns For The Lesser Gods" for the first time and everything was completely different. An ancient, majestic death metal ritual that takes you to the depths! A cruel and raw sacrifice to the mad gods!Track listing -
1. Hecatomb for an Unending Madness
2. Exiled to the Lower Catacombs
3. Gorge of the Nameless
4. Grafted to the Chambers of Mirth
5. Wielding the Bone Wand
6. Cosmic Reflections from the Basin of Blood
7. Gelatinous Being of Countless Forms
8. Gifts for Aranaktu

Line up -
B. Dean (Gutvoid, Fumes, Pukewraith) - Vocals, Guitars, Bass, Drum Programming

Gouache paintings by Marcio Blasphemator (Autophagy)

Official Video Stream #1
Official Video Stream #2
Fathomless Ritual Bandcamp
Official Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Fathomless Ritual Facebook
Fathomless Ritual Instagram
Official Label YouTube Channel
Label US Store
NEW Europe Store

TWITTER