DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 7. dubna 2020

Home » , , , , , , , , , , » Recenze/review - HEMOTOXIN - Restructure the Molded Mind (2020)

Recenze/review - HEMOTOXIN - Restructure the Molded Mind (2020)


HEMOTOXIN - Restructure the Molded Mind
CD 2020, Unspeakable Axe Records

for english please scroll down

Našel jsem jednou u cesty kostru. Již dle prvního ohledání vypadala, že musela zemřít krutou a ošklivou smrtí. Marně jsme přemýšleli, která šelma by něco takového mohla udělat. Na člověka to také nevypadalo. Myšlenka, že to byla nějaká zlá bytost z vesmíru, se nám pomalu začala vkrádat do hlavy. Navíc jsem zrovna poslouchal novou desku amerických progresivců HEMOTOXIN. Ta také působí jako sci-fi film z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Je stejně syrová, temná a odtažitá. Připomíná útok z hvězd.

Pokud u hudby rádi přemýšlíte a milujete v ní různé výlety, odbočky, ekvilibristiku, záhady a tajemství, tak by neměla novinka "Restructure the Molded Mind" rozhodně chybět ve vaší sbírce. Protože až vás jednou vezme pod krkem ocelová ruka stroje určeného k zabíjení, tak budete připraveni. Ano, HEMOTOXIN přilétli z jiné planety, kde se hraje jen ten nejvybranější death metal.
Přiznám se, že zpočátku pro mě byly některé skladby možná až příliš nepřehledné a dlouhé. Odtažité a chladné. Jsem rád, že jsem vydržel a poslouchal dál. Po nějakém čase jsem totiž byl odměněn hudbou, která pronikla hluboko do mé mysli. HEMOTOXIN pokračují tam, kde kdysi skončil s DEATH Chuck Schuldiner, nechali se ovlivnit CONTROL DENIED, CYNIC, ale i technickým thrash metalem, který provozovali a provozují kapely typu XENTRIX, ANNIHILATOR. K poslechu je potřeba přistupovat jako k nějaké morbidní symfonii. Potom si desku užijete jako já. Chce to otevřenou mysl, nechat všemu volný průchod. V těchto chvílích jsou HEMOTOXIN vynikající. Představte si starou opuštěnou halu, v které spí dlouhá léta rezavé stroje. Z tlampačů začne hrát album "Restructure the Molded Mind" a stroje se probudí. Další vývoj je jen na vás a vaší fantazii. Jsem si skoro jistý, že tohle album bude hrát všude po světě, až začne apokalypsa. Obsahuje v sobě totiž vše potřebné k ukončení naší civilizace - sílu, energii, techniku, temnotu. Propracovaný, inteligentní death thrash metal, který se vám zahryzne hluboko do mozku jako kovový čip!


Asphyx says:


I found a skeleton once by the road. From first examination, seemed she had to die a cruel and nasty death. We vainly wondered which beast could do that. It didn't look human either. The thought of being an evil being from space slowly began to creep into our heads. On top, I was just listening to a new album of American progressives HEMOTOXIN. It also acts as a sci-fi film from the turn of the 1980s and 1990s. It is just raw, dark and distant. It resembles an attack from stars.

If you like to think about music and love various trips, branches, equilibristics, mysteries and secrets, the new "Restructure the Molded Mind" should definitely not be missing in your collection. Because once the steel hand of the killing machine takes you under your throat, you will be ready. Yes, HEMOTOXIN has arrived from another planet where only the finest death metal is played.

I admit that from the beginning some songs were maybe too confusing and long for me. Detached and cool. I'm glad I stood and listened on. After some time I was rewarded by music that penetrated deep into my mind. HEMOTOXIN continues where DEATH Chuck Schuldiner once ended up being influenced by CONTROL DENIED, CYNIC, but also by the technical thrash metal as XENTRIX, ANNIHILATOR bands have been playing. Listening is to be treated as a morbid symphony. Then enjoy the record like me. It need an open mind, leaving everything free. At this point, HEMOTOXIN is excellent. Imagine an old abandoned hall where rusty machines have been sleeping for many years. From the loudspeakers he starts playing the album "Restructure the Molded Mind" and the machines wake up. The next development is up to you and your imagination. I'm pretty sure this album will play all over the world when the apocalypse begins. It contains everything needed to end our civilization - strength, energy, technology, darkness. Sophisticated, intelligent death thrash metal that bites deep into your brain like a metal chip! tracklist:

1. Nihilistic Principle
2. Acrimony
3. Legion of Alienation
4. Unreality
5. Execution
6. Corrupted Flesh
7. Automation
8. Restructure the Molded Mind

HEMOTOXIN is:

Michael Chavez-Guitar/Vocals
Shane Hunt-Dussé - Bass
Brandon Wilcox-Drums

facebook.com/Hemotoxin
hemotoxin70.bandcamp.com
unspeakableaxerecords.com
unspeakableaxerecords.bandcamp.com
facebook.com/unspeakableaxerecords
Share this games :

TWITTER