DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 24. června 2020

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - FOETAL JUICE - Gluttony (2020)

Recenze/review - FOETAL JUICE - Gluttony (2020)


FOETAL JUICE - Gluttony
CD 2020, Gore House Productions

for english please scroll down


Zákon ulice zní jasně. Přežívá jen ten nejsilnější. Představte si periferii ve vašem městě. Party, které nejdou pro ránu daleko. Důležité je přežít. Nevím, jestli jste někdy zažili pořádnou rvačku, ale často v ní jde o život. Násilí graduje, adrenalin létá vzduchem. Stačí, když někdo vytáhne nůž a během několika okamžiků zůstanete ležet s vykuchaným břichem. Pachatel neznámý. Pitva není potřeba. Pohřeb na útraty města. Jak si žil, tak si i zemřel. Rychle a zbytečně. 

Když poslouchám nové album britských death metalistů FOETAL JUICE, tak se nemůžu ubránit a pořád před sebou vidím podobné obrazy. Kapela totiž opravdu působí jako smečka rozzuřených pitbulů. která se kdysi v roce 2005 rozhodla hrát death metal dle starých postupů. Nutno rovnou napsat, že se jim to daří skvěle. Novinka "Gluttony" je stejně syrová a surová, jako atmosféra na opuštěné ulici, kde leží již nějaký čas mrtvé tělo. FOETAL JUICE lze stylově zařadit mezi smečky jako VADER, MASTER, ENTOMBED, MALEVOLENT CREATION. Jedná se o na hrubo nasekaný špinavý death metal, který smrdí zkaženou krví. Vše je předkládáno bez příkras, i různých, dnes tolik obvyklých zbytečností. Songy jsou ohlodány na kost. Dost často hudbu používám jako relax, abych se nezbláznil z dnešního šíleného světa a "Gluttony" mi nejvíc sedne do noty v pátek odpoledne, když jdu z práce. Mám při poslechu chuť vzít do ruky basebalovou pálku a rozmlátit nejbližší televizi. Oceňuji u nahrávek hlavně předané emoce, způsob jakým na mě muzika působí a nová deska se mi ihned zadřela doslova pod kůži. Probouzí ve mě základní lidské instinkty. Je šílená, drsná a nekompromisní. Tady se hraje reálný, uvěřitelný death metal, který nezná slitování. Nic pro slabé povahy. Myslím si, že novinka se opravdu podařila. Je jako rezavý nůž, který vám někdo vrazí pod žebra. Starý prašivý death metal, po kterém vám zůstanou hluboké jizvy. A jen tak se nezahojí. Masakr!


Asphyx says:

The law of the street sounds clear. Only the strongest survive. Imagine the outskirts of your city. Groups that don't go far for a blow. It is important to survive. I don't know if you've ever experienced a good fight, but it's often about life. Violence escalates, adrenaline flies through the air. When someone pulls out a knife, in a moment you may lie with your gutted belly on the ground. The offender is unknown. An autopsy is not required. Funeral is managed at the expense of the city. As you lived, so you died. Quickly and unnecessarily.

When I listen to the new album of British death metalists FOETAL JUICE, I can't defend myself and I still see similar images in front of me. The band really looks like a pack of angry pitbulls, which once in 2005 decided to play death metal according to old methods. It is necessary to write straight away that they are doing great. The new record "Gluttony" is as raw and brutal as the atmosphere on a deserted street, where a dead body has been lying for some time.


Concerning the musical style, FOETAL JUICE can be classified among bands such as VADER, MASTER, ENTOMBED, MALEVOLENT CREATION. It is a roughly chopped dirty death metal, which stinks of spoiled blood. Everything is presented without embellishments, even various, so common useless things today. The songs are gnawed to the bone. Quite often I use music as relaxation with the purpose to not go crazy from today's crazy world and "Gluttony" fits most into my step on Friday afternoon when I leave work. While listening, I want to take a baseball bat and smash the nearest TV. I especially appreciate the emotions passed on to the record, the way the music affects me, and the new record immediately got literally under my skin. It awakens basic human instincts in me. It is crazy, rough and uncompromising. Here the real, believable death metal is played, which knows no mercy. Nothing for people with weak temper. I think the new record is really successful. It's like a rusty knife being thrust under your ribs. Old scabby death metal, which leaves deep scars in you. And they just don't heal. Massacre!

tracklist:
1. Take Your Face For A Shit
2. Septic Mollusc
3. Manifestation of Falsity
4. Metamorphosis
5. Venomous Domination
6. Worthless Delusion
7. Trepidation
8. Nether Pandemonium
9. Antagonistic Bastard
10. Carnage
11. Gluttony
12. Spirit Leech


band:
Robert Harris – Drums
Ryan Whittaker – Guitar
Derek Carley – Vocals
Lewis Bridges – Bass

Share this games :

TWITTER