DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 24. června 2020

Recenze/review - PURTENANCE - Buried Incarnation (2020)PURTENANCE - Buried Incarnation
CD 2020, Xtreem Music

for english please scroll down

Něco ošklivého a zlého se mi zakouslo do vnitřností. Pomalu hniji za živa, rozkládají se mi tkáně. Mozek uvařený ve vlastní šťávě. Utíkám do záhrobí, zchladit svoji mysl, ale už dávno dobře vím, že choroba zvaná death metal je mojí nedílnou součástí. Tento styl vždycky byl a bude skvělým průvodcem v temných zákoutích podsvětí. Na to můžete vzít jed. Stačí jen otevřít tu správnou rakev. Jsou opět jako sněť, jako plazící se jedovatý had, který vás omámí svým jedem. Ano, mluvím o finské legendě PURTENANCE, jejíž historie sahá až do devadesátých let.

Mám rád, když dokáží být kapely zničující, když mi zpřeházejí všechny kosti v těle, ale líbí se mi i pomalejší pasáže, při kterých lépe vyniknou odstíny temnoty. PURTENANCE jsou i letos (s novým vokalistou a basákem Aabegem Gautamem) nasáklí smradlavými močály, starými chorobami, které vás absolutně rozloží. Stačí jenom poslouchat. 

Na "Buried Incarnation" vás opět kapela vykostí hezky postaru, reálně, rezavým nožem. Vaše vnitřnosti se budou válet všude kolem a zbytky nebohého těla budou tančit v podobném rytmu, jako jej umí kapely typu ABHORRENCE, BOLT THROWER, DEMIGOD, DEPRAVITY, KRYPTS, SLUGATHOR, PUTREVORE, CORPSESSED, MORDICUS, BLASHPHERIAN, IMMOLATION, INCANTATION. Ryzí, prašivý death metal je zde doplněn o spoustu mokvajících doomových pasáží. Jako bych se znovu procházel po nekonečných močálech a sledoval, jak se kolem vznášejí utopenci. Vybělené kosti, exhumované hroby, náhrobky nahnuté směrem do pekla. Na PURTENANCE je spolehnutí. Mají skvělý ostrý a chladný zvuk, tradiční démonický obal a produkci, za kterou by se nemusel stydět samotný Satan. Jsou jako smečka starých psů, která už nemusí nikomu nic dokazovat. Píšu to pořád, plesnivý death metalu musíte mít v krvi, musíte věřit tomu, co hrajete. Musíte být prokletí. Finové tohle všechno umí a navíc přidávají temně jedovatou jiskru, pradávný feeling, známý snad jen z márnic. Chorobný death metal, u kterého shnijete zaživa!Asphyx says:

Something ugly and evil bit into my gut. I slowly rot alive, my tissues decompose. Brain boiled in its own juice. I run to the grave, to cool my mind, but I have known for a long time that a disease called death metal is an integral part of me. This style has always been and will be a great guide in the dark corners of the underworld. You can be sure about this. Just open the right coffin. They are again like a scab, like a crawling venomous snake that will intoxicate you with its poison. Yes, I'm talking about the Finnish legend PURTENANCE, whose history dates back to the 1990s.

I like when bands can be devastating, when they shuffle all the bones in my body, but I also like the slower passages, in which the shades of darkness stand out better. PURTENANCE are still (with new vocalist and bassist Aabeg Gautam) soaked by stinky swamps, old diseases that will absolutely break you down. Just listen.On "Buried Incarnation", the band will bone you again, nicely, realistically, with a rusty knife. Your entrails will roll all around and the remnants of the poor body will dance in a similar rhythm as bands such as ABHORRENCE, BOLT THROWER, DEMIGOD, DEPRAVITY, KRYPTS, SLUGATHOR, PUTREVORE, CORPSESSED, MORDICUS, BLASHPHERIAN, IMMOLATION, INC. Pure, dusty death metal is complemented by a lot of soaking doom passages. It was as if I was walking through endless swamps again, watching the drowned men float around. Bleached bones, exhumed graves, tombstones bent towards hell. There is reliance on PURTENANCE. They have a great sharp and cool sound, a traditional demonic cover and a production that Satan himself would not be ashamed of. They are like a band of old dogs, which no longer have to prove anything to anyone. I keep writing it, you must to have moldy death metal in your blood, you have to believe what you're playing. You must be cursed. The Finns can do all this and, in addition, they add a darkly poisonous spark, an ancient feeling, known perhaps only from the morgue. Sick death metal, while listening to you will rot alive!


about PURTENANCE on DEADLY STORM ZINE / o PURTENANCE na DEADLY STORM ZINE:
Rozhovor - PURTENANCE - Zůstaňte vždy opravdoví a brutální!


Recenze/review - PURTENANCE – …to Spread the Flame of Ancients (2015)

Tracklist:
01. Into the Arctic Gloom (2:13)
02. Shrouded Vision of Afterlife (4:26)
03. Under the Pyre of Enlightenment (3:43)
04. The Malicious Moon (5:04)
05. Lifeless Profoundity (3:39)
06. Deathbed Confession (5:52)
07. Wrapped in Lamentation (4:38)
08. Dark Womb of Nothingness (4:49)
09. Burial Secrecy (4:21)

band:
Aabeg Gautam - vocals/bass
Juha Rannikko - Guitars
Tero Aalto - Guitars
Harri Salo - Drums

https://www.facebook.com/Purtenance/
https://xtreemmusic.bandcamp.com/album/buried-incarnation
https://open.spotify.com/artist/6EtqZ5vLDq7B6PoxvR5oMz?si=G3qof6FsSVS4_dCWoYZC7A
http://shop.xtreemmusic.com/english.main.index.php
Share this games :

TWITTER