DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 8. dubna 2020

Home » , , , , , , , , , » Recenze/review - RED DEAD - Forest of Chaos (2020)

Recenze/review - RED DEAD - Forest of Chaos (2020)


RED DEAD - Forest of Chaos
CD 2020, Great Dane Records

for english please scroll down

Bolí mě na prsou, pomalu mi dochází vzduch. Hluboko pod zemí, červi se začínají hýbat. Křičím a prosím, ale nikdo mě neslyší. Poslední nadechnutí, poslední výdech. Procesy rozkladu mého těla mohou začít. Pro to, abyste pochopili reálný death metal, musíte několikrát zemřít. Obestírá mě temnota a strach. Pohřbili mě zase jednou zaživa. Několik metrů pod zem. Chlad a beznaděj. Kdy budeš na řadě ty?

Dnes bych vás rád pozval na jeden starý opuštěný hřbitov ve Francii. Hrobníky zde dělá death metalová kapela s názvem RED DEAD. Již od prvních tónů je znát, že pánové jsou zkušenými hrobníky, kteří přesně vědí, o čem je pravá smrt. Vítejte v záhrobí!"Forest of Chaos" je krvavě brutálním albem, na kterém se odkazuje na smečky jako OBITUARY, BENDICTION, GRAVE. Jedná se o umně a zkušeně nakombinovaný mix švédského death metalu a americké temné školy. Na tom by nebylo zase tolik zajímavého, ale RED DEAD dokáží svými songy vytvořit opravdu mrtvolnou atmosféru. Chvílemi mám pocit, že nemá kapela v rukou hudební nástroje, ale lopaty a krumpáče. Čeká je dlouhá noc. Zmrzlá zem a hluboký hrob. Jasně, spousta nápadů je exhumovaná z devadesátých let minulého století a základů stylu zvaného death metal, ale osobně mi to nijak nevadí. Hlavní jsou pro mě černo černé nálady, mrazivý odér, který je cítit ze všech skladeb. Pochválit musím i zvuk, který krásně řeže. Jsem najednou lovnou zvěří, které jde po krku smečka rozzuřených šelem. Tady se totiž hraje syrový, prašivý a temný death metal, u kterého vám popraskají všechny kosti v těle! Budete pohřbeni zaživa! Smrt!Asphyx says:

My chest hurts, the air is slowly running out. Deep in the underground, worms are beginning to move. I scream and beg, but nobody can hear me. Last inhale, last exhale. My body's decomposition processes can begin. To understand the real death metal, you have to die several times. Darkness and fear surround me. They buried me once again alive. I am a few meters below the ground. Cold and despair. When you will be next?

Today I would like to invite you to an old abandoned cemetery in France. Gravestones are made by a death metal band called RED DEAD. From the very first tones it is obvious that gentlemen are experienced gravediggers who exactly know true death. Welcome to the other world!


"Forest of Chaos" is a bloody brutal album that refers to bands like OBITUARY, BENDICTION, GRAVE. It is a skillfully and expertly combined mix of Swedish death metal and American dark school. It wouldn't be that interesting, but RED DEAD can create a really deadly atmosphere with their songs. Sometimes I feel that the band does not have musical instruments in their hands, but shovels and pickaxes. It will be a long night. The ground is frozen and graves are deep. Surely, a lot of ideas are exhumed from the 1990s and from the basics of a style called death metal, but personally, I don't mind. The main things for me are black moods, frosty odors that can be felt from all songs. I also admire the sound that cuts beautifully. Here is played the raw, scabby and dark death metal which causes the cracking of your bones! You will be buried alive! Death!


Tracklist:
01. Funeral Path
02. Forest Of Flesh
03. The Gatekeeper
04. Butcher's Pray
05. Black Valley
06. Red Eyes Children
07. Old Skull Road
08. Antidote Trap
09. Servant Of The Death (feat. Kevin)
10. Epidemic Fangs
11. Wind Of Chaos
12. Into The Void

band:
Roolet : Chant / Basse,
Tony : Batterie
Antho : Guitare

https://greatdanerecords.bandcamp.com/album/forest-of-chaos
https://www.facebook.com/reddeaddeathmetal/
https://reddeaddeathmetal.wixsite.com/official
https://twitter.com/RedDeadfr
https://www.youtube.com/user/RDRedDead
https://www.greatdanerecs.com/eshop/web/
Share this games :

TWITTER